ΑΣΕΠ διαγωνισμός
Δείτε αναλυτικά την ύλη "Μαμούθ" του Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ - Χιλιάδες οι διορισμοί μέσω του Διαγωνισμού μεν αλλά για καλά διαβασμένους σε μια μεγάλη ύλη

Από το Σεπτέμβριο λέγαμε πως δεν θα υπάρξει εξέταση σε ειδικότητα και τα μαθήματα θα είναι κοινά για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ!

Η προκήρυξη που την δημοσιεύσαμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα χτες το βράδυ ορίζει μία τεράστια λίστα με ύλη!

Όποιος θεωρούσε ότι μπορεί να την ξεπετάξει εύκολα με ένα ή δύο βιβλία θα απογοητευτεί. Σας τα αναλύουμε παρακάτω.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 2 Δεκεμβρίου για τον Διαγωνισμό ενώ για την προετοιμασία του GoLearn κλείνουν μέσα την εβδομάδα

Μαζική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που θα διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις μέσω του Διαγωνισμού

Όλα τα Πτυχία (ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 407 και 507) συμμετέχουν και διεκδικούν διορισμούς σε όλη την Ελλάδα με βάση την προκήρυξη.

Συνεπώς όλοι οι απόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων και γενικότερα καθηγητικών σχολών (π.χ. φιλόλογοι, φυσικομαθηματικοί, χημικοί, θεολόγοι, ΤΕΦΑΑ, κ.α.) θα διεκδικήσουν θέση διορισμού κοντά στο σπίτι τους για τα επόμενα χρόνια με το να πετύχουν στο Διαγωνισμό

Όποιος Π.Ε. και Τ.Ε. δεν πετύχει δεν θα έχει άλλη δυνατότητα διορισμού έως να ξανά γίνει Γραπτός Διαγωνισμός

Οι διορισμοί είναι χιλιάδες και αφορούν δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, Φορείς και οργανισμού του δημοσίου σε όλη την Ελλάδα

Απαραίτητα τυπικά προσόντα η Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών που το goLearn τις δίνει ΔΩΡΕΑΝ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn δίνει σε όλους οσους ενταχθούν στην εξ αποστάσεως προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό που πραγματοποιεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών τα οποία αποτελούν απαραίτητα τυπικά προσόντα για τις προκηρύξεις ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 4719 της προκήρυξης

Η παραπάνω έκπτωση δεν ισχύει αναδρομικά για όσους έχουν ήδη αγοράσει τις πιστοποιήσεις αλλά μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιον συγγενή!

Ξεκινήστε άμεσα τη κορυφαία εξ αποστάσεως προετοιμασία στην Ελλάδα με τη εποπτεία ομ.καθηγητή Πανεπιστημίου

Η εξ αποστάσεως προετοιμασία που καλύπτει πλήρως την ύλη και ξεκινάει κάθε δευτέρα αποτελεί την μοναδική εξ αποστάσεως προετοιμασία υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή δημόσιου Πανεπιστημίου, του ομ.καθηγητή του Παν.Πατρών, Χρήστου Παναγιωτακόπουλου.

Εάν εκδηλώσετε ενδιαφέρον τώρα κατοχυρώνετε 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 

Η ύλη του διαγωνισμού την οποία ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του GOLEARN στην Καλύτερη ΤΙΜΗ στην Ελλάδα και το μόνο υπό την εποπτεία ομ.Καθηγητή Πανεπιστημιου

Α. ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις του πρώτου μαθήματος που θα αφορά την εξέταση γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:

1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου

1.1 Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία

1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων

1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα:

1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ)

1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ)

1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93 παρ. 4 και 100 Σ)

1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ)

1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης

1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

2. Θεμελιώδη Δικαιώματα

2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων

2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας

2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων

2.4 Η αρχή της αναλογικότητας

2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης

2.6 Η αξία του ανθρώπου

3. Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης

3.1 Βουλή

3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας

3.3 Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα

3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα

3.5 Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης

3.6 Δικαστική λειτουργία

3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού

3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες)

3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)

4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

4.2 Συμβούλιο Υπουργών

4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5. Δημόσια Πολιτική

5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής

5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής

5.3 Ομάδες συμφερόντων - Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών

5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης

6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης

6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)]

6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)

7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων - Γενικές αρχές

7.2 Ψηφιακή διαφάνεια

7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα

7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών - Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα

8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια

8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια

8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος

8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια

8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια

8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT

8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις

8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9. Δημοσιονομική Πολιτική

9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία

9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια

9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια

9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια

9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια

9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια

9.8 Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις

9.9 Φορολογική βάση - Φορολογικά συστήματα - Προοδευτική φορολογία: Έννοια

9.10 Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια

10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια

10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία

10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια

10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις

Β. Δοκιμασία Δεξιοτήτων (+ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Γλωσσικός συλλογισμος
- Αριθμητικός συλλογισμός
- Επίλυση προβλημάτων και επίλυση στο χώρο εργασίας,
- Χαρακτηριστικά που συνδέοντται με την αποτελεσματικότητα και την ποιοτητα στην εργασία

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

5125 διορισμοί μέσω Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ: Η κορυφαία online προετοιμασία με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα

Ανοικτές οι αιτήσεις για το Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 100 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022
ΓΡΑΠΤΟΣ Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ: Διορισμός για 130 ειδικότητες εκπαιδευτικών
Μόνιμοι διορισμοί εντός του 2023 μόνο μέσω του Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για όλους τους εκπαιδευτικούς σε διοικητικές θέσεις σε υπουργεία, δήμους,...
ΓΡΑΠΤΟΣ Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ: Διορισμός για 130 ειδικότητες εκπαιδευτικών
thranio taksi sxoleio
Πρακτικές ασυδοσίας σε ιδιωτικό σχολείο: Υπέβαλαν 5χρονο μαθητή σε σκληρές τιμωρίες και έπειτα τον απέβαλλαν
Σύμφωνα με με καταγγελία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το ιδιωτικό σχολείο εφάρμοσε πρακτικές απομόνωσης στο πεντάχρονο παιδί, όπως να τρώει...
Υπέβαλαν 5χρονο μαθητή σε σκληρές τιμωρίες και έπειτα τον απέβαλαν