Διεθνής Ημέρα Μνήμης Του Τσέρνομπιλ
Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για το πυρηνικό δυστύχημα που σόκαρε τον πλανήτη πριν από 32 χρόνια

Πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνομπίλ, 26 Απριλίου 1986 - Μια συνηθισμένη διακοπή του συστήματος κατά 20 δευτερόλεπτα φαίνεται να είναι μια άλλη δοκιμή του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αλλά επτά δευτερόλεπτα αργότερα, ένα κύμα προκάλεσε μια χημική έκρηξη που απελευθέρωσε περίπου 520 επικίνδυνα ραδιονουκλεΐδια στην ατμόσφαιρα. Η δύναμη της έκρηξης εξαπλώθηκε μόλυνση σε μεγάλα τμήματα της Σοβιετικής Ένωσης, τώρα τα εδάφη της Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Σύμφωνα με επίσημες εκθέσεις, τριάντα ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους αμέσως και 600.000 «εκκαθαριστές», οι οποίοι ασχολούνταν με πυρόσβεση και καθαρισμό, εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. Βάσει των επίσημων εκθέσεων, περίπου 8.400.000 άνθρωποι στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία εκτέθηκαν στην ακτινοβολία, η οποία είναι μεγαλύτερη από τον πληθυσμό της Αυστρίας. Περίπου 155.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών στις τρεις χώρες μολύνθηκαν, που είναι σχεδόν το ήμισυ της συνολικής επικράτειας της Ιταλίας. Οι αγροτικές περιοχές που καλύπτουν σχεδόν 52.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι περισσότερο από το μέγεθος της Δανίας, μολύνθηκαν με το καίσιο 137 και το στροντίου-90, με χρόνο ημίσειας ζωής 30 ετών και 28 ετών αντίστοιχα. Σχεδόν 404.000 άνθρωποι εγκαταστάθηκαν, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι συνέχισαν να ζουν σε ένα περιβάλλον όπου η συνεχιζόμενη υπολειμματική έκθεση δημιούργησε μια σειρά ανεπιθύμητων ενεργειών.

Δεν δημοσιεύθηκαν αναφορές μέχρι την τρίτη ημέρα μετά την έκρηξη του Τσερνομπίλ. Στη συνέχεια, οι σουηδικές αρχές συσχετίζουν έναν χάρτη με αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας στην Ευρώπη με την κατεύθυνση του ανέμου και ανακοίνωσαν στον κόσμο ότι ένα πυρηνικό ατύχημα είχε συμβεί κάπου στη Σοβιετική Ένωση. Πριν από την ανακοίνωση της Σουηδίας, οι σοβιετικές αρχές διεξήγαγαν επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης για πυρόσβεση και καθαρισμό, αλλά επέλεξαν να μην αναφέρουν πλήρως το ατύχημα ή την κλίμακα του. Καμία καθιερωμένη νόμιμη αρχή δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει άμεσα την κατάσταση και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Είναι ασφαλές να φύγετε από το σπίτι; Είναι ασφαλές να πίνουμε νερό; Είναι ασφαλές να τρώτε τοπικά προϊόντα; Η επικοινωνία των μέτρων προστασίας νωρίς θα είχε επίσης κατά πάσα πιθανότητα επιτρέψει στον πληθυσμό να αποφύγει την έκθεση σε ορισμένα ραδιονουκλίδια, όπως το ιώδιο 131, τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο του θυρεοειδούς. Η πρώιμη εκκένωση θα είχε βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή κατά την περίοδο κατά την οποία το ιώδιο 131 είναι πιο επικίνδυνο, 8-16 ημέρες μετά την απελευθέρωση.

Κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ, οι σοβιετικές αρχές αποφάσισαν να ασχοληθούν σε μεγάλο βαθμό με τις συνέπειες της έκρηξης σε εθνικό επίπεδο. Χωρίς τη σοβιετική έγκριση, τα Ηνωμένα Έθνη και οι συνεργάτες της αναζητούσαν τρόπους παροχής υποστήριξης έκτακτης ανάγκης, η οποία περιελάμβανε την αξιολόγηση της πυρηνικής ασφάλειας και των περιβαλλοντικών συνθηκών της μολυσμένης περιοχής και τη διάγνωση των διαφόρων ιατρικών καταστάσεων που προκλήθηκαν από το ατύχημα. Ο ΟΗΕ εστίασε επίσης στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής, διδάσκοντάς τους πώς να προστατευθούν από τα ραδιονουκλίδια που βρίσκονται στο περιβάλλον και στα γεωργικά προϊόντα.

