pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Thumbnail

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τελικές απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α

A1-γ

A2-β

Α3-α

Α4-δ

Α5-β

ΘΕΜΑ Β

Β1.σελ «Η ικανότητα του οργανισμού … τα επίπεδα CO2 στο αίμα»

      σελ. 11 Ανοσοβιολογικό σύστημα (ιδιαίτερος ομοιοστατικός μηχανισμός)

Β2.σελ. 23 «Μία ασθένεια … και να απομονωθεί εκ νέου από αυτά»

Β3.σελ. 104 «Η ηλιακή ακτινοβολία… ευνοϊκή για τη ζωή»

Β4. Σελ. 89 «Το νερό που πέφτει στην ξηρά… από το χερσαίο περιβάλλον»

 

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.     σελ.37 Η αντίδραση του ανοσοβιολογικού μας συστήματος στην είσοδο κάθε αντιγόνου συνιστά την ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται  κατά την πρώτη επαφή του οργανισμού με ένα αντιγόνο,  δεν υπάρχουν ήδη λεμφοκύτταρα μνήμης και έτσι καθυστερεί η παραγωγή αντισωμάτων. Στο διάγραμμα φαίνεται η καθυστερημένη παραγωγή αντισωμάτων και έτσι διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση.

Γ2.     σελ.37-38 Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (χυμική ανοσία)

         «Σ’ αυτό το στάδιο … το εξουδετερώνουν».

Γ3.     σελ.86 «Κατά την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση… με τη βροχή στο έδαφος».

         «όμως τόσο τα φυτά … στην παραγωγή αμμωνίας».

Γ4      σελ.108 «Το θερμό νερό … που βρίσκεται διαλυμένο σε αυτό».

         Το φαινόμενο του ευτροφισμού.

         σελ 108-109 «Όσον αφορά το φαινόμενο αυτό … που πεθαίνουν από ασφυξία»

         Επιπλέον μπορεί να αναφερθεί ο ρόλος της όξινης βροχής. Η όξινη βροχή θανατώνει τους φυτικούς οργανισμούς των υδάτινων οικοσυστημάτων γεγονός το οποίο περιορίζει τη φωτοσύνθεση άρα και την παραγωγή οξυγόνου.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.     Από το φυλογενετικό δέντρο προκύπτει ότι ο σκύλος και ο λύκος είναι τα περισσότερο συγγενικά είδη μεταξύ τους. Όπως φαίνεται από το σημείο τομής των κλάδων τους μοιράζονται τον πιο πρόσφατο κοινό πρόγονο σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη του φυλογενετικού δέντρου.

Δ2.     Από το φυλογενετικό δέντρο προκύπτει ότι ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα είναι ο προγονικός οργανισμός 2.

Δ3.     σελ.122 «…όλοι οι οργανισμοί δεν αναπαράγονται ….. οι κλάσεις ένα φύλο».

Δ4.     Οι πληθυσμοί των διάφορων ειδών άρα και της πάπιας τείνουν να αυξάνονται από γενιά σε γενιά με ρυθμό γεωμετρικής προόδου. Αν εξαιρεθούν οι εποχιακές διακυμάνσεις τα μεγέθη των πληθυσμών παραμένουν σχετικά σταθερά. Επομένως για να παραμείνει σταθερό το μέγεθος ενός πληθυσμού, παρά την τάση για αύξηση, μερικά άτομα δεν επιβιώνουν ή δεν αναπαράγονται. Συνεπώς μεταξύ των οργανισμών ενός πληθυσμού διεξάγεται ένας αγώνας επιβίωσης. Τα άτομα ενός είδους δεν είναι όμοια. Στους πληθυσμούς υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά των μελών τους έτσι και στο φυλογενετικό δέντρο των παπιών, σε κάποιο προγονικό είδος, υπήρχαν ζώα με μεμβράνες ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών τους και ζώα χωρίς  μεμβράνες.

         Επίσης τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των γονέων κληροδοτούνται στους απογόνους.

                   Η επιτυχία για την επιβίωση δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, εξαρτάται από το είδος των χαρακτηριστικών που έχει κληρονομήσει από τους προγόνους του. Οι πάπιες λοιπόν οι οποίες έχουν κληρονομήσει χαρακτηριστικά που τις βοηθούν να προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους επιβιώνουν περισσότερο ή και αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων  από τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν κληρονομήσει λιγότερο ευνοϊκά για την επιβίωσή τους χαρακτηριστικά. Έτσι οι πάπιες οι οποίες διέθεταν μεμβράνες ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών τους είχαν τη δυνατότητα να κολυμπάνε καλύτερα στις λίμνες, όπου συλλέγουν την τροφή τους σε σχέση με τις πάπιες οι οποίες δεν είχαν το χαρακτηριστικό αυτό.

         Το ευνοϊκό αυτό χαρακτηριστικό μεταβιβάζονταν στις επόμενες γενιές με μεγαλύτερη συχνότητα καθώς οι φορείς τους αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων.

         Η διαδικασία αυτή με την οποία οι οργανισμοί που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο προσαρμοσμένους ονομάστηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο «φυσική επιλογή».

Δ5.     σελ.124 «Ο Λαμάρκ πίστευε … νέα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:

1) Γραμβούσης 5 & Καγιαμπή, Κέντρο Ηρακλείου, Τηλ./fax: 2810285726
2) Λεωφόρος Κνωσσού 187, Άγιος Ιωάννης – Τηλ./fax: 2810212333
 
ΑΘΗΝΑ – ΑΛΙΜΟΣ: 
Ησιόδου 18 - Τηλ: 210 9913433 - Fax: 210 9969367
 
ΒΕΡΟΙΑ: 
Φιλίππου 25 (πεζόδρομος Δημοτικής Αγοράς) - Τηλ: 23310 21022 – 2331100101
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ&

ΘΕΜΑ Α

Α.1 : γ

Α.2 : β

Α.3: α

Α.4 : δ

Α.5 : β

ΘΕΜΑ Β

Β.1. Σελίδα 9 σχολικού βιβλίου : « Η ικανότητα…ομοιόσταση»

Σελίδα 9 σχολικού βιβλίου: « Στον ανθρώπινο οργανισμό… τα επίπεδα του CO2 στο αίμα» + Σελίδα 11 σχολικού βιβλίου: « έναν ιδιαίτερο ομοιοστατικό μηχανισμό….παθογόνων μικροοργανισμών.»

Β.2. Σελίδα 23 σχολικού βιβλίου : «Μία ασθένεια για να θεωρηθεί λοιμώδης…εκ νέου από αυτά»

Β.3.Σελίδα 104 σχολικού βιβλίου: «Η ηλιακή ακτινοβολία …η υπερθέρμανση του πλανήτη μας»

Β.4. Σελίδα 89 σχολικού βιβλίου: « Το νερό που πέφτει στην ξηρά….από το χερσαίο περιβάλλον.»

ΘΕΜΑ Γ

Γ.1.: Η ανοσοβιολογική απόκριση που περιγράφει η καμπύλη του διαγράμματος είναι η πρωτογενής, διότι παρατηρούμε ότι μετά την μόλυνση του ανθρώπου από το βακτήριο ,καθυστερεί για περίπου 5 ημέρες η παραγωγή αντισωμάτων που παράγονται για να το εξουδετερώσουν.

Γ.2.: Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (Χυμική ανοσία). Σελίδα 37 σχολικού βιβλίου: « Σε αυτό το στάδιο….και το εξουδετερώνουν.»

Γ.3.: Ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση Σελίδα 86 σχολικού βιβλίου: «Κατά την ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση…της συνολικής αζωτοδέσμευσης»

Αποικοδόμηση Σελίδα 86 σχολικού βιβλίου: «Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα…στην παραγωγή αμμωνίας.»

Γ.4: Το θερμό νερό από ψυκτικές εγκαταστάσεις των πυρηνικών αντιδραστήρων και των εργοστασίων Σελίδα 108 σχολικού βιβλίου: « Το θερμό νερό….διαλυμένο σε αυτό.»

Αστικά λύματα και λιπάσματα που οδηγούν στο φαινόμενο του ευτροφισμού

Σελίδα 108 σχολικού βιβλίου: « Τα αστικά λύματα….που πεθαίνουν από ασφυξία.»

ΘΕΜΑ Δ

Δ.1.: Περισσότερα συγγενικά είδη μεταξύ τους είναι ο σκύλος και ο λύκος (φαίνεται από το σημείο τομής των κλάδων τους σύμφωνα με το φυλογενετικό δέντρο) διότι έχουν κοινό πρόγονο που έζησε πρόσφατα.

Δ.2.: Ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα είναι η προγονική μορφή 2.

Δ.3.: Το τυπολογικό κριτήριο κατά την ταξινόμηση των οργανισμών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους οργανισμούς που αναπαράγονται με κυτταρική διαίρεση (μονογονία) αφού το κριτήριο της δυνατότητας αναπαραγωγής με άλλο άτομο που ονομάζεται μειξιολογικό κριτήριο δεν ισχύει. Με βάση το κριτήριο αυτό, που αποτελεί επινόηση του σουηδού φυσιοδίφη Λινναίου, έχει ταξινομηθεί το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών του πλανήτη και έχει γίνει δυνατή η συγκρότηση ευρύτερων ταξινομικών βαθμίδων πέρα από το είδος.  

Δ.4.: Στο φυλογενετικό δέντρο των πάπιων, σε κάποιο προγονικό είδος, υπήρχαν άτομα με μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών τους και άτομα που δεν διέθεταν .Με σκοπό να συλλέγουν την τροφή τους, προέκυψε η ανάγκη να κολυμπούν στις λίμνες. Η φυσική επιλογή ευνόησε τα άτομα που διέθεταν μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών τους ,τα οποία μεταβίβαζαν με μεγαλύτερη συχνότητα το χαρακτηριστικό τους στις επόμενες γενιές σε σχέση με τα άτομα που δεν διέθεταν μεμβράνες. Τα άτομα αυτά σταδιακά λιγόστευαν και τελικά εξαφανίστηκαν. Έτσι, οι μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών τους αποτέλεσαν χαρακτηριστικό του είδους τους.

Φυσική επιλογή είναι η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο προσαρμοσμένους.

Δ.5.: Σελίδα 124 σχολικού βιβλίου: « Σύμφωνα με την αρχή της χρήσης και της αχρησίας…κατά την διάρκεια της ζωής τους»

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΚΟΝΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κρούσμα λέπρας στο νοσοκομείο Αττικόν μετά την Ευλογιά των Πιθήκων

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ - Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής: Συνολική ενημέρωση ΕΕΠ - ΕΒΠ
Συνολική ενημέρωση για τις  Προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΕΠ - ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή από τους τέως αιρετούς του ΚΥΕΕΠ, Βασίλη Βούγια και Γεωργίας...
ΑΣΕΠ - Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής: Συνολική ενημέρωση ΕΕΠ - ΕΒΠ
κρουσμα λέπρας
Κρούσμα λέπρας στο νοσοκομείο Αττικόν μετά την Ευλογιά των Πιθήκων
Την ύπαρξη κρούσματος λέπρας ασθενούς που νοσηλεύεται στο «Αττικόν», επιβεβαίωσε ο καθηγητής Μικροβιολογίας του νοσοκομείου, Σπυρίδων Πουρνάρας, με...
Κρούσμα λέπρας στο νοσοκομείο Αττικόν μετά την Ευλογιά των Πιθήκων