Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση επτά θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

Αριθμός προκήρυξης: 5822/31-5-2019, ΦΕΚ 2420/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΜΓΚ469Β7Γ-2ΩΣ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 14330

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης».

Αριθμός προκήρυξης: 12948/Α/16-10-2019, ΦΕΚ 2440/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΥ5Υ469Β7Γ-41Δ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP14333

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος – Cirriculum, Διδακτική».

Αριθμός προκήρυξης: 12061/2-10-2019, ΦΕΚ 2440/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΓΓΜ469Β7Γ-ΗΜΟ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 14335

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».

Αριθμός προκήρυξης: 6422/25-6-2019, ΦΕΚ 2420/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω1ΒΘ469Β7Γ-ΑΔΧ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 1 4328

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις ανωτέρω θέσεις λήγει το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Ζώων».

Αριθμός προκήρυξης: 14027/19-11-2019 Φ.Ε.Κ. 22/18-01-2020 τ. Γ’,

ΑΔΑ: 693Φ469Β7Γ-6ΚΩ Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14488

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών».

Αριθμός προκήρυξης: 14028/20-11-2019 Φ.Ε.Κ. 22/18-01-2020 τ. Γ’,

ΑΔΑ: ΨΑ7Α469Β7Γ-5Ω2 Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14489

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση».

Αριθμός προκήρυξης: 12882/19-11-2019 Φ.Ε.Κ. 36/24-01-2020 τ. Γ’,

ΑΔΑ: 789Ε469Β7Γ-ΜΟΨ Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14494

Προθεσμία

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ». Η λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020. Περαιτέρω πληροφορίες Τμήμα Φιλολογίας (τηλ: 2831077301) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (τηλ. 2831077336) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλ: 2831077211) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (τηλ.:28310 77650-2) Τμήμα Βιολογίας (τηλ. 2810-394401) Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (τηλ. 2810-393807)

σχετικά άρθρα

ΑΔΕΔΥ για ΓΣΕΕ: Απαιτούμε γνήσιο συνέδριο και όχι «συνέδριο» – παρωδία με ΜΑΤ εισαγγελείς και την εποπτεία του πρωθυπουργού
ΑΔΕΔΥ για ΓΣΕΕ: Απαιτούμε γνήσιο συνέδριο και όχι «συνέδριο» – παρωδία με ΜΑΤ εισαγγελείς και την εποπτεία του πρωθυπουργού
Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για το συνέδριο της ΓΣΕΕ
ΑΔΕΔΥ για ΓΣΕΕ: Απαιτούμε γνήσιο συνέδριο και όχι «συνέδριο» – παρωδία με ΜΑΤ εισαγγελείς και την εποπτεία του πρωθυπουργού
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Όχι στο συνέδριο-φιέστα ΓΣΕΕ, κυβέρνησης και εργοδοτών
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Όχι στο συνέδριο-φιέστα ΓΣΕΕ, κυβέρνησης και εργοδοτών
Ανακοίνωση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων Συσπειρώσεων Κινήσεων ΔΕ
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Όχι στο συνέδριο-φιέστα ΓΣΕΕ, κυβέρνησης και εργοδοτών