6 προσλήψεις ερευνητών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ
Θέσεις εργασίας για ερευνητές στο ΙΤΕ

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κωδικό ΟΠΣ: 5031297 και τίτλο «Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας»

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια του (Α/Α 3) «BIOIMAGING-GR ΙΤΕ-ΒΕ» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κωδικό 2156 και τίτλο: «Characterizing the early events in neural stem cell derived tumorigenesis»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κωδικό ΟΠΣ: 5031297 και τίτλο «Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας»

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

best of network

σχετικά άρθρα

Το φαξ αρνείται να πεθάνει (ακόμη)!
Το φαξ αρνείται να πεθάνει (ακόμη)!
Πολλοί -ακόμη και νοσοκομεία ή κλινικές- θεωρούν ότι ένας χάκερ πιο εύκολα θα παραβιάσει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή παρά ένα μηχάνημα φαξ.
Το φαξ αρνείται να πεθάνει (ακόμη)!