14 θέσεις στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου
Εύρεση εργασίας

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.79/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια:

 • 1 ΔΕ-Χειριστή Μηχανημάτων Έργου-Ομάδας Β’-1ης ειδικότητας
 • 2 ΔΕ-Οδηγών Αυτοκινήτων
 • 1 ΔΕ-Υδραυλικών
 • 1 ΥΕ-Βοηθών Υδραυλικών
 • 4 ΥΕ-Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
 • 1  ΠΕ-Οικονομικού Διοικητικού
 • 1 ΤΕ-Διοικητικού Λογιστικού
 • 1 ΤΕ-Γεωπόνων-Ζωϊκής Παραγωγής 
 • 1 ΠΕ-Αρχαιολόγων
 • 1 ΤΕ-Πολιτικών Δομικών Έργων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά ενδεικτικά αναφέρουμε:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 3. Άδεια παραμονής για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών (σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού).
 6. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (Δ/νση: Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου, Τηλ.: 2844340157), και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ.Αποστολάκη Εμμανουήλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Μητέρα Αλέξη Γρηγορόπουλου: Αμετανόητος και υποκριτής ο Κορκονέας - Άδικη η απελευθέρωσή του
Μητέρα Αλέξη Γρηγορόπουλου: Αμετανόητος και υποκριτής ο Κορκονέας - Άδικη η απελευθέρωσή του
Η μητέρα του Αλέξη Γρηγορόπουλου μιλά για τα έντεκα χρόνια από τη δολοφονία του γιου της και την αποφυλάκιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα
Μητέρα Αλέξη Γρηγορόπουλου: Αμετανόητος και υποκριτής ο Κορκονέας - Άδικη η απελευθέρωσή του