161 ανοιχτές θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ

Νέα προκήρυξη ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη 49 ατόµων που θα καλύψουν τις ανάγκες φύλαξης του Νοσοκοµείου λόγω απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δεδοµένου ότι οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του ήδη υπηρετούντος προσωπικού λήγουν στις 05-11-2019 και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το Νοσοκοµείο να παραµείνει χωρίς φύλαξη.

Δείτε αναλυτικά εδώ την προκήρυξη 


Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δώδεκα (112) ατόμων νια την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις  ανάγκες Καθαριότητας, Φύλαξης και Εστίασης, του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» που εδρεύει στον Δήμο Πειραιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

    112 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

    σχετικά άρθρα