18 άτομα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Δείτε τις θέσεις εργασίας αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους

1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών - Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Πτυχιούχος Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 ΤΕ Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Μαθηματικός - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Μηχανολόγος Μηχανικός - Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών - Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Μηχανολόγος Μηχανικός - Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/07/2019

1 Χημικός Μηχανικός - Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών) ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών) ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/07/2019

1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής - ΙΠΤΗΛ
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/08/2019

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

σχετικά άρθρα

Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Το τσιπουράκι, το ταπεινό ποτό των κάποτε φτωχών Βολιωτών και όχι μόνο, θα συνεχίσει να προσφέρεται, αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους που...
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου