Διοικητικοί στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε. ή Τ.Ε. Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων, που αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος δεν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 § 1 του ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή από 22 -11-2019 έως και 29-11-2019, στα γραφεία του Δήμου, οδός Στρ.Νικολάου Ρόκα αρ. 45, Μάνδρα (Γραφείο Προσωπικού), κατά τις εργάσιμες ώρες. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 21321014940,2132014926).

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Ολόκληρη η ηλεκτρονική κλήρωση όπως μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής το απόγευμα της Τετάρτης
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
«Η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις ιδεοληπτικές εμμονές και τις αρχικές παλινωδίες, έστω και αργά, δείχνει να αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενίσχυσης του...
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου