Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας
Σε 55 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕ προχωράει ο Δήμος Αθηναίων

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 55 ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της Πράξης «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων».

Οι θέσεις εργασίας

1 Υπεύθυνος Φυσικού αντικειμένου
1 Υπεύθυνος Οικονομικού αντικειμένου
1 Υπεύθυνος Δημοσιότητας
1 Υπεύθυνος Πληροφοριακών συστημάτων
1 Γενικός Ιατρός
1 Ψυχίατρος
3 ΠΕ Διοικητικού
4 ΤΕ Διοικητικού
7 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
7 ΠΕ Νοσηλευτών
21 ΔΕ/ΥΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
7 ΔΕ Οδηγοί

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 328098/25- 11-2021 Ανακοίνωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας Ανακοίνωσης σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωσή του Δήμου Αθηναίων.

Οι αμοιβές

Τα επιλεγέντα στελέχη στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης έργου θα λάβουν την ακόλουθη αμοιβή:

 • Για τη θέση του υπεύθυνου φυσικού αντικειμένου, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 2.500 €.
 •  Για τη θέση του υπεύθυνου οικονομικού αντικειμένου, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 2.000 €.
 • Για τη θέση του υπεύθυνου δημοσιότητας, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.600 €.
 •  Για τη θέση του υπεύθυνου πληροφοριακών συστημάτων, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 2.000 €.
 • Για τη θέση του γενικού ιατρού, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 2.500 €.
 • Για τη θέση του ψυιχιάτρου από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 2.500 €.
 • Για τη θέση του ΠΕ Διοικητικού από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.500 €. 
 • Για τη θέση του ΤΕ Διοικητικού, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.500 €.
 • Για τη θέση των ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.600 €.
 • Για την θέση των ΠΕ Νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτού ΤΕ Νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτού ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.600 €.
 • Για τη θέση των ΔΕ/ΥΕ Κοινωνικών Φροντιστών, από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.200 €.
 • Για τη θέση των ΔΕ Οδηγών, από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.200 €.
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Διορισμοί σε δήμους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Πως να την κάνετε (Βήμα - Βήμα)

500 ευρώ επιδότηση για Ηλεκτρικές συσκευές - Πως τα παίρνετε

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

ΟΙΕΛΕ για voucher: Nέα αδικία εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Νέα αδικία εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών; «Μόνο για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς το voucher των 200 ευρώ» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας
ΟΙΕΛΕ για voucher: Nέα αδικία εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών