Προσλήψεις επιστημόνων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Θέσεις εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο (Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο (Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (“ΜA in the Classical Archaeology and Ancient History of Macedonia”)

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

σχετικά άρθρα