Άρχισαν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ «Εμβρυομητρική Ιατρική»
Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής (Ε.Ι.). Η Εμβρυομητρική Ιατρική είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη υπο-ειδικότητα της μαιευτικής και γυναικολογίας

Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί τη βάση της παρακολούθησης της φυσιολογικά εξελισσόμενης κύησης, αλλά και της κύησης υψηλού κινδύνου. Η ανάγκη για εξειδίκευση και ισχυρό κλινικό και ερευνητικό υπόβαθρο στον συγκεκριμένο τομέα είναι αναντίρρητη διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εμβρυϊκά προβλήματα και να μειωθεί η περιγεννητική, νεογνική και μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα. Η Εμβρυομητρική Ιατρική περιλαμβάνει τον προγεννητικό έλεγχο – πληθυσμιακό έλεγχο για καταστάσεις που απειλούν την κύηση και έτσι αποτελεί την υπέρτατη μορφή πρόληψης. Το Π.Μ.Σ. μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών υγείας

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  • Παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής.
  • Προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στην Εμβρυομητρική Ιατρική.
  • Παροχή τρέχουσας κλινικής τεχνογνωσίας που ενσωματώνει τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.
  • Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με κατεύθυνση την εξειδίκευση στην Εμβρυομητρική Ιατρική.

Δείτε όλες τις πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εδώ

σχετικά άρθρα

Αγορά ηλεκτρονικού υλικού από τις σχολικές επιτροπές για τους μαθητές που δεn διαθέτουν υπολογιστή
Αγορά ηλεκτρονικού υλικού από τις σχολικές επιτροπές για τους μαθητές που δεn διαθέτουν υπολογιστή
Αναμένεται σχετική ΠΝΠ τις επόμενες ημέρες - Το υλικό θα παραμένει περιουσιακό στοιχείο της σχολικής μονάδας
Αγορά ηλεκτρονικού υλικού από τις σχολικές επιτροπές για τους μαθητές που δεn διαθέτουν υπολογιστή
Εγκύκλιος: Διανομή κατ’ οίκον τα συγγράμματα στους φοιτητές
Εγκύκλιος: Διανομή κατ’ οίκον τα συγγράμματα στους φοιτητές
Η υποβολή δηλώσεων των επιλεγόμενων διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει σήμερα, 10 Απριλίου, και θα πρέπει να έχει...
Εγκύκλιος: Διανομή κατ’ οίκον τα συγγράμματα στους φοιτητές
Πανελλαδικές: Καμία μείωση ύλης για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα
Πανελλαδικές: Καμία μείωση ύλης για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα
«Θα εξεταστούν στην ύλη που είχε καθορισθεί για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές του 2019, καθώς την έχουν πλήρως διδαχθεί», σημειώνει η Νίκη Κεραμέως
Πανελλαδικές: Καμία μείωση ύλης για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα