ρολόι
Μήπως η επιτροπή εξετάσεων πρέπει να κληθεί για να δώσει απαντήσεις;

Πολλά δάκρυα έχουν χυθεί φέτος για τη φυσική των πανελληνίων εξετάσεων. Μαθητές καλά διαβασμένοι έκλαψαν κατά την εξέταση μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που τους βρήκε κατά την λαϊκή έκφραση.

Καθηγητές θύμωσαν με τα θέματα και στο γενικότερο αλαλούμ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη σύγχυση που δημιουργήθηκε καθώς για κάποιες ερωτήσεις υπήρξαν αντεγκλήσεις ως προς την ορθότητά τους.

Ας πάρουμε ως υπόθεση εργασίας ότι τα θέματα ήταν σωστά, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την έκτασή τους σε οκτώ σελίδες και την δυσάρεστη έκπληξη των μαθητών να λαμβάνουν ένα πακέτο δέκα συνολικά σελίδων μαζί με το τυπολόγιο για να το διαχειριστούν και να επιτύχουν την είσοδό τους στην πανεπιστημιακή σχολή της επιλογής τους.

Ας δούμε πως θα μπορούσαν οι μαθητές να διαχειριστούν χρονικά τα συγκεκριμένα θέματα των εξετάσεων φυσικής του 2024.

Αρχικά να σημειωθεί πως η εξέταση της φυσικής των πανελληνίων εξετάσεων του 2024 περιέχει πολύπλοκα προβλήματα που απαιτούν όχι μόνο ανάκληση και εφαρμογή γνώσης αλλά και ανάλυση και σύνθεση.

Κάθε πρόβλημα απαιτεί μια βαθιά κατανόηση των αρχών της φυσικής, η οποία προσθέτει σημαντικό γνωστικό φορτίο στη μνήμη εργασίας (λειτουργική ) του μαθητή. Για παράδειγμα, οι ερωτήσεις που αφορούν εξισώσεις κινηματικής, ηλεκτρομαγνητισμού και κυμάτων απαιτούν επίλυση προβλημάτων πολλαπλών βημάτων, η οποία αυξάνει το γνωστικό φορτίο.

Η έρευνα δείχνει ότι η διαρκής προσοχή στους εφήβους είναι συνήθως περίπου 20-30 λεπτά πριν εμφανιστεί μια αισθητή μείωση της συγκέντρωσης και της αποτελεσματικότητας.

Η συνεχής, υψηλού επιπέδου προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων για 3 ώρες χωρίς διαλείμματα, οδηγεί σε πνευματική κόπωση, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα επίλυσης προβλημάτων με την πάροδο του χρόνου. Προς το τέλος του χρόνου εξέτασης, η ικανότητα του μαθητή να συγκεντρώνεται και να επιλύει σύνθετα προβλήματα μειώνεται σημαντικά.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα με περιοδικά μικρά διαλείμματα για να επαναφέρουν την προσοχή και τις γνωστικές ικανότητες τους, αλλά το αυστηρό χρονοδιάγραμμα των 3 ωρών στις εξετάσεις αποκλείει τέτοια διαλείμματα.

Οι κρίσιμες εισαγωγικές εξετάσεις, όπως είναι οι πανελλήνιες, προκαλούν επιπλέον στρες και άγχος, που μπορεί να βλάψουν τη γνωστική λειτουργία και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο απαιτούμενο χρόνο επίλυσης σε κάθε ερώτηση και αυξημένη πιθανότητα σφαλμάτων.

Δεδομένων των γνωστικών απαιτήσεων των εξετάσεων, της ανάγκης για συνεχή προσοχή και της μείωσης της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων λόγω γνωστικής κόπωσης, δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από έναν 17χρονο να λύσει με ακρίβεια όλες τις ερωτήσεις (Α1 έως Δ5) στο 3 -ωρη εξέταση. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται υπερβαίνει τις 3 ώρες και αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση του άγχους, την εκ νέου ανάγνωση και κατανόηση σύνθετων ερωτήσεων ή τα απαραίτητα διαλείμματα.

Επομένως, είναι προφανές ότι η ολοκλήρωση αυτής της εξέτασης μέσα σε τρεις ώρες υπό αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολη, για την ακρίβεια είναι αδύνατη. Πως μπορεί όμως να υπολογιστεί ο χρόνος επίλυσης των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων του 2024;

Ας ξεκινήσουμε με την καταμέτρηση του αριθμού των λέξεων: Ο συνολικός αριθμός λέξεων στο PDF είναι περίπου 4608 λέξεις.

