Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Δείτε αναλυτικά πως θα λάβετε μόρια για τις νέες θέσεις εργασίας που ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά και αφορούν την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Ο Δήμος Πειραιά δημοσίευσε νέα προκήρυξη που αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στην νέα προκήρυξη του Δήμου ζητούνται 4 άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν με σύμβασης μίσθωσης έργου, η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι την λήξη του προγράμματος, η οποία έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισθοί των εργαζομένων που περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη κυμαίνονται από 1.000€ έως 2.500€ ευρώ, ενώ για τις περισσότερες θέσεις δεν απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις που ζητούνται για την υλοποίηση του έργου είναι οι εξής:

 1. Ένας Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου - Συντονιστή Πράξης
 2. Ένας Υπεύθυνος ΤΠΕ
 3. Ένας Υπεύθυνος Δημοσιότητας
 4. Ένα Διοικητικό προσωπικό 

Ενώ ο μισθός που προβλέπεται για την κάθε θέση εργασίας είναι ο εξής:

 • Για την θέση του υπεύθυνου Φυσικού Αντικειμένου - Συντονιστή Πράξης προβλέπεται συνολική αμοιβή έως 60.000€ ευρώ, η οποία προσδιορίζεται έως 2.500€ ευρώ ανά ανθρωπομήνα. Για την θέση αυτή απαιτείται η Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
 • Για την θέση του υπεύθυνου ΤΠΕ προβλέπεται συνολική αμοιβή έως 43.200€ ευρώ, η οποία προσδιορίζεται έως 1.800,€ ευρώ ανά ανθρωπομήνα. Για τη θέση αυτή απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ και κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, ενώ ο ένας από τους δύο τίτλους θα πρέπει να είναι Πληροφορικής.
 • Για την θέση του υπεύθυνου Δημοσιότητας προβλέπεται συνολική αμοιβή έως 24.000€ ευρώ και έως 1.000€ ευρώ ανά ανθρωπομήνα. Για την θέση αυτή απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Τέλος, για την θέση του Διοικητικού προσωπικού προβλέπεται συνολική αμοιβή έως 31.200,€ ευρώ, η οποία προσδιορίζεται έως 1.300€ ευρώ ανά ανθρωπομήνα. Για την θέση αυτή είναι απαραίτητος ο απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι στους μισθούς που περιγράφονται παραπάνω είναι συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Επιπλέον, να τονίσουμε ότι εκτός των απαραίτητων πτυχίων που περιγράφονται, υπάρχουν και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα που συνεκτιμούνται στην πρόσληψη των υποψηφίων. Τα προσόντα αυτά είναι:

Επιθυμητά / Συνεκτιμώμενα προσόντα υποψηφίων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τη διαμόρφωση του πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

 1. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σπουδών την θέση του υπεύθυνου Φυσικού Αντικειμένου - Συντονιστή Πράξης και την  την θέση του υπεύθυνου ΤΠΕ
 2. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σπουδών την θέση του υπεύθυνου Δημοσιότητας
 3. Η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ή ΑΕΙ / ΤΕΙ για την θέση του Διοικητικού προσωπικού
 4. Η γνώση ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 Αγγλικής). Μοριοδοτείται μόνο η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο ανά γλώσσα.
 5. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας) 
 6. Η απόδειξη γνώσης χειρισμού H/Y 
 7. Η επαγγελματική εμπειρία, σε συναφή κλάδο εργασίας, για όλες τις θέσεις
 8. Η πρόταση (γραπτή) των υποψηφίων επί ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών της επιλεγόμενης θέσης.

Πώς θα λάβετε άμεσα τα απαραίτητα μόρια 

Όπως είναι κατανοητό από την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να  λάβουν άμεσα «έξτρα» μοριοδότηση για τις προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά εάν κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πολλοί υποψήφιοι έχουν όμως την εντύπωση πως η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Παλαιότερα μπορεί να ίσχυε αυτό , πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τονΑΣΕΠπου παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτ με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες (ΜΟΝΟ 95 ευρώ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected] µε θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ, Υποέργο 1 «Συντονισμός και Παρακολούθησης της Πράξης» της Πράξης «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά»

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Προσλήψεις σε 20 ειδικότητες στην Skroutz με υψηλό μισθό

ΟΑΕΔ: Και νέες θέσεις εργασίας για ελληνόφωνους στη Μάλτα με μισθό 23.500 ευρώ

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα