5 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Δείτε τις θέσεις αναλυτικά

1 άτομο με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ΠΕ

Καταληκτική Ημερομηνία: 20/09/2019

1 Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ ή
Ηλεκτρολόγος / Πτυχιούχος Πληροφορικής

Καταληκτική Ημερομηνία: 23/09/2019

1 άτομο με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου για προσέλκυση και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/09/2019

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ τμημάτων
Φαρμακευτικής, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Καταληκτική Ημερομηνία: 24/09/2019

1 άτομο με Δίπλωμα ΠΕ Επιστήμης Υλικών & Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/09/2019

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ
 

σχετικά άρθρα

Ιωάννα Καρυστιάνη για την εξέγερση: Δεν θέλαμε να σκοτωθούμε - παιδιά ήμασταν
Ιωάννα Καρυστιάνη για την εξέγερση: Δεν θέλαμε να σκοτωθούμε - παιδιά ήμασταν
Απόσπασμα από συνέντευξη της Ιωάννας Καρυστιάνη στο βιβλίο «Όλη Νύχτα Εδώ - Μια προφορική Ιστορία της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου» του Ιάσονα...
Ιωάννα Καρυστιάνη για την εξέγερση: Δεν θέλαμε να σκοτωθούμε - παιδιά ήμασταν