Πολλοί θεωρούν το έτος 1990 ως ένα κρίσιμο σημείο για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών στην ανάκαμψη του Τσερνομπίλ. Η σοβιετική κυβέρνηση αναγνώρισε την ανάγκη για διεθνή βοήθεια. Ως αποτέλεσμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το ψήφισμα 45/190, το οποίο ζητούσε "διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση και μετριασμό των συνεπειών στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ". Το παρόν ψήφισμα ανέθεσε επίσης σε έναν από τους αναπληρωτές γενικούς γραμματείς την αποστολή συντονισμού της  συνεργασίας του Τσερνομπίλ και ζήτησε τη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας διυπηρεσιακής συνεργασίας. Η Τετραμερής Επιτροπή Συντονισμού, η οποία αποτελείται από υπουργούς από τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και από τον συντονιστή του Τσερνομπίλ των Ηνωμένων Εθνών, έγινε μέρος του μηχανισμού συντονισμού σε υπουργικό επίπεδο. Το 1992, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Task Force, το Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το οποίο αποκαλείται Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ( OCHA) το 1997, άρχισε να συντονίζει τη διεθνή συνεργασία στο Τσερνομπίλ. Για να επιταχυνθούν οι οικονομικές συνεισφορές για τις δραστηριότητες του Τσερνομπίλ, το Ταμείο Τσερνομπίλ ιδρύθηκε το 1991 υπό τη διεύθυνση του OCHA. Το OCHA άρχισε να διαχειρίζεται μια σειρά από διαφορετικά καθήκοντα και ευθύνες από τη διαμόρφωση στρατηγικής και την προώθηση στην κινητοποίηση πόρων, την υπεράσπιση και τη διοχέτευση των συνεισφορών των δωρητών. Από το 1986, οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα έχουν ξεκινήσει περισσότερα από 230 διαφορετικά προγράμματα έρευνας και βοήθειας στους τομείς της υγείας, της πυρηνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του  καταφυγίου , της κοινωνικο-ψυχολογικής αποκατάστασης, της οικονομικής αποκατάστασης, του περιβάλλοντος , την παραγωγή καθαρών τροφίμων και την παροχή πληροφοριών.

Με την πάροδο του χρόνου κατέστη σαφές ότι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της υγείας δεν μπορεί να διαχωριστεί από το καθήκον της ανάπτυξης. Το 2001, το UNDP και ο περιφερειακός διευθυντής του για τις τρεις πληγείσες χώρες έγιναν μέρος του μηχανισμού συντονισμού για τη συνεργασία στο Τσερνομπίλ. Το επόμενο έτος, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν μια αλλαγή στρατηγικής, με νέα εστίαση σε μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προσέγγιση, σε αντίθεση με την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.

Το 2004, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μεταβίβασε την ευθύνη συντονισμού από το OCHA των Ηνωμένων Εθνών στο UNDP ως μέρος μιας μετατόπισης της στρατηγικής βάσει της μελέτης του 2002 "Οι ανθρώπινες συνέπειες του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνομπίλ: μια στρατηγική για την ανάκαμψη". Στο πλαίσιο της ανάληψης συντονιστικών αρμοδιοτήτων, το UNDP εντόπισε τρεις τομείς προτεραιότητας που πρέπει να επιδιωχθούν στο Τσερνομπίλ:

Παροχή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης υγιεινού τρόπου ζωής

Κοινοτική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

Συμβουλές πολιτικής, που στοχεύουν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να εξορθολογίσουν τις δαπάνες του Τσερνομπίλ

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα υπόλοιπα ζητήματα και να διατηρηθεί η παγκόσμια προσοχή στο Τσερνομπίλ, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναλάβει ορισμένες νέες πρωτοβουλίες. Η ιστοσελίδα Chernobyl.info που  χρηματοδοτείται από την Ελβετία  χρησιμεύει ως ανεξάρτητο φόρουμ για το Τσερνομπίλ. Το φόρουμ του Τσερνομπίλ, το οποίο ξεκίνησε από τον ΔΟΑΕ, στοχεύει στη δημιουργία συναίνεσης σε μια σειρά αμφισβητούμενων θεμάτων και στην επανεξέταση όλων των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο του ατυχήματος του Τσερνομπίλ στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το GreenFacts συνοψίζει την Έκθεση Κληρονομιάς του Τσερνομπίλ παρέσχε καθησυχαστικά ευρήματα σχετικά με την επίδραση της ακτινοβολίας χαμηλής δόσης. Θα χρησιμοποιηθούν από το UNDP ως υλικό πηγής για την εξάλειψη των φόβων των πληγέντων πληθυσμών και θα παράσχουν χρήσιμες συμβουλές για το πώς να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια στην περιοχή. Το Διεθνές Δίκτυο Έρευνας και Πληροφοριών για το Τσερνομπίλ ( ICRIN ), πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την OCHA και την Ελβετική Υπηρεσία για την Ανάπτυξη και Συνεργασία ( SDC ), διεξάγεται από το UNDP επικεντρωμένο στη διάδοση πληροφοριών στις κοινότητες που πλήττονται από το Τσερνομπίλ και στη διάδοση υγιεινών τρόπων ζωής. Η πρώτη φάση της ICRIN - εκτιμήσεις αναγκών πληροφόρησης - είχε ήδη ολοκληρωθεί από τα γραφεία του UNDP στις χώρες της Λευκορωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για μεγένθυνση

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για το πυρηνικό δυστύχημα που σόκαρε τον πλανήτη πριν από 32 χρόνια / ΑΠΕ - ΜΠΕ/ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης

 

 

 

best of network

σχετικά άρθρα

Β. Καρδάσης: Η Ν. Κεραμέως ζήτησε τις παραιτήσεις μας μέσα σε δύο ώρες
Β. Καρδάσης: Η Ν. Κεραμέως ζήτησε τις παραιτήσεις μας μέσα σε δύο ώρες
Δήλωση του Βασίλη Καρδάση, τέως προέδρου του ΕΑΠ, με αιχμές προς την παρούσα αλλά και την προηγούμενη ηγεσία του υπ. Παιδείας
Β. Καρδάσης: Η Ν. Κεραμέως ζήτησε τις παραιτήσεις μας μέσα σε δύο ώρες