6 Ειδικοί επιστήμονες έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας - στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2019

1 Μεταπτυχιακός Συνεργάτης - Κάτοχος τίτλου σπουδών (κατά προτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου) στις Βιολογικές Επιστήμες, Γενετική, Μικροβιολογία, Μοριακή Βιολογία - στην Ιατρική Σχολή
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2019

1 άτομο με Πανεπιστημιακό Δίπλωμα και Μεταπτυχιακό Τίτλο επιπέδου Master σε επιστήμες STEM ή/και Οικονομικές Επιστήμες ή/και Διοίκηση - στην Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
Καταληκτική Ημερομηνία: 15/11/2019

1 άτομο με Πανεπιστημιακό Δίπλωμα και Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Master στις Οικονομικές Επιστήμες ή/και Διοίκηση (ή συναφείς κλάδους) ή Στατιστική ή Πληροφορική ή Μαθηματικά - στην Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
Καταληκτική Ημερομηνία: 14/11/2019

1 Κάτοχος διδακτορικού τίτλου (ή υποψήφιος διδάκτωρ) στον κλάδο του Μάρκετινγκ ή International
Business - στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Καταληκτική Ημερομηνία: 08/11/2019

 Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

σχετικά άρθρα