golearn-engl_970-250
Πανελλήνιες 2021: Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Λιμενικό
George Vitsaras / SOOC
Πλήρης οδηγός για όλους τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων που θέλουν να περάσουν στις Σχολές του Λιμενικού

Στην τελική ευθεία για τις πανελλήνιες εξετάσεις είναι πλέον όλοι οι υποψήφιοι που σε λιγότερο από δύο μήνες θα κληθούν να διαγωνιστούν για να διεκδικήσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι προβλέψεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 είναι δυσοίωνες καθώς εκτός των επιπτώσεων της πανδημίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις αλλαγές που έφερε το νέο Νομοσχέδιο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Η θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αναμένεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, να αφήσει εκτός Πανεπιστημίων το 30% των φετινών υποψηφίων.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, οι πανελλαδικές εξετάσεις 2021 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ.

Τι ισχύει όμως για τους μαθητές που θέλουν να εισαχθούν στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος;

Οι Σχολές αυτές, όπως ακριβώς οι Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές καθώς και η Πυροσβεστική Ακαδημία, έχουν επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής που μπορεί να δυσκολέψουν τους ενδιαφερόμενους.

Κάθε χρόνο εκδίδεται από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στις Σχολές του Λιμενικού. Η προκήρυξη αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό των εισακτέων καθώς και όλες τις ημερομηνίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις υγειονομικές και προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS),

Να σημειωθεί πως στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 η προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού είχε δημοσιευθεί στις αρχές Μαΐου.

Σπουδές στις Σχολές του Λιμενικού

Η φοίτηση στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. είναι τετραετής. Η Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και εποπτεία σε αυτήν, ασκείται από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εκπαιδεύονται ενιαία σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ από το τρίτο (3ο ) έτος κατανέμονται σε ειδικότητες Κυβερνητών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι αποφοιτήσαντες επιτυχώς από την Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με προεδρικό διάταγμα

Πανελλήνιες 2021: Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Λιμενικό

Η συνολική εκπαίδευση στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της δεκαπενθήμερης προπαίδευσης μετά την κατάταξη. Η εποπτεία στις δύο Σχολές ασκείται μέσω του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που αποφοιτούν από την Σχολή και εκπαιδεύτηκαν με επιτυχία στα καθήκοντα «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγων- Ηλεκτρονικών» απονέμεται το αντίστοιχο πτυχίο.

Οι Δόκιμοι που αποφοιτούν ευδόκιμα από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ονομάζονται Λιμενοφύλακες, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι ιδιώτες υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος (π.χ. να μην έχουν κληθεί ακόμα να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχουν αναβάλει νομίμως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κ.λπ.).
 • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει, για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα). Ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους. ι. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πανελλήνιες 2021: Οι προϋποθέσεις για το Λιμενικό

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
 • Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
 • Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά.

Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

Βάσεις 2020

Οι βάσεις εισαγωγής όπως διαμορφώθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2020 για τις Σχολές του Λιμενικού:

 • Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) - 17.425
 • Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων - 15.700
 • Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (Μόνο για εν ενεργεία στελέχη) - 10.250

Δείτε Εδώ όλες τις βάσεις του 2020

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2022: Δείτε τις βάσεις εισαγωγής σε όλα τα τμήματα

Σπούδασε Νομική, Φαρμακευτική ή Ιατρική στο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Έκτακτο επίδομα σε 80000 ανέργους - Προλάβετε τις αιτήσεις - Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Φοβερή αποκάλυψη για το νερό! To έδωσαν στο Υπερταμείο – Αγνόησαν απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Της Μαρίας Καραμανώφ, τ. Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Προέδρου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Φοβερή αποκάλυψη για το νερό! To έδωσαν στο Υπερταμείο – Αγνόησαν απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Η μέρα μεγαλώνει ξαφνικά και οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο
Η αύξηση της μέρας, έστω και ανεπαίσθητα, κατά κλάσματα του δευτερολέπτου, μπορεί μελλοντικά να έχει, μεταξύ άλλων, επιπτώσεις στην τήρηση του...
Η μέρα μεγαλώνει ξαφνικά και οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο