Η Υπουργική απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και η Διοικητική αντι-μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης
Παρέμβαση του Δημήτρη Καρυώτη για την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις προσλήψεις και τις τοποθετήσεις αναπληρωτών - «Μετατρέπουν τους διευθυντές σε μάνατζερ και αξιολογητές»

Η Υπουργική απόφαση Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών_ΦΕΚ-3344Β_10-8-2020_ΥΑ-04627/ΓΔ5 θέτει νέα δυσμενή δεδομένα στη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολείων της περιόδου του Σεπτεμβρίου.

  1. Στο άρθρο 5 που ορίζει την Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και στην παράγραφο 9. α. προβλέπει ότι: «Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Η ημερομηνία ανακοίνωσης της τοποθέτησης ανά απόφαση πρόσληψης, ειδικότητα και περιοχή πρόσληψης καταχωρίζεται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., με ευθύνη των αρμοδίων στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

Στην ουσία προβλέπει ότι όποτε και να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, πρέπει εντός τριών εργασίμων ημερών ο διευθυντής εκπαίδευσης όχι μόνο  να τους τοποθετήσει σε σχολικές μονάδες, αλλά πρέπει η τοποθέτηση να δηλωθεί στον Ο.Π.ΣΥ.Δ.  Αν στον Ο.Π.ΣΥ.Δ. δηλωθεί το σχολείο τοποθέτησης του αναπληρωτή εκπαιδευτικού (που σημαίνει ότι η τοποθέτηση κλειδώνει;) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών, δημιουργείται  σοβαρό πρόβλημα στην διαδικασία λειτουργικών τοποθετήσεων αφού καταστρατηγείται η σειρά τοποθετήσεων με βάση την κατηγορία υπηρεσιακής κατάστασης.

Βέβαια για να υπάρχει πρόσληψη αναπληρωτών πρέπει, σύμφωνα με την ίδια απόφαση( Άρθρο 4 Προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών) να «… ληφθούν υπόψη τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν και η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στα σχολεία που υπηρετούν ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης»

Τυπικά λοιπόν για την πρόσληψη των αναπληρωτών προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές για την κάλυψη των λειτουργικών κενών για όλες τις κατηγορίες των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Αν η πρόσληψη των αναπληρωτών γίνει πριν τις αρχές του Σεπτέμβρη, η διάταξη αυτή θα αποτελέσει τον πολιορκητικό κριό για δημιουργία διαδικασιών εξπρές στις υπηρεσιακές μεταβολές του Σεπτεμβρίου, με ότι αυτό σημαίνει για την καταστρατήγηση της διαφάνειας και της κυριαρχίας ρουσφετολογικών παιγνίων,   στις διαδικασίες κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό  απ’ τις νέες διοικήσεις των Διευθύνσεων  και της πλειοψηφίας των Υπηρεσιακών συμβουλίων με την νέα τους σύνθεση.

Γι’ αυτό και η ανεφάρμοστη Υπουργική απόφαση που ορίζει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κάλυψης των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό έως τις 14 Αυγούστου. Για ξεκάρφωμα δηλαδή, μέσα στο κατακαλόκαιρο, με τα σχολεία κλειστά και με το ίδιο το Υπουργείο να μην έχει ολοκληρώσει τις δικές του διαδικασίες μετακινήσεων των εκπαιδευτικών.  Αυτή η Υπουργική απόφαση δημιούργησε τις συνθήκες να προχωρήσουν κάποιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης σε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με δική τους αποκλειστική  ευθύνη. Το ξεχαρβάλωμα της διαδικασίας των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών έχει ήδη αρχίσει!!!!

  1. Επίσης στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 9.β αναφέρει «β. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.»

Εδώ το «γλυκό» δένει και ολοκληρώνεται καθώς γίνονται φανερές οι στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας.

α) Επί της ουσίας γίνεται ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει σκοπό να καλύψει αμέσως ή και καθόλου (όπως συνέβη και την περσινή σχολική χρονιά) το σύνολο των αναγκών  σε εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο.  Θα προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και μετά την λήξη του Α’ τετραμήνου.

β) Νομιμοποιεί την απαράδεκτη λογική του διαχωρισμού των επιστημονικών αντικειμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε απαραίτητα και σε λιγότερο απαραίτητα. Δηλαδή αν κάποια επιστημονικά αντικείμενα δεν διδαχθούν και καθόλου …. δεν έγινε και τίποτα!!! Δεν θα λείψουν και πολύ στην πνευματική ανάπτυξη του σημερινού μαθητή και αυριανού πολίτη. Η αποσπασματικότητα  της γνώσης που αποτελεί και τη βάση της λογικής της κατάρτισης για την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων  βρίσκει εδώ την απόλυτη εφαρμογή της.

