16 Προσλήψεις στο ΙΤΥΕ "Διόφαντος"
Θέσεις εργασίας

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του οριζόντιου Έργου Sup_euFUND Υποστήριξη Έργων Ευρωπαϊκών και Ιδιωτικών Πόρων 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ/ITYE»  

Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ/ITYE»  

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ/ITYE»

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

σχετικά άρθρα