Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
INTIME NEWS
Αναλυτικά τα κριτήρια και τα προσόντα που μοριοδοτούνται για τις προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη κλάδου: «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΥ».

Το αντικείμενο της σύμβασης σχετίζεται με την Υποστήριξη των δράσεων στα Κέντρα Επισκεπτών του ΕΑΑ, σε θέματα διάχυσης της επιστήμης της Αστρονομίας μέσω υπηρεσιών επιμόρφωσης –σεμιναρίων.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας εώςτρεις(3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου και συνολικού κόστους έως έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέαΕυρώ(6.279,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, εισφορών,ΦΠΑ (σε περίπτωση που ο επιλεγείς υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ), κλπ.

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών Τ.Κ. 11851 Θησείο, Αθήνα, σε ώρες που θα καθορίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Δρ. Σπύρο Βασιλάκο, λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Πτυχίο ΦΥΣΙΚΟΥ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στον τομέα της Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  3. Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στην Αστροφυσική της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων διάχυσης της επιστήμης της Αστρονομίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε επιστημονικά προγράμματα σχετικά με την αστρονομία.
  5. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πρόσθετα κριτήρια επιλογής και βαθμολόγησης, είναι τα εξής:

  • Εμπειρία, εν γένει, στην επικοινωνία και προβολή των δράσεων διάχυσης της επιστήμης της Αστρονομίας στα ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα) (Συντελεστής βαρύτητας 40)
  • Εμπειρία εν γένει στην διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων που εμπλέκουν τις Τέχνες με την Αστρονομία (Συντελεστής βαρύτητας 35)
  • Δίπλωμα στις Ερμηνευτικές Τέχνες (Ωδείου ή Δραματικής Σχολής) αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος (Συντελεστής βαρύτητας 15)
  • Συνέντευξη, την οποία θα διεξάγει η Επιτροπή Αξιολόγησης ανάμεσα στους 5 επικρατέστερους και στην οποία θα εξετάσει ποιοτικά δεδομένα των υποψηφίων (συνάφεια κύριας και συμπληρωματικής εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της θέσης, αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας/ηγεσίας/εργασίας σε ομάδα, κίνητρο για εργασία στο έργο/θέση/φορέα κτλ) (Συντελεστής βαρύτητας 10)

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά λόγω των έκτακτων μέτρων λόγω COVID19,το αργότερο μέχρι 01/10/2021 και ώρα 12:00, υπόψη κας Δήμητρας Τσιούτσια τηλ 2103490160 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης …»). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων

Αναλυτικά η προκήρυξη

Μοριοδότηση μέσω πιστοποίησης Αγγλικών

Στην παραπάνω προκήρυξη ζητείται από τους υποψηφίους να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους.

Παλαιότερα η απόκτηση μιας τέτοιας πιστοποίησης ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε την Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό

Πότε θα γίνει ο Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ; Ύλη και Χρονοδιάγραμμα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Δημιουργία Μητρώο ΑΣΕΠ και Κατάθεση αίτησης μόνο με 30 ευρώ μέσω του proson.gr

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 87χρονη βρέθηκε νεκρή σε δεξαμενή του σπιτιού της
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν η ηλικιωμένη γυναίκα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, φαίνεται ότι έβαλε η ίδια τέλος στη ζωής
Τραγωδία στην Πρέβεζα: 87χρονη βρέθηκε νεκρή σε δεξαμενή του σπιτιού της
Υπουργείο Παιδείας
Προσφυγή Κεραμέως: Παράνομη έβγαλε σήμερα την απεργία της ΑΔΕΔΥ το δικαστήριο
Με αποφάσεις δικαστηρίων το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να σφραγίσει το στόμα των εκπαιδευτικών - Αντιδράσεις των εκπαιδευτικών
Προσφυγή Κεραμέως: Παράνομη έβγαλε σήμερα την απεργία της ΑΔΕΔΥ το δικαστήριο