6 Προσλήψεις στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Θέσεις εργασίας στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2018)» 

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

σχετικά άρθρα