Πόσοι είναι οι υποψήφιοι διευθυντές ανά δημοτικό σχολείο στην Α Αθήνας
Διευθυντές σχολικών μονάδων

Στη συνεδρίαση (Δευτέρα 25-5-2015 όλα τα μέλη του συμβουλίου επιλογής ( 4 τον αριθμό ) μονογράψαμε τις επιλογές των υποψηφίων. Υπήρξαν 311 αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τα σχολεία της Α Αθήνας

Στη συνέχεια Παρασκευή 29/5 θα μοριοδοτήσει τους υποψήφιους και στη συνέχεια θα αναρτηθούν οι σχετικοί πίνακες για τυχόν ενστάσεις.

Ενημέρωση από τον αιρετό Λουκά Καβακλή

Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ   1ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ   2ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ   3ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ   4ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ   8ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ   9ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  10ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  11ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  12ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  13ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  14ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  15ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  16ο6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  17ο7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  18ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  20ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  21ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  22ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  23ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  24ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  25ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  26ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  27ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  28ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  29ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  30ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  31ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  32ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  33ο6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  34ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  35ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  36ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  38ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  39ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  40ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  41ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  44ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  45ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  46ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  48ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  49ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  50ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  51ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  52ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  53ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  54ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  55ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  56o3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  57ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  58ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  59ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  60ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  61ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  62ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  63ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  64ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  65ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  66ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  67ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  69ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  70ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  71ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  72ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  73ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  74ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  75ο5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  76ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  77ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  79ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  81ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  85ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  86ο5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  88ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  89ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  90ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  91ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  92ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  93ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  94ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  96ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ  99ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 100ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 101ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 102ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 103ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 104ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 105ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 106ο5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 107ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 108ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 109ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 111ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 112ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 113ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 117ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 120ο5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 123ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 127ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 128ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 129ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 130ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 132ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 133ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 134ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 135ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 137ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 139ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 141ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 142ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 144ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 145ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 149ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 150ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 152ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 162ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 165ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 170ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 172ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 173ο6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 174ο7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   1ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   3ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   4ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   5ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   6ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   7ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   8ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ   9ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ  10ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΒΥΡ  11ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ   1ο6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ   2ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ   3ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ   4ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ   5ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ   7ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ   9ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ  11ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ  12ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛ  16ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   1ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   2ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   4ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   5ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   6ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   7ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   8ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΑΦ   9ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ   1ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ   2ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ   3ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ   4ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ   5ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ   6ο7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ   8ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ  12ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΖΩΓ  19ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   1ο6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   2ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   3ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   4ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   5ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   6ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   7ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   8ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ   9ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  10ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  11ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  12ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  13ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  15ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  17ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  20ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΗΛΙ  21ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΚΑΙ   1ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΚΑΙ   2ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΚΑΙ   3ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΚΑΙ   4ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΚΑΙ   6ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΚΑΙ   7ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   1ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   2ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   3ο7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   4ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   5ο1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   6ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   7ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΦΙΛ   8ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΧΑΛ   1ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝ. ΧΑΛ   2ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΥΜΗ   1ο2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΥΜΗ   2ο3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΥΜΗ   3ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΥΜΗ   4ο4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝΟΣ. "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΝΟΣ. "ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ6ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗ 87 ΔΙΑΠΟΛ1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ4ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ6ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ9ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ10ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣΕΙΔΙΚΟ ΜΔΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ1ο ΕΛΕΠΑΠ2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ2ο ΕΛΕΠΑΠ3

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Καταγγελία για παράνομες πράξεις σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής εις βάρος νεοδιόριστων ΕΕΠ και ΕΒ
Καταγγελία για παράνομες πράξεις σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής εις βάρος νεοδιόριστων ΕΕΠ και ΕΒ
Διευθύντριες και Διευθυντές από υπερβάλλοντα ζήλο πήραν την πρωτοβουλία να καλέσουν τηλεφωνικά τους νεοδιόριστους και να υπογράψουν Πράξη ανάληψης...
Καταγγελία για παράνομες πράξεις σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής εις βάρος νεοδιόριστων ΕΕΠ και ΕΒ