60 προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου
60 προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμαρχος Ρόδου ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων:

   

Διαβάστε τη συνέχεια στο proson.gr

Κάντε like

Κάντε like

 

best of network

σχετικά άρθρα