5 άτομα στο ΙΜΕΤ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Εύρεση εργασίας

1 άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού - Αθήνα
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/09/2019

1 Μηχανολόγος Μηχανικός - Θεσσαλονίκη
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/09/2019

1 Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός - Αθήνα
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/09/2019

1 Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός - Θεσσαλονίκη
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/09/2019

1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Θεσσαλονίκη
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/09/2019


Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

σχετικά άρθρα

Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα: Αποτελέσματα διαγωνισμού Αρχιμήδη 2020
Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα: Αποτελέσματα διαγωνισμού Αρχιμήδη 2020
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργάνωσε την 37η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», στην...
Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα: Αποτελέσματα διαγωνισμού Αρχιμήδη 2020