Δωρεάν σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και ΤΠΕ
Δωρεάν εβδομαδιαίο σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Το ΚΕΔΙΒΙΜ GoLearn πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας που πραγματοποιεί το ετήσιο σεμινάριο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου "Κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό περιεχόμενο" προσφέρει παράλληλα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ το εβδομαδιαίο σεμινάριο στην "Εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων με αξιοποίηση δυνατοτήτων των ΤΠΕ" όπου και παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης

Στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου σεμιναρίου θα δούμε για ποιο λόγο υπάρχει η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων (βάση των σύγχρονων εξελίξεων) μέσα από την μελέτη στατιστικών δεδομένων της "ύπατης αρμοστείας" για τον αριθμό των προσφύγων που ήρθαν στην χώβρα μας. Οι επιμορφούμενοι θα ασχοληθουν με τον τρόποπου ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας λογισμικά, μπορεί να εντάξει τους πρόσφυγες στη σχολική κοινότητα, να προωθήσει τον ψηφιακό γραμματισμό, να στηρίξει την γλωσσική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και να βοηθήσει στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών.

Σκοπός σεμιναρίου

Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουν οι επιμορφούμενοι στο προσφυγικκό ζήτημα και να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές αυτούς με την αξιοποίηση λογισμικών

Μετά το πέρας της συνεδρίας θα είστε σε θέση να:

 γνωρίζετε τους ακριβείς αριθμούς προσφυγικών εισροών στην Ελλάδα
 ξέρετε αρκετά λογισμικά που με τη σωστή χρήση παρέχουν γνώσεις στους μαθητές πρόσφυγες ώστε να οργανώνετε τη διδασκαλία σας χρησιμοποιώντας σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο στο πλέον κατάλληλο λογισμικό

Το σεμινάριο είναι εβδομαδιαίο, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα. Δεν έχει υποχρεωτική παρακολούθηση. Οι επιμορφούμενοι διαβάζουν όποτε αυτοί θέλουν.

Στο πέρας του σεμιναρίου παραδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από τον πιστοποιημένο φορέα από τον ΕΟΠΠΕΠ και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, GOLEARN ΚΕΔΙΒΙΜ (επιπέδου 2).

Το πρόγραμμα ξεκινάει 30 Αυγούστου και τελειώνει μετά από μία εβδομάδα

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα

 

σχετικά άρθρα

Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Το τσιπουράκι, το ταπεινό ποτό των κάποτε φτωχών Βολιωτών και όχι μόνο, θα συνεχίσει να προσφέρεται, αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους που...
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου