ΑΣΕΠ-ΕΝΕΛΕΑ: Διευκρινίσεις και χρονικές δεσμεύσεις για τις προκηρύξεις της Ειδικής Αγωγής
Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ με Στελέχη του ΑΣΕΠ με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων όσον αφορά στις Προκηρύξεις για την Ειδική Αγωγή, αλλά και την ανάλυση του χρονοδιαγράμματος των μόνιμων διορισμών. Από πλευράς ΕΝΕΛΕΑ στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Σταμάτης και ο Αντιπρόεδρος αυτού Βασίλης Βούγιας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και τα στελέχη του ΑΣΕΠ απάντησαν ξεκάθαρα σε πλείστα όσα ερωτήματά μας. Αυτά που πρέπει να σημειωθούν, πέραν των απαντήσεων του ΑΣΕΠ επί των Προκηρύξεων, είναι:

1ον. Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης Αίτησης υποψηφίου λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Απλώς στην περίπτωση αυτή, π.χ αν ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.

2ον. Για το ΑΣΕΠ είναι απόλυτη προτεραιότητα η Ειδική Αγωγή και οι προκηρύξεις της και ευελπιστεί να προλάβει τις προθεσμίες(πιθανά με μια νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου), ώστε οι μόνιμοι διορισμοί να αποτελέσουν γεγονός τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

3ον. Το ΑΣΕΠ εξαρτάται απολύτως από το ΟΠΣΥΔ και από την προσπάθεια του τελευταίου να παρουσιάσει τα στοιχεία που πρέπει να έχουν καταχωρισθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4ον. Δεν έχει σταλεί έως αυτή την ώρα, από το Υπουργείο, το αίτημα για Προκήρυξη στην Γενική Εκπαίδευση. Παραθέτουμε ακολούθως όλα όσα ξεκαθαρίσθηκαν από τα Στελέχη του ΑΣΕΠ στο ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ σήμερα. Σημείωση:

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, πλην όμως αφενός ο χρόνος δεν ήταν απεριόριστος, αφετέρου το ΑΣΕΠ δεσμεύθηκε, ότι Ερώτημα του αποστείλουμε εφεξής σε ομαδοποιημένο mail να προσπαθήσει να το απαντήσει.

Προϋπηρεσία

1. Το ΑΣΕΠ θα μετρήσει μόνον μήνες και όχι ημέρες.

2. Ο κάθε μήνας θα υπολογίζεται 30 ημέρες.

3. Αν ο υποψήφιος δηλώσει λιγότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του υποψηφίου και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει το ΟΠΣΥΔ.

4. Αν ο υποψήφιος δηλώσει περισσότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του ΟΠΣΥΔ και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει ο υποψήφιος, την οποία και θα αφαιρέσει.

5. Ουδείς υποψήφιος θα απορριφθεί για την μη ορθή καταγραφή της προϋπηρεσίας εκ μέρους του.

6. Η Προϋπηρεσία μεταφέρεται ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από το πρώτο πτυχίο του υποψηφίου με το οποίο απασχολήθηκε και κατέγραψε προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.

Π.χ.: Υποψήφιος με πτυχίο δασκάλου κατέγραψε προϋπηρεσία από το 2004 έως το 2017. Το 2018 απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας με το οποίο κατέγραψε προϋπηρεσία ως Ψυχολόγος από το 2018 έως το 2019, δηλαδή για ένα έτος. Ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση αυτή τη στιγμή ως Ψυχολόγος.

Η Προϋπηρεσία που θα του προσμετρηθεί θα είναι 13 έτη ως Δάσκαλος και 1 έτος ως Ψυχολόγος. Δηλαδή ως Ψυχολόγος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών, αλλά και ως Δάσκαλος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών.

Επικυρώσεις

1. Το ΑΣΕΠ δέχεται Φωτοαντίγραφα, χωρίς Επικύρωση,  Επικυρωμένων Ξενόγλωσσων τίτλων.

2. Οι Επικυρώσεις από Δικηγόρο πριν το 2013 ισχύουν.

3. Τα Πιστοποιητικά Νοηματικής και Breille μπορούν να κατατεθούν σε απλά Φωτοαντίγραφα.

Επίσης στο κουτάκι «Νοηματική ή Breille» ο καθένας τσεκάρει ΝΑΙ αν έχει μια εκ των 2 ή και τις 2. 

Ξένες Γλώσσες 

1. Οι υποψήφιοι για τους τίτλους Ξένων Γλωσσών που δεν διαθέτουν αντιστοίχιση επιπέδου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Φορέα Εκδοσης προκειμένου να δοθεί από εκεί η αντιστοίχιση. 

2. Αν ο τίτλος Σπουδών σε χώρα της αλλοδαπής απεκτήθη σε άλλη γλώσσα εκτός αυτής της χώρας , απαιτείται Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο ΦΕΚ που να προσδιορίζει τη Γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα. 3. Ολες οι Γλώσσες γίνονται δεκτές. Οι διευκρινήσεις του Παραρτήματος Γ της Προκήρυξης αναφέρονται μόνον για τις Ξένες Γλώσσες που εντάσσονται σε κλάδους. 

Ταυτότητα 

1. Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης. Στο ΟΠΣΥΔ διορθώνονται και κατατίθενται στην Υποενότητα 3 και στο ΑΣΕΠ στην «Επεξεργασία Στοιχείων», μετά  «Επιβεβαίωση», μετά «Αναμονή» και στο τέλος αποστέλλεται mail από το ΑΣΕΠ στον υποψήφιο. 

Αιτήσεις 

1. Οσες οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ τόσες και οι Αιτήσεις και τα Παράβολα. Π.χ.: 

 

  • Αν ο υποψήφιος θέλει να καταθέσει αίτηση ως Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα καταθέσει 3 Αιτήσεις με 3 Παράβολα.
  • Αν καταθέσει ως Μαθηματικός και ως Φιλόλογος στην ίδια Προκήρυξη θα υποβάλλει 1 Αίτηση με 1 Παράβολο. 
  • Αν καταθέσει ως ΕΕΠ και ως ΕΒΠ, θα υποβάλλει  2 Αιτήσεις, 1 ως ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. 
  • Αν καταθέσει ως Ψυχολόγος και ως Λογοθεραπευτής, θα καταθέσει 1 Αίτηση. 

ΣΑΕΠ 

1. Τα Μεταπτυχιακά αναγνωρισμένα από ΣΑΕΠ δεν λαμβάνονται υπόψη από το ΑΣΕΠ. 
«Πρόσθετα Προσόντα» 

1. Στα «Πρόσθετα Προσόντα» της Αίτησης  ΑΣΕΠ μπορούν να τοποθετηθούν Μεταπτυχιακά και Σεμινάρια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κάποιος υποψήφιος που είναι για τον Κύριο Πίνακα να βρεθεί στον Επικουρικό. 

2. Επίσης και οι ΠΕ71 δεν υπάρχει πρόβλημα να καταθέτουν εκεί. 

«Πρόσθετα Προσόντα» 

1. Στα «Πρόσθετα Προσόντα» της Αίτησης  ΑΣΕΠ μπορούν να τοποθετηθούν Μεταπτυχιακά και Σεμινάρια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κάποιος υποψήφιος που είναι για τον Κύριο Πίνακα να βρεθεί στον Επικουρικό. 

2. Επίσης και οι ΠΕ71 δεν υπάρχει πρόβλημα να καταθέτουν εκεί. 

Πιστοποίηση στα πτυχία ΙΕΚ του ΕΒΠ. 

1. Χρειάζεται Πιστοποίηση και στα 2 πτυχία ΙΕΚ του ΕΒΠ. 

ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ

1. Για ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει δέσμευση ΑΣΕΠ, αλλά ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τον αριθμό της αίτησης προς ΚΕΠΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, για να έχει δικαίωμα Ενστασης.

Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις

1. Θα γίνουν δεκτά από το ΑΣΕΠ Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις προσόντων, οι οποίες θα αναγράφουν την επιτυχή ολοκλήρωση εντός προθεσμίας Αιτήσεων ΑΣΕΠ. Θέματα προς διερεύνηση ΑΣΕΠ 1. Οι απόφοιτοι Τμημάτων πενταετούς φοίτησης οι οποίοι απέκτησαν Integrated Masters

2. Οι Λογοθεραπευτές (ΠΕ21) Εξωτερικού προ αντιστοίχισης.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία

Νέοι 5.500 Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση - Πότε θα γίνουν

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση Αγγλικών LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

Ευχαριστούμε κυρία Κεραμέως
Ευχαριστούμε κυρία Κεραμέως

Ευχαριστούμε κυρία Κεραμέως γιατί:

- από την πρώτη μέρα που αναλάβατε μας δώσατε να καταλάβουμε πως εσείς και το σινάφι σας δεν έχει να...

Ευχαριστούμε κυρία Κεραμέως
Πανελλαδικές 2021: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής
Πανελλαδικές 2021: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής
Πανελλαδικές 2021: Υπουργική απόφαση καθορίζει τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων των αποφοίτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές 2021: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής
Βολιβία: Νεκροί 5 φοιτητές από κατάρρευση κιγκλιδώματος σε πανεπιστήμιο (Video)
Βολιβία: Νεκροί 5 φοιτητές από κατάρρευση κιγκλιδώματος σε πανεπιστήμιο (Video)
Βολιβία: Τραγικό θάνατο βρήκαν πέντε φοιτητές μετά από υποχώρηση του κιγκλιδώματος - Τρία άτομα στην εντατική
Βολιβία: Νεκροί 5 φοιτητές από κατάρρευση κιγκλιδώματος σε πανεπιστήμιο (Video)