γ) Προδικάζει την διοικητική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση που έχει κατά νου η  κυβέρνηση. Οι διαφανείς διαδικασίες στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τις αιτήσεις και τα μόρια τους, που απαιτεί χρόνια τώρα το εκπαιδευτικό κίνημα, είναι χρονοβόρες και ….γραφειοκρατικές.  Θα αποφασίζει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης για τα σχολεία που θα καλυφθούν, με βάση την επιθυμία του και υποτίθεται την «βαρύτητα» των επιστημονικών αντικειμένων που δεν διδάσκονται λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι σε κάθε φάση πρόσληψης αναπληρωτών θα είναι δυνατόν να καλυφθούν πχ όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε όλα τα σχολεία της περιοχής του. Το Διευθυντικό δικαίωμα στην πρώτη γραμμή της διοικητικής λειτουργίας. Σήμερα νομιμοποιούν αυτό το δικαίωμα για την κάλυψη των σχολείων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά ο βασικός στόχος είναι το πλήρες ξεχαρβάλωμα, του λειψού είναι αλήθεια, νομικού πλαισίου που έχει κατοχυρώσει με τους αγώνες του διαχρονικά  ο κλάδος των εκπαιδευτικών για την διαφανή διαδικασία των υπηρεσιακών του μεταβολών (μεταθέσεις, τοποθετήσεις κλπ). Σαν επακόλουθο οι ρουσφετολογικοί μηχανισμοί, που και σήμερα αποτελούν γάγγραινα, θα θριαμβεύουν και θα διαλύσουν κάθε διαφανή διαδικασία. Επιχειρούν να καταστήσουν τον εκπαιδευτικό υποχείριο εκβιασμού και σαν επακόλουθο απόλυτα υπάκουο.   Φυσικά η στόχευση πάει ακόμη παραπέρα. Επιδιώκουν  την πλήρη κατάργηση των δικαιωμάτων του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου που σήμερα είναι το ανώτερο  όργανο διοίκησης του σχολείου με βασική αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων και την ανάθεση των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ο Διευθυντής πρέπει να πάρει στα χέρια του τις βασικές αρμοδιότητες που έχει σήμερα ο σύλλογος των διδασκόντων για να περάσει το σχολείο στη ….νέα εποχή της αυτονομίας και  της … αποκέντρωσης. Φυσικά προορίζεται να είναι, εκτός από μάνατζερ και ένας απ’ τους βασικούς αξιολογητές των εκπαιδευτικών.

Αυτές οι επιδιώξεις δεν είναι νέες. Έρχονται από παλιά. Έχουν γραφτεί στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ. Έχουν γραφτεί σε προτάσεις διοικητικής μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Παιδείας απ’ την εποχή της Διαμαντοπούλου και ακόμη πιο παλιά. Εφαρμόζονται με τον χειρότερο τρόπο στην Ιδιωτική Εκπαίδευση με βάση τον νέο νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση. Μάλιστα ο νόμος αυτός έχει χαρακτηριστεί  ότι είναι η απαρχή της συνολικότερης διοικητικής μεταρρύθμισης που θα αφορά την Δημόσια εκπαίδευση που πρέπει να υιοθετήσει αντίστοιχους στόχους.

Αυτές οι επιδιώξεις πάνε χέρι-χέρι με την μεταρρύθμιση που ήδη έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για το νέο σχολείο. Το σχολείο της τράπεζας θεμάτων που θα αξιολογείται με βάση τις επιδόσεις των μαθητών του με βασικό στόχο την κατηγοριοποίησή του. Το συρρικνωμένο σχολείο, ιδίως της Λυκειακής βαθμίδας (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), που λόγω της τράπεζας θεμάτων και των εξετάσεων πανελλαδικού χαρακτήρα σε όλες τις τάξεις για την απόκτηση απολυτηρίου, θα στείλει μεγάλο μέρος των μαθητών στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση τη μαθητεία  αμέσως μετά το Γυμνάσιο, έξω απ’ το τυπικό σύστημα της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Ο δρόμος για το αυτόνομο σχολείο της ελεύθερης επιλογής απ’ τον γονιό είναι πλέον ανοιχτός Και στο βάθος το χρηματικό κουπόνι (βάουτσερ) που θα συνοδεύει τον μαθητή για επιχορήγηση του σχολείου που θα επιλέξει. Η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία του Δημόσιου σχολείου θα έχει συντελεστεί.  Η δημόσια επιχορήγηση των ιδιωτικών σχολείων και των σχολαρχών θα είναι πλέον γεγονός. Αυτή είναι η επόμενη μεταρρύθμιση που περιμένουν οι σχολάρχες.

Η μπάλα βρίσκεται καιρό τώρα στο δικό μας  γήπεδο.   Το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να σηκώσει το γάντι και να απαντήσει με μαζικό και συντεταγμένο τρόπο.  Οι καιροί ου μενετοί.

 

Ο Δημήτρης Καρυώτης είναι αντιπρόεδρος της Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Θριασίου-Μεγαρίδας-Ειδυλλίας) και πρώην μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Σχολική Ψυχολογία: Το ανερχόμενο μοριοδοτούμενο σεμινάριο για χιλιάδες αναπληρωτές

 

Βρες μαθητές σε όλη την Ελλάδα και κλείσε ιδιαίτερα μαθήματα στο αντικείμενο που διδάσκεις

 

 

 

σχετικά άρθρα

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ (Πίνακας-Ονόματα)
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ (Πίνακας-Ονόματα)
Δείτε αναλυτικά το έγγραφο με τις μετάταξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ (Πίνακας-Ονόματα)
Το Χρονικό του …παραλόγου
Το Χρονικό του …παραλόγου
«Μια ημέρα φθινοπωρινή, καθώς κίνησα να πάω στη δουλειά μου, σε ένα δημόσιο σχολείο» - Γράφει ο Τίμων Παπαδόπουλος
Το Χρονικό του …παραλόγου