Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΑΠΘ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών»
Κορυφαίο ΠΜΣ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων.

KΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Για να επιτύχει το σκοπό της πληρέστερης ειδίκευσης το ΔΔΠΜΣ οργανώνεται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:
Α. Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Β. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές
Γ. Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση.

Το ΔΔΠΜΣ απονέμει, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ.) στα«Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις: α) Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδικτύου των Πραγμάτων, β) Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές, γ) Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

best of network

σχετικά άρθρα