metaptyxiako-igesia-ygeia
Ανοίγουν οι αιτήσεις, στις 20/04 έως 10/06/21 στο κορυφαίο ΠΜΣ « Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν δύο (2) ειδικεύσεις:

 1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)
 2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας (Research and evaluation of innovation and policy in health care)

 Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το προτεινόμενο ΠΜΣ, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών, να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σήμερα, απαραίτητα για τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας για να προβούν, τόσο στον ηγετικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση πολιτικών και υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Βασικοί Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

 • Η εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχιακού επιπέδου επιστημόνων, ερευνητών, αναλυτών και στελεχών που θα προωθήσουν και θα προάγουν τον τομέα της υγείας και την υγεία του πληθυσμού βασιζόμενοι στην Ηγεσία, την Καινοτομία και τις Πολιτικές Αξίας.

 • Η ανάπτυξη αναλυτικής, στρατηγικής και δημιουργικής σκέψης και δεξιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης και διαχείρισης αλλαγών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ηγετών στις υπηρεσίες υγείας και δημόσιας υγείας, ικανών να αναλύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από την καινοτομία στον χώρο της υγείας, αλλά και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με προσήλωση στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

 • Η προώθηση συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Δημοσίων και Ιδιωτικών ή άλλων Οργανισμών/Επιχειρήσεων υγείας για την αποδοχή, χρήση και ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων και ιδεών οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.

 • Η διεξαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ και η υποστήριξή της μέσω της απόκτησης γνώσεων και ερευνητικών, αναλυτικών δεξιοτήτων για μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και τις αντίστοιχες τεχνολογίες.

 • Η κριτική αξιολόγηση και συζήτηση πολλαπλών διαστάσεων της πολιτικής δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ηθικής και των ζητημάτων βιοηθικής που ανακύπτουν από την καινοτομία υγείας.

 • Η παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων για διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού για υπηρεσίες υγείας μέσω της βέλτιστης κατανομής των πόρων και με διασφάλιση των κριτηρίων της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος της κοινωνίας.

 • Η προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας με διεπιστημονικές και δι-επαγγελματικές ομάδες.

 • Η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτισμικών αξιών και πρακτικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών δημόσιας υγείας.

 • Η σύνδεση του ΠΜΣ με τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών.

 • Η μεθοδική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων των υγειονομικών παρεμβάσεων στην οποία υπεισέρχονται πολιτικές και αξιακές παράμετροι, οι οποίες προσδιορίζουν την ιεράρχηση αναγκών και την επιλογή των κοινωνικών προτεραιοτήτων.

metaptyxiako-hgesia-ygeia-kainotomia

 


Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος « Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς.

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Χρονική διάρκεια ΠΜΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα.

Δίδακτρα ΠΜΣ
Στο ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώην ΤΕΙ, σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους σαράντα (40). Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε τέσσερις δόσεις των 750 € (επτακοσίων πενήντα ευρώ). Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 20/04/2021 έως και 10/06/2021.

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτησή σας.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει «νείρομαι»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

μακρη
Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών – Το νέο ωράριο από το σχολ. έτος 2024/25
Η ρύθμιση της ώρας αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2024-2025,
Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών – Το νέο ωράριο από το σχολ. έτος 2024/25