Εκτίμηση του χρόνου ανάγνωσης

Η μέση ταχύτητα ανάγνωσης ενός 17χρονου είναι περίπου 200-250 λέξεις το λεπτό. Για μια εξέταση φυσικής, ο χρόνος κατανόησης και επίλυσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την απλή ανάγνωση. Η εκτίμηση πρέπει να γίνει με βάση την πολυπλοκότητα των ερωτήσεων. Χρησιμοποιώντας μέση ταχύτητα ανάγνωσης 200-250 λέξεων ανά λεπτό για έναν 17χρονο:

Με 200 λέξεις το λεπτό: 4608/200≈23λεπτά

Με 250 λέξεις το λεπτό: 4608/250≈18.5λεπτά

Αυτός ο υπολογισμός αφορά σε πιο γενικό κείμενο έστω και με τεχνικούς όρους όπως είναι η φυσική αλλά ας δούμε αναλυτικά έναν εύλογο υπολογισμό χρόνου για την συγκεκριμένη εξέταση.

Υπολογισμός βήμα προς βήμα

1. Χρόνος για ανάγνωση και για κατανόηση των ερωτήσεων:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (A1-A5): 

Χρόνος ανάγνωσης και κατανόησης κάθε ερώτησης: 2 λεπτά

Συνολικός χρόνος για 5 ερωτήσεις: 5×2=10 λεπτά

Σύντομη απάντηση/Ερωτήσεις υπολογισμού (B1-B3, Γ1-Γ3, Δ1-Δ5):

Χρόνος ανάγνωσης και κατανόησης κάθε ερώτησης: 4 λεπτά

Συνολικός χρόνος για 11 ερωτήσεις: 11×4=44 λεπτά

Συνολικός χρόνος για ανάγνωση και κατανόηση όλων των ερωτήσεων: 10+44=54 λεπτά (σχεδόν μία ώρα)

2. Χρόνος για επίλυση ερωτήσεων

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (A1-A5):

Εκτιμώμενος χρόνος ανά ερώτηση: 6 λεπτά

Συνολικός χρόνος για 5 ερωτήσεις: 5×6=30 λεπτά

Σύντομη απάντηση/Ερωτήσεις υπολογισμού (B1-B3, Γ1-Γ3, Δ1-Δ5): Εκτιμώμενος χρόνος ανά ερώτηση: 15 λεπτά

Συνολικός χρόνος για 11 ερωτήσεις: 11×15=165 λεπτά Συνολικός χρόνος επίλυσης όλων των ερωτήσεων: 30+165=195 λεπτά (τρεις ώρες και 15 λεπτά)

3. Επίδραση της κόπωσης λόγω συνεχούς γνωστικής προσπάθειας και περιβαλλοντικών συνθηκών

Γνωστική κόπωση: Ας υποτεθεί μια αύξηση του χρόνου κατά 20% λόγω γνωστικής κόπωσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Αυξημένος χρόνος λόγω κούρασης: 195×0,20=39 λεπτά

Περιβαλλοντικές συνθήκες καύσωνα: Ας υποτεθεί επιπλέον 10% αύξηση του χρόνου λόγω περιβαλλοντικής πίεσης.

Αυξημένος χρόνος λόγω ζέστης: 195×0,10=19,5 λεπτά

Υπολογισμός Συνολικού Χρόνου Ανάγνωσης Ερωτήσεων και κατανόηση: 54 λεπτά

Επίλυση ερωτήσεων: 195 λεπτά

Επιπλέον Χρόνος λόγω Κόπωσης: 39 λεπτά

Επιπλέον Χρόνος λόγω καύσωνα: 19,5 λεπτά

Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος: 54+195+39+19,5=307,5 λεπτά

Μετατροπή συνολικού χρόνου σε ώρες: 307,5÷60≈5,1 ώρες

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, ένας 17χρονος μαθητής θα χρειαζόταν περίπου 5,1 ώρες για να ολοκληρώσει την εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο για να διαβάσει και να κατανοήσει τις ερωτήσεις, να τις λύσει και τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται λόγω γνωστικής κόπωσης και ακραίων συνθηκών ζέστης.

Αυτό ξεπερνά σαφώς το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο των 3 ωρών, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την ολοκλήρωση της εξέτασης εντός του δεδομένου χρόνου ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες περιβαλλοντικές.

Μήπως η επιτροπή εξετάσεων πρέπει να κληθεί για να δώσει απαντήσεις;

Μαρία Καλούτσα

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Μηχανογραφικό 2024: Αφιέρωμα στα τμήματα Πληροφορικής των δημόσιων ΑΕΙ

Σχολές έως 15.000 μόρια με επαγγελματικές ευκαιρίες

Μηχανογραφικό: Διαφοροποιήσεις στις επιλογές των υποψηφίων και επιλογές που εκπλήσσουν

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ipourgeio_paideias.jpg
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ
Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα υπογραφούν από τον υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας και θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