4.500 διορισμοί στην Εκπαίδευση: Τι γίνεται με τα δικαιολογητικά που είναι ήδη περασμένα στο ΟΠΣΥΔ
Αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σε ΦΕΚ έχει δημοσιευθεί η ΚΥΑ για τους 4.500 διορισμούς στην Ειδική Αγωγή (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ).

Όοσν αφορά τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται εκ νέου η υποβολή δικαιολογητικών  για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Που θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά:

ΠΕ60-61 ΕΑΕ - ΠΕ70-71 ΕΑΕ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων Ε.Α.Ε. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Λοιπές ειδικότητες: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων τα υποβάλλουν υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΕΠ-ΕΒΠ

Τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

Κατά την ΚΥΑ, οι εκπαιδευτικοί εκτός από την κατάθεση δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα καταθέσουν και αίτηση στο ΑΣΕΠ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ.

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων.

best of network

σχετικά άρθρα

Ανακοίνωση συλλόγου εργαζομένων ΕΟΠΠΕΠ: Στάσεις εργασίας ενάντια στη διετή κακοδιοίκηση του Οργανισμού
Ανακοίνωση συλλόγου εργαζομένων ΕΟΠΠΕΠ: Στάσεις εργασίας ενάντια στη διετή κακοδιοίκηση του Οργανισμού
Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων του ΕΟΠΠΕΠ
Ανακοίνωση συλλόγου εργαζομένων ΕΟΠΠΕΠ: Στάσεις εργασίας ενάντια στη διετή κακοδιοίκηση του Οργανισμού