Εξ αποστάσεως: Δημιουργούνται δομές τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών
Από την ΠΔΕ Αττικής

Έγγραφο της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής για τη δημιουργία  ειδικών δομών στα 6 ΠΕΚΕΣ της Αττικής που θα προσφέρουν απομακρυσμένη  βοήθεια  (Help Desk) σε εκπαιδευτικούς  για τις ανάγκες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κάθε ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης/δομή θα διαθέτει email ή και e-φόρμα για την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να υποστηρίζεται από δικτυακό τόπο με δυνατότητα δημιουργίας χώρου ( session forum) για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στις ψηφιακές τάξεις.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα