16 Προσλήψεις υδρονομέων στο δήμο Σπάρτης
Θέσεις εργασίας για υδρονομείς

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση υδρονομέα των κατωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων και ειδικότερα σε μία από τις κατωτέρω θέσεις:

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, της Δ.Ε. Μυστρά

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Μυστρά, της Δ.Ε. Μυστρά

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Λογγάστρας , της Δ.Ε. Μυστρά

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Σουστιάνων, της Δ.Ε. Μυστρά

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Τρύπης, της Δ.Ε. Μυστρά

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Παρορείου, της Δ.Ε. Μυστρά

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Αγίας Ειρήνης, της Δ.Ε. Μυστρά

Δύο (2) θέσεις υδρονομέα στην Τ.Κ. Καστορείου, της Δ.Ε. Πελλάνας

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Γκοριτσάς, της Δ.Ε.Θεραπνών

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Πλατάνας, της Δ.Ε.Θεραπνών

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Σκούρας, της Δ.Ε. Θεραπνών

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Καμινίων – Ξηροκαμπίου, της Δ.Ε. Φάριδος

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Φάριδος

Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Τραπεζοντής, της Δ.Ε. Φάριδος

Μία (1) θέση υδρονομέα στη Δ.Ε. Καρυών να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, μέχρι και την 23η Μαΐου 2018.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση για μία (1) θέση υδρονομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι μέχρι και την 23η Μαΐου 2018, να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Υπεύθυνη δήλωσή ότι ο υποψήφιος γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, από την οποία να προκύπτει αν πρόκειται για παλαιό ή νέο ασφαλισμένο

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος ο υποψήφιος

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης
Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης
Ανοικτή σύσκεψη φορέων οργάνωσε απόψε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ενώ αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις
Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης