15 προσλήψεις στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ
Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΤΑ

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Understanding, Measuring and Regulating Sub-23 nm Particle Emissions from Direct Injection Engines Including Real Driving Conditions» - «SUREAL-23» 
Καταληκτική Ημερομηνία:24/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Understanding, Measuring and Regulating Sub-23 nm Particle Emissions from Direct Injection Engines Including Real Driving Conditions» - «SUREAL-23» 
Καταληκτική Ημερομηνία:24/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση-AGROCHAINS» 
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη κινητού συστήματος επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης ανακτημένων υλικών βιομηχανιών, βιορευστών, βιολογικών πόρων, αποβλήτων/απορριμμάτων με χρήση ηλιοθερμοχημικής τεχνολογίας– MoBiSol»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από λιγνιτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας-DISHEAT»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από λιγνιτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας-DISHEAT» 
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από λιγνιτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας-DISHEAT»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση-AGROCHAINS»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων –CO2 TO FUELS»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων διεργασιών δέσμευσης CO2 και χρήσης του στη βιομηχανική παραγωγή νανο-σωματιδίων ανθρακικών αλάτων – NANOCAP»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση υπολογιστικού συστήματος εκτίμησης σε πραγματικό χρόνο του βαθμού απόδοσης μονάδος ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο -CYCLOFLEX»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση υπολογιστικού συστήματος εκτίμησης σε πραγματικό χρόνο του βαθμού απόδοσης μονάδος ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο -CYCLOFLEX»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε συσσωρευτές ιόντων-λιθίου με επίτευξη βέλτιστης φόρτιση και λειτουργίας για χρήση στον τριτογενή τομέα περιοχών σε απομακρυσμένα σημεία δικτύου-TESTORE»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε συσσωρευτές ιόντων-λιθίου με επίτευξη βέλτιστης φόρτιση και λειτουργίας για χρήση στον τριτογενή τομέα περιοχών σε απομακρυσμένα σημεία δικτύου-TESTORE»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση-AGROCHAINS»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/10/2018

best of network

σχετικά άρθρα

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ
Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να «ανοίξει» το 2019 η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά καθώς τα πρώτα κρουαζιερόπλοια αναμένονται στη...

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