Τηλεργασία: Η λίστα με τα προβλήματα υγείας - Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
Τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας: Το ΦΕΚ με τον κατάλογο προβλημάτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας.

Στην ΚΥΑ καθορίζονται:

  1. Τα προβλήματα υγείας, μόνιμων ή πρόσκαιρων, των υπαλλήλων που μπορούν στοιχειοθετήσουν δικαίωμα για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.
  2. Τα χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η διαδικασία για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προβλημάτων υγείας των υπαλλήλων ή απασχολούμενων, προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν αίτηση για τηλεργασία.

Επισημαίνεται πως, η απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων περί τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση αφορά τις άδειες ή διευκολύνσεις ή υποχρεώσεις που χορηγούνται λόγω προβλημάτων υγείας.

*Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).

“Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο”.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ.

Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης είναι:

α) ο καθορισμός των προβλημάτων υγείας, μόνιμων ή πρόσκαιρων, των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 που μπορούν στοιχειοθετήσουν δικαίωμα για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13 του ν. 4807/2021,

β) ο καθορισμός των χρονικών ορίων τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας,

γ) ο καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκομίζονται και

δ) ο καθορισμός της διαδικασίας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προβλημάτων υγείας των ως άνω αναφερόμενων υπαλλήλων ή απασχολούμενων, προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν αίτηση για τηλεργασία, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).

2. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων περί τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση αφορά τις άδειες ή διευκολύνσεις ή υποχρεώσεις που χορηγούνται λόγω προβλημάτων υγείας.

Προβλήματα υγείας – μόνιμα ή πρόσκαιρα – που δύνανται να στοιχειοθετήσουν δικαίωμα για παροχή τηλεργασίας

Τα μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων οι υπάλληλοι και απασχολούμενοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας είναι τα εξής:

1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή/και λήψη 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.

6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική ικανότητα <50%. 7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ανεξάρτητα αιτιολογίας υπό κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία.

8. Κυστική ίνωση.

9. Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων) μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.

11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο (2) ανά έτος.

12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.

13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.

14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.

15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη με CD4 200/μl.

16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.

17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικής ή άλλης στοχευμένης θεραπείας.

18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.

19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας το οποίο καθιστά δυσχερή την μετάβαση στην εργασία.

20. Νόσος του κινητικού νευρώνα.

21. Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.

22. Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή.

23. Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.

24. Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα εφόσον δυσχεραίνει την μετάβαση στην εργασία μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.

25. Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.λπ.) με συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.

26. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ≥ 8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥ 200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.

27. Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα (σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρκεια κ.λπ.) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.

28. Ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

29. Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων που περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β’ 1224), και όπως κάθε φορά ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.

30. Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης, εμβρυομεταφοράς και αναμονής μέχρι την εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

Χρονικά όρια τηλεργασίας

1. Η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας του άρθρου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις ογδόντα οκτώ (88) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

2. Το ως άνω χρονικό διάστημα των ογδόντα οκτώ (88) εργασίμων ημερών για τηλεργασία χορηγείται τμηματικά με ανώτατο όριο τις είκοσι δύο (22) ημέρες ανά τρίμηνο βάσει της αίτησης του υπαλλήλου, της γνωμάτευσης του αρμοδίου οργάνου και η χρήση του είναι υποχρεωτική κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα ογδόντα οκτώ (88) εργασίμων ημερών.

Διαδικασία αίτησης υπαλλήλου για την παροχή τηλεργασίας – Δικαιολογητικά – Έκδοση απόφασης

1. Υπάλληλος ή απασχολούμενος που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για παροχή τηλεργασίας λόγω προβλημάτων υγείας της παρούσας, υποβάλλει στην Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί:

1.1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται:

α) ο αριθμός των ημερών που επιθυμεί να παρέχει τηλεργασία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε αίτηση το χρονικό διάστημα του άρθρου 3 καθώς και το συνολικό διάστημα εντός του ημερολογιακού έτους, για το οποίο προτίθεται να αιτηθεί την παροχή τηλεργασίας και

β) η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στην αίτησή του ο υπάλληλος δηλώνει επίσης αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει αιτιολογημένα, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί, και

1.2. Γνωμάτευση του αρμόδιου κατά ειδικότητα θεράποντος ιατρού ή εν ισχύ πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, από τα οποία προκύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας του άρθρου 2, για το οποίο ζητείται η παροχή τηλεργασίας, με το αίτημα να σταλεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

2. Η αίτηση του υπαλλήλου και η γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 και η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού ενημερώνει παράλληλα την Υγειονομική Επιτροπή για χρονικό διάστημα τηλεργασίας, του οποίου έχει ήδη κάνει χρήση ο υπάλληλος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος.

3. Η υγειονομική επιτροπή υποχρεούται να γνωματεύσει αμελλητί και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού. Η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, που απέστειλε το σχετικό αίτημα. Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προσδιορίζει με σαφήνεια, σε συνάρτηση και με την αίτηση του υπαλλήλου, το χρονικό διάστημα, για το οποίο συνιστάται, για λόγους προστασίας της υγείας του υπαλλήλου, η τηλεργασία.

4. Το σύνολο των στοιχείων του φακέλου υποβάλλεται ακολούθως στον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος ή απασχολούμενος, ο οποίος αιτείται την παροχή τηλεργασίας για λόγους υγείας. Ο αρμόδιος προϊστάμενος, λαμβάνοντας υπόψη τον καθορισμό των θέσεων τηλεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4807/2021, το μέγιστο ποσοστό ανά Διεύθυνση που δύναται να απασχολείται με τηλεργασία, τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου του εκάστοτε Τμήματος, εξετάζει την αίτηση του υπαλλήλου και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη του αιτήματος. Η απόφαση αποδοχής ή μη του αιτήματος γνωστοποιείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, εγγράφως ή με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν του σχετικού φακέλου.

5. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης εκδίδει απόφαση με το περιεχόμενο του άρθρου 15 του ν. 4807/2021, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα χρονικά όρια του άρθρου 3 της παρούσας και τα οριζόμενα στην σχετική γνωμάτευση. Σε περίπτωση μη αποδοχής ολικώς ή μερικώς του αιτήματος, παρότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, απαιτείται να συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος, ιδίως λόγος υπηρεσιακών αναγκών ή λόγος που αποδεδειγμένα στοιχειοθετεί την μη αποτελεσματική με όρους ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου με τηλεργασία, ο οποίος περιλαμβάνεται στην αιτιολογία της απόφασης. Οι αποφάσεις επί των αιτημάτων για τηλεργασία κοινοποιούνται στον άμεσα προϊστάμενο του υπαλλήλου ή απασχολούμενου που αιτείται την τηλεργασία και στον αρμόδιο προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.

6. Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο αρμόδιος Προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού.

7. Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 13 του ν. 4807/2021 (Α’ 96) ή από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εφόσον ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση της εγκριθείσας τηλεργασίας, αυτή δεν μεταφέρεται ή δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση αυτής σε άλλο χρονικό διάστημα του ίδιου ή του επόμενου έτους.

8. Ο υπάλληλος/απασχολούμενος νομιμοποιείται να παρέχει τηλεργασία από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής του αιτήματός του κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην σχετική απόφαση.

Γνωματεύσεις υγειονομικών Επιτροπών

1. Η Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, συντάσσεται σύμφωνα και με το Υπόδειγμα Γνωμάτευσης που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

α) η περίπτωση του άρθρου 2, στην οποία υπάγεται το πρόβλημα υγείας του υπαλλήλου λόγω του οποίου ο/η υπάλληλος υποβάλει αίτηση για τηλεργασία,

 β) η χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης και η διάρκεια της συνιστώμενης παροχής τηλεργασίας σύμφωνα και με την αίτηση του υπαλλήλου και εντός των ορίων του άρθρου 3.

γ) η ενδεχόμενη ανάγκη επανεξέτασης – επανεκτίμησης για συνέχιση της τηλεργασίας πέραν του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής. (Ακολουθεί Παράρτημα με Εντυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης)

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2023.

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ στο Δημόσιο ΑΕΙ, ΤΕΙ και ίσως με απολυτήριο Λυκείου με ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε 2 μήνες από τώρα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Κιβωτός του Κόσμου
Κιβωτός του Κόσμου: «Χτύπησαν παιδί με σανίδες και πέτρες»
Το δικαστήριο απασχόλησαν τρεις καταγγελίες παιδιών από την δομή του Βόλου - Ξυλοδαρμούς και παιδική εργασία έναντι τροφής και στέγης περιέγραψαν...
Κιβωτός του Κόσμου: «Χτύπησαν παιδί με σανίδες και πέτρες»
Εκλογές
Για μια Ευρώπη της προόδου!
Οι εκλογικές διαδικασίες πάντα έχουν ιστορική βαρύτητα. Παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, στην εξέλιξη κοινωνιών μας, στο μέλλον της χώρας μας.
Για μια Ευρώπη της προόδου!
panellinies ekpaideutikos
Πανελλήνιες 2024: Εκπαιδευτικοί καλούνται να διανύσουν 35 χιλιόμετρα για να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο!
Πανελλήνιες 2024: «Μεγαλύτερος φόρτος σε λιγότερα άτομα γεγονός που υπονομεύει την ομαλή διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων»
Πανελλήνιες 2024: Εκπαιδευτικοί καλούνται να διανύσουν 35 χιλιόμετρα για να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο!