25 προσλήψεις δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Θα επιλεγούν απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ

Την πρόσληψη 25 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού. Συγκεκριμένα, ζητούνται: ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4 θέσεις ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 21 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

 

σχετικά άρθρα