182 προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Δείτε τις προκηρύξεις

Στην πρόσληψη 32 ατόμων για θέσεις διοικητών υφιστάμενων δομών φιλοξενίας και 150 συμβασιούχων στα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω, Λέρου και Φυλακίου Έβρου και στις δομές Μαλακάσας και Σιντικής προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πιο αναλυτικά, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 32 ατόμων  για την πλήρωση της θέσης του διοικητή, διάρκειας ενός έτους στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου και ώρα 20:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], με θέμα στο email «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ».

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και γνώση σε καλό επίπεδο, μίας τουλάχιστον ξένης, επίσημης γλώσσας, κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΑΔΑ: ΩΚΔΔ46ΜΔΨΟ-ΧΝΩ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου και ώρα 14:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], με θέμα στο email «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 3ΜΗΝΟΥ».

Συνολικά θα προσληφθούν 150 άτομα στα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω, καθώς και στις Δομές Μαλακάσας και Σιντικής ως εξής:

  1. ΚΥΤ Λέσβου: 30 άτομα
  2. ΚΥΤ Κω:15 άτομα
  3. ΚΥΤ Λέρου: 15 άτομα
  4. ΚΥΤ Σάμου: 20 άτομα
  5. ΚΥΤ Χίου: 20 άτομα
  6. ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου: 10 άτομα
  7. Δομή Μαλακάσας Αττικής: 20 άτομα
  8. Δομή Σιντικής Σερρών: 20 άτομα

Η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικών καθηκόντων, για την παροχή βοηθητικών εργασιών, ενώ το βασικό κριτήριο είναι η ύπαρξη εντοπιότητας.

Για την ανοιχτή πρόσκληση για την πρόσληψη 150 ατόμων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για το υπόδειγμα αίτησης από τους ενδιαφερόμενους προς συμπλήρωση, παρακαλώ πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο

Για την Ανοιχτή Πρόσκληση γαι την πρόσληψη 32 Διοικητών στις συστημένες Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης παρακαλώ πατήστε στο ακόλουθο σύνδεσμο

Για το υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος πατήστε εδώ.

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς