Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης ΕΕΠ και ΕΒΠ για την ΠΔΕ Αττικής
ΠΔΕ Αττικής 

Συνάδελφοι,

Μετά από πολλά μηνύματα που δεχθήκαμε, στην προσπάθειά μας να σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωση των αιτήσεων για τις προσλήψεις ΕΕΠ/ ΕΒΠ της ΠΔΕ Αττικής για το έτος 2018- 19 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Στα προσωπικά στοιχεία: Αν κάποιος είναι διαζευγμένος ή σε χηρεία συμπληρώνει άγαμος 
Δεν ζητείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκτός κι αν είστε πολύτεκνος ή γονέας παιδιού ΑμεΑ και μοριοδοτείστε γι αυτό.
Δε ζητείται αποδεικτικό ΑΦΜ
Στο 5 συμπληρώνετε μόνο αν έχετε εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα όχι ως αναπληρωτής ΕΕΠ/ ΕΒΠ.. Θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ για το ΑΣΕΠ. Η βεβαίωση ενσήμων πρέπει να είναι πρόσφατη και το αντικείμενο εργασίας σας πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο του κλάδου σας. 
Για το ΕΒΠ λαμβάνονται υπόψη παραπάνω από ένας τίτλος σπουδών που σας κατατάσσει στον κλάδο (εννοείται μόνο αυτοί που ζητούνται στον κλάδο ΕΒΠ, όχι άλλων ειδικοτήτων). Μπορείτε λοιπόν να βάλετε και τα δύο: Θα πιαστεί αυτό που έχει μεγαλύτερο βαθμό και μπορείτε να βάλετε και την αντίστοιχη προϋπηρεσία μετά την κτήση του τίτλου σπουδών σας. 
Στο 6 μετράτε την προϋπηρεσία σας ως αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ. Θα πρέπει να προσμετρήσετε και την προϋπηρεσία του 2017 -18 έως την 27η Απριλίου 2018. Διάστημα προϋπηρεσίας μεγαλύτερο ή ίσο των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Μετατρέψτε τα χρόνια σε μήνες και ημέρες. Δε ζητείται η φετινή βεβαίωση προϋπηρεσίας, θα την αναζητήσει υπηρεσιακά η ΠΔΕ Αττικής από τις διευθύνσεις (αν εργάζεστε σε άλλη ΠΔΕ και θα μεταφερθείτε στην Αττική, πρέπει να υποβάλλετε οι ίδιοι τη φετινή βεβαίωση προϋπηρεσίας).
Ως προς τις Προτιμήσεις: Για την αίτηση σας στην ΠΔΕ Αττικής θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση της (υπάρχουν στα συνημμένα αίτηση ΕΕΠ και αίτηση ΕΒΠ) και στην οποία είναι ήδη γραμμένες οι διευθύνσεις κι εσείς συμπληρώνετε σε κάθε κουτάκι τον αριθμό προτίμησής σας ξεκινώντας από το 1.
http://attik.pde.sch.gr/…/1941-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%…
Στο πινακάκι κάτω από τις προτιμήσεις συμπληρώνετε το πρώτο κενό μόνο αν έχετε υποβάλλει αίτηση και για άλλο κλάδο ΕΕΠ (αν όχι το αφήνετε κενό). Από κάτω συμπληρώνετε όχι και στα δύο κουτάκια όχι, εκτός κι αν έχετε υποβάλλει αίτηση ως εκπαιδευτικός μέσω ΟΠΣΥΔ.
Υπενθυμίζουμε ότι για την ασφαλέστερη διεκπεραίωση των εγγράφων που θα επισυνάψετε θα πρέπει να αριθμήσετε κάθε έγγραφο πάνω στη φωτοτυπία και με τον ίδιο αριθμό να το συμπληρώσετε ως συνημμένο στα δικαιολογητικά στην αίτησή σας.
Ως προς την Υπεύθυνη Δήλωση τικάρετε τα κουτάκια: 
• Δεν απολύθηκα από θέση Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι ,σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. □
• Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) □
• Δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα □
• Κατά την ανάληψη υπηρεσίας θα υποβάλω βεβαιώσεις (α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα μου να ασκήσω τα υποστηρικτικά καθήκοντα του κλάδου μου. □ 
Αν είστε άντρες τικάρετε τα αντίστοιχα κουτάκια για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Αν υπηρετείτε ως αναπληρωτής θα τικάρετε Υπηρετώ □ με Σύμβαση Ορισμένου □ . Αν κάνετε για πρώτη φορά αίτηση δε θα τικάρετε κάτι.
Δε θα τικάρετε τα κουτάκια που αφορούν την απενεργοποίηση της αίτησης ή τη διαγραφή από τον πίνακα αναπληρωτών εκτός κι αν έχετε καταθέσει αίτηση ως εκπαιδευτικός ή σε άλλο κλάδο ΕΕΠ.
Τέλος θα τικάρετε το τελευταίο κουτάκι ότι έχετε διαβάσει την Υπουργική απόφαση. 
Μην ξεχάσετε να κρατήσετε αντίγραφο της αίτησής σας.
Τις αιτήσεις τις αποστέλλετε μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ΠΔΕ Αττικής και κρατάτε τον απόκομμα του συστημένου γιατί θα σας χρησιμεύσει ως προσωρινός πρωτοκόλλου μέχρι να παραλάβετε από την ΠΔΕ τον αρ. Πρωτ της αίτησή σας.

Με εκτίμηση

Γεωργία Μπουλμέτη
 

Πρόεδρος
ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση