10 Προσλήψεις εργατών στο Δήμο Δυτικής Μάνης
Θέσεις εργασίας για εργάτες

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Αύγουστο του έτους 2018, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο Δυτικής Μάνης και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 25.7.2018 έως και 31.7.2018 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: – Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. – Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα