ΑΣΕΠ διαγωνισμός
Δείτε αναλυτικά την ύλη "Μαμούθ" του Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ - Χιλιάδες οι διορισμοί μέσω του Διαγωνισμού μεν αλλά για καλά διαβασμένους σε μια μεγάλη ύλη

Από το Σεπτέμβριο λέγαμε πως δεν θα υπάρξει εξέταση σε ειδικότητα και τα μαθήματα θα είναι κοινά για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ!

Η προκήρυξη που την δημοσιεύσαμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα χτες το βράδυ ορίζει μία τεράστια λίστα με ύλη!

Όποιος θεωρούσε ότι μπορεί να την ξεπετάξει εύκολα με ένα ή δύο βιβλία θα απογοητευτεί. Σας τα αναλύουμε παρακάτω.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 2 Δεκεμβρίου για τον Διαγωνισμό ενώ για την προετοιμασία του GoLearn κλείνουν μέσα την εβδομάδα

Μαζική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που θα διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις μέσω του Διαγωνισμού

Όλα τα Πτυχία (ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 407 και 507) συμμετέχουν και διεκδικούν διορισμούς σε όλη την Ελλάδα με βάση την προκήρυξη.

Συνεπώς όλοι οι απόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων και γενικότερα καθηγητικών σχολών (π.χ. φιλόλογοι, φυσικομαθηματικοί, χημικοί, θεολόγοι, ΤΕΦΑΑ, κ.α.) θα διεκδικήσουν θέση διορισμού κοντά στο σπίτι τους για τα επόμενα χρόνια με το να πετύχουν στο Διαγωνισμό

Όποιος Π.Ε. και Τ.Ε. δεν πετύχει δεν θα έχει άλλη δυνατότητα διορισμού έως να ξανά γίνει Γραπτός Διαγωνισμός

Οι διορισμοί είναι χιλιάδες και αφορούν δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, Φορείς και οργανισμού του δημοσίου σε όλη την Ελλάδα

Απαραίτητα τυπικά προσόντα η Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών που το goLearn τις δίνει ΔΩΡΕΑΝ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn δίνει σε όλους οσους ενταχθούν στην εξ αποστάσεως προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό που πραγματοποιεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών τα οποία αποτελούν απαραίτητα τυπικά προσόντα για τις προκηρύξεις ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 4719 της προκήρυξης

Η παραπάνω έκπτωση δεν ισχύει αναδρομικά για όσους έχουν ήδη αγοράσει τις πιστοποιήσεις αλλά μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιον συγγενή!

Ξεκινήστε άμεσα τη κορυφαία εξ αποστάσεως προετοιμασία στην Ελλάδα με τη εποπτεία ομ.καθηγητή Πανεπιστημίου

Η εξ αποστάσεως προετοιμασία που καλύπτει πλήρως την ύλη και ξεκινάει κάθε δευτέρα αποτελεί την μοναδική εξ αποστάσεως προετοιμασία υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή δημόσιου Πανεπιστημίου, του ομ.καθηγητή του Παν.Πατρών, Χρήστου Παναγιωτακόπουλου.

Εάν εκδηλώσετε ενδιαφέρον τώρα κατοχυρώνετε 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 

Η ύλη του διαγωνισμού την οποία ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του GOLEARN στην Καλύτερη ΤΙΜΗ στην Ελλάδα και το μόνο υπό την εποπτεία ομ.Καθηγητή Πανεπιστημιου

Α. ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις του πρώτου μαθήματος που θα αφορά την εξέταση γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:

1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου

1.1 Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία

1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων

1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα:

1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ)

1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ)

1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93 παρ. 4 και 100 Σ)

1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ)

1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης

1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

2. Θεμελιώδη Δικαιώματα

2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων

2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας

2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων

2.4 Η αρχή της αναλογικότητας

2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης

2.6 Η αξία του ανθρώπου

3. Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης

3.1 Βουλή

3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας

3.3 Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα

3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα

3.5 Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης

3.6 Δικαστική λειτουργία

3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού

3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες)

3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)

4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

4.2 Συμβούλιο Υπουργών

4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5. Δημόσια Πολιτική

5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής

5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής

5.3 Ομάδες συμφερόντων - Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών

5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης

6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης

6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)]

6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)

7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων - Γενικές αρχές

7.2 Ψηφιακή διαφάνεια

7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα

7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών - Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα

8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια

8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια

8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος

8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια

8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια

8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT

8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις

8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9. Δημοσιονομική Πολιτική

9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία

9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια

9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια

9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια

9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια

9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια

9.8 Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις

9.9 Φορολογική βάση - Φορολογικά συστήματα - Προοδευτική φορολογία: Έννοια

9.10 Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια

10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια

10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία

10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια

10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις

Β. Δοκιμασία Δεξιοτήτων (+ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Γλωσσικός συλλογισμος
- Αριθμητικός συλλογισμός
- Επίλυση προβλημάτων και επίλυση στο χώρο εργασίας,
- Χαρακτηριστικά που συνδέοντται με την αποτελεσματικότητα και την ποιοτητα στην εργασία

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Πάρτε την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 1000 ΕΥΡΩ: Ξεκινήστε εδώ για την ΑΤΤΙΚΗ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για όλο το δημόσιο: Όλη η ύλη εδώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

oiele.jpg
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
«Χρήσιμη, αλλά με πρόσθετη αμοιβή αν πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών», λέει η ΟΙΕΛΕ
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του
Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στο αρχείο τα στοιχεία του, φαινόταν ότι ο 71χρονος είχε λευκό ποινικό μητρώο. Και αυτό, γιατί -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της...
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του