pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
σχολική αίθουσα, σχολείο, τάξη

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

σχετικά με τις διατάξεις του κεφ. Γ’ του πολυνομοσχεδίου (Ν/Σ) που τέθηκε σε διαβούλευση και πάντα στο πνεύμα των εγγράφων 14/28-3-2020 και 18/8-4-2020 με προτάσεις που σας έχουμε αποστείλει, θέλουμε εξ αρχής να εκφράσουμε τη δυσφορία μας για το γεγονός ότι δεν κληθήκαμε από το Υπουργείο κατά την προετοιμασία του Ν/Σ, προκειμένου να συμβάλλουμε με την εμπειρία μας, καθώς είμαστε η μεγαλύτερη Ε.Λ.Μ.Ε. στο εξωτερικό, και ενώ εκκρεμεί αίτημα συνάντησης μαζί σας από τις αρχές Μαρτίου (έγγραφο 9/5-3-2020). Παρόλα αυτά, δηλώνουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία και επανερχόμαστε με τις παρακάτω προτάσεις επί του Ν/Σ:

  1. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 3+2 ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Πρόσφατα η κα Ζαχαράκη δεσμεύτηκε δημόσια για την επέκταση της καταβολής του επιμισθίου από 4 σε 5 έτη, ένα μέτρο πολύ σημαντικό τόσο για την αύξηση του ενδιαφέροντος των συναδέλφων από την Ελλάδα για απόσπαση στο εξωτερικό, όσο και για την παραμονή των συναδέλφων που βρίσκονται στο τέταρτο έτος της απόσπασής τους για ακόμη ένα έτος. Ωστόσο, διαπιστώσαμε με έκπληξη και απογοήτευση πως αυτή η πρόβλεψη δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ν/Σ.

Όπως γνωρίζετε, το υψηλότατο κόστος ζωής καθιστά την καταβολή του ειδικού επιμισθίου αναγκαιότητα και σε καμία περίπτωση πολυτέλεια, η οποία κατά περίπτωση μπορεί να κοπεί, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ελληνικός μισθός συχνά δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη του ενοικίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γενικευμένη καταβολή και του επιμισθίου του 4ου έτους σε όσους και όσες συναδέλφους θα υπηρετούν με απόσπαση το επόμενο σχολικό έτος, και δεν το έχουν λάβει, ανεξάρτητα από το έτος απόσπασης στο οποίο βρίσκονται, αποκαθιστά την αδικία στην οποία έχουν εκτεθεί οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε να αφαιρεθεί η φράση «μόνο για το πρώτο έτος της απόσπασης» από το σημείο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29.

 

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 6Ο ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

Δεδομένου του χαμηλού ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό, χαιρετίζουμε την αύξηση του μέγιστου διαστήματος παραμονής μας σε 6 συνολικά χρόνια (σημείο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29). Ωστόσο, η παράταση για το 6ο έτος χωρίς επιμίσθιο, είναι μέτρο που εκμεταλλεύεται τις όποιες προσωπικές ανάγκες μπορεί να υπάρχουν και ποδοπατά την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε στο σημείο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 να αντικατασταθεί η φράση «χωρίς επιμίσθιο» με τη φράση «με επιμίσθιο».

  1. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του νόμου 4415/16 αναφέρεται σε κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις συναδέλφων που έχουν διανύσει την 6ετία (έως τώρα 5ετία), για μόνο ένα έτος και  χωρίς επιμίσθιο, στην περίπτωση που κάποια κενά δεν καταστεί δυνατόν να καλυφθούν από νέες αποσπάσεις. Η περ. ε’ που προστίθεται με την παρ. 5 του Ν/Σ αναφέρεται ακριβώς στην ίδια κατ’ εξαίρεση κατάσταση.

Αν και η περίπτωση γ’ αναφέρεται στους αποσπασμένους συναδέλφους, ενώ η ε’ σε εκείνους που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι, στο πλαίσιο της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης του προσωπικού, αλλά και της απλότητας και σαφήνειας του νόμου, οι δύο περιπτώσεις πρέπει να ενοποιηθούν σε μία.

Εφόσον υιοθετηθεί η πρότασή μας και εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις αποσπάσεις πέραν της 6ετίας, θα πρέπει να καταβάλλεται επιμίσθιο και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής σε όλους όσοι αποσπώνται με την, ενοποιημένη πλέον, παρ. γ’.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε η περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος Ν/Σ να αφαιρεθεί ως προσθήκη περίπτωσης και να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/16 ως εξής: «γ) Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση και πέραν της εξαετίας, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη όλων των κενών με νέες αποσπάσεις. Για την περίπτωση αυτή εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων αποσπάσεων και οι αποσπάσεις αυτές εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν. Η ειδική, δε,  αυτή πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διανύσει τον προβλεπόμενο χρόνο απόσπασης των 6 ετών ή διανύουν το 6ο έτος αυτής. Οι αποσπάσεις της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται για ένα μόνο σχολικό έτος, με το ειδικό επιμίσθιο και με τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός μετακινηθεί.»

 

  1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Με το άρθρο 31 του παρόντος Ν/Σ προστίθεται στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/16 το εξής εδάφιο «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.» Γεννά εύλογα ερωτήματα το γεγονός, ότι εν έτει 2020 το Υ.ΠΑΙ.Θ. καταφεύγει σε μια αναχρονιστική διάταξη νόμου του 1978 για να προχωρήσει σε κατά παρέκκλιση διορισμούς με αυξημένες απολαβές. Ζητάμε να αφαιρεθεί η προσθήκη αυτή.

Με αφορμή αυτό το εδάφιο, θέλουμε, αφενός, να ζητήσουμε τροποποίηση του ν. 817/1978 και αφετέρου να επανέλθουμε σε πρόταση που σας έχουμε ήδη καταθέσει  περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/16 που προβλέπει την κατά παρέκκλιση πρόσληψη ομογενών και αλλογενών στα σχολεία του εξωτερικού, με διαφορετική, δηλαδή, διαδικασία από αυτή με την οποία προσλαμβάνονται οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα.

Πιστεύουμε πως για όλες τις προσλήψεις πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία που ισχύει στην Ελλάδα (πίνακες, Α.Σ.Ε.Π. κλπ) χωρίς παρεκκλίσεις.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε α) τη διαγραφή του τελευταίου εδαφίου που προστίθεται με το άρθρο 31 στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/16 «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται ….. με πλήρες ωράριο.», β) την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/16 και τη διαγραφή του τμήματός της που παραπέμπει σε κατά παρέκκλιση προσλήψεις ομογενών ή αλλογενών στα σχολεία και γ) την κατάργηση του άρθρου 22 του ν. 817/78, το οποίο αποτελεί ανοιχτή πληγή και νομοθεσία της εποχής «των σπηλαίων».

 

  1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΝΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ζητάμε να θεσμοθετηθεί σαφές πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνονται: ο υπολογισμός των κενών, οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συντονιστικού Γραφείου. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4415/16, δίνει την αρμοδιότητα της τοποθέτησης και μετακίνησης των εκπαιδευτικών στους Συντονιστές Εκπαίδευσης χωρίς κανένα πλαίσιο. Η διαύγεια σε αυτές τις διαδικασίες μόνο οφέλη μπορεί να έχει, καθώς, αφενός θα διευκολύνει το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης και αφετέρου θα διασφαλίσει τη δίκαιη αντιμετώπιση των συναδέλφων.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε τροποποίηση της υπάρχουσας παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4415/16 ως εξής: «5. Ο υπολογισμός των κενών, η τοποθέτηση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών και η ανάρτησή τους γίνονται με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του, ως εξής: α) Στον υπολογισμό των κενών δεν προσμετρώνται οι θέσεις i) των παλιών συμβασιούχων αορίστου χρόνου, ii) των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16 και iii) των συναδέλφων που διανύουν τα πρώτα 5 έτη της απόσπασής τους και παραμένουν. β) αα) Το προσωπικό τοποθετείται στα σχολεία με την εξής σειρά: i) οι παλιοί συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, ii) όσοι έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16, iii) συνάδελφοι που διανύουν τα πρώτα 5 έτη της απόσπασής τους και δεν πήραν βελτίωση, iv) όσοι πήραν βελτίωση στα υπάρχοντα κενά και σε όσα προκύψουν από τις μετακινήσεις των βελτιώσεων, v) οι νέοι αποσπασμένοι και, τέλος, vi) όσοι πήραν απόσπαση με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/16. Η σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών κάθε κατηγορίας γίνεται με τα μόρια τοποθέτησης. ββ) Εφόσον, οι αποσπασμένοι μίας φάσης είναι λιγότεροι από τα κενά, και αυτοί έχουν τοποθετηθεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε κενά που δεν προτιμούν, αυτό γίνεται μέχρι τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων. Κατά τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων οι αποσπασμένοι προηγούμενης φάσης επανατοποθετούνται, εφόσον εξακολουθούν να το επιθυμούν, σε κενό προτίμησής τους και οι νέοι αποσπασμένοι στα εναπομείναντα κενά. γγ) Αν εκπαιδευτικός μετακινηθεί χωρίς αίτησή του από τη μονάδα τοποθέτησής του και  έρθει στη θέση του, εντός του ίδιου σχολικού έτους, άλλος, της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας για να διδάξει μαθήματα κοινής ανάθεσης, τότε θα δοθεί στον πρώτο που μετακινήθηκε το δικαίωμα να επιστρέψει στη μονάδα από την οποία μετακινήθηκε, αν το επιθυμεί ακόμη. δδ) Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Εκπαιδευτικός του οποίου η απόσπαση διακόπηκε σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, καλείται πρώτος με την εμφάνιση κενού για την ειδικότητά του. Αν δεν απορροφηθεί, δε, εντός της ίδιας σχολικής χρονιάς, την επόμενη χρονιά μπαίνει στην κορυφή του Βασικού πίνακα της ειδικότητάς του για τις περιοχές προτίμησής του. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό, επιβάλλονται κυρώσεις. γ) Τα κενά, οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις και τυχόν μετακινήσεις αναρτώνται αναλυτικά και άμεσα στην ιστοσελίδα των κατά τόπους Συντονιστικών Γραφείων.»

 

  1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Το πλαίσιο που προτείνεται για τις αναρρωτικές άδειες με το άρθρο 30 του Ν/Σ, βελτιώνει την ισχύουσα κατάσταση. Ωστόσο, θεωρούμε πως πρέπει να εξετάσετε τη δυνατότητα της παρακάτω προσθήκης για να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος αυτού του πλαισίου.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο της τροποποίησης του άρθρου 30 ως εξής: «Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημέρες  κατ′ έτος, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, η οποία υποβάλλεται στη γλώσσα της χώρας απόσπασης ή στα ελληνικά.»

 

  1. ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Επειδή όλα τα είδη αδειών που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα έχουν προβλεφθεί για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους, οι οποίοι ενδεχομένως να επιτείνονται στο εξωτερικό, θεωρούμε πως πρέπει να χορηγούνται όλα τα είδη άδειας και στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς με την παράλληλη καταβολή του επιμισθίου καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε να τροποποιηθεί το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/16 που προσθέέτει το άρθρο 30 ως εξής: «4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς όλων των αδειών που δικαιούνται και στην Ελλάδα και με τις  ίδιες προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια όλων των αδειών με αποδοχές καταβάλλεται και το επιμίσθιο.».

Επίσης, να τροποποιηθεί ανάλογα και το με  Αρ. Πρωτ. 2/12870/ΔΕΠ/29-03-2016 που προβλέπει τις περιπτώσεις καταβολής  επιμισθίου.

 

  1. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Χαιρετίζουμε τη θετική ρύθμιση της παρ. 8 του άρθρου 29 του Ν/Σ για διασφάλιση παράλληλης στήριξης στις σχολικές μονάδες στο εξωτερικό και δίνει λύση σε χρόνιες πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναμένουμε την ταχεία εξειδίκευση του νόμου με μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία με την οποία θα γίνονται αυτές οι  αποσπάσεις.

 

  1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ αγ’ ΚΑΙ αδ’ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν/Σ

Πρέπει να διευκρινιστούν τα κριτήρια (πόσες ώρες ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, ποιος ο φορέας του σχολείου, αριθμός μαθητών κλπ) με τα οποία θα εντάσσονται τα σχολεία στις κατηγορίες αγ’ και αδ’.

 

  1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑΡ. 6 ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Ν/Σ

Πρέπει να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα σχολείο για να θεωρηθεί ισότιμο και  αντίστοιχο με τα της ημεδαπής, σύμφωνα με την παρ. 6 που προστίθεται με το άρθρο 25 του Ν/Σ.

 

Κλείνοντας, να διατυπώσουμε την αισιοδοξία μας για το ότι, στην προσπάθεια σας, ως ηγεσία του Υπουργείου, να στηρίξετε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, θα αναλάβετε τολμηρές πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη σας τις προτάσεις του συλλογικού μας οργάνου και ότι έχετε την πολιτική βούληση να διαθέσετε τους αναγκαίους πόρους γι’ αυτές. Μένουμε στη διάθεσή σας για άμεση επικοινωνία (τηλεδιάσκεψη), την οποία επανειλημμένα έχουμε επιδιώξει.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Voucher 200 ευρώ: Από που παίρνεις ΔΩΡΕΑΝ Laptop

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kefalidou
Κεφαλίδου για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών
Κατάθεση ερώτησης, της Χ. Κεφαλίδου, για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας...
Κεφαλίδου για επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Ευλογιά των Πιθήκων: Έκτακτη συνεδρίαση ΠΟΥ - Πάνω από 100 κρούσματα στην Ευρώπη
Έκτακτη συνεδρίαση αργότερα σήμερα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ευλογιά των πιθήκων, σύμφωνα με πηγές - Κρούσματα του ιού εντοπίστηκαν...
Ευλογιά των Πιθήκων: Έκτακτη συνεδρίαση ΠΟΥ - Πάνω από 100 κρούσματα στην Ευρώπη
Κεραμέως για σχολικό εκφοβισμό: «Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα με δύσκολη λύση»
«Το bullying είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα με πολύ δύσκολη λύση», τόνισε η Ν. Κεραμέως - Τι θα γίνει με τη χρήση μάσκας στα σχολεία
Κεραμέως για σχολικό εκφοβισμό: «Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα με δύσκολη λύση»