Υπουργείο Παιδείας - ΥΠΑΙΘ
Για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

Της ...υπερωρίας γίνεται το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς  εκδίδονται συνεχώς αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων και κατανομής υπερωριών

Με ΄νεα απόφαση, έχουμε την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ωρών για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2023, για 3.529 υπαλλήλους πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των ως άνω υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 30-06-2023.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (€ 899.998) συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001του Ε.Φ. 1019-206-0000000 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οικονομικού Έτους 2023. Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Τι αφορούν

Σύμφωνα με το έγγραφο, η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ που δημιουργούνται ενδεικτικά από:

* Την προετοιμασία, την υποστήριξη και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων 2023

* και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,

* τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων,

* την εφαρμογή της διαδικασίας κινητικότητας των υπαλλήλων,

* τις αποσπάσεις, τοποθετήσεις, διαθέσεις, απολύσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

* και την εν γένει διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων,

* τη λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας,

* την υποστήριξη των εξετάσεων πολιτογράφησης και των εξετάσεων εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία,

* τη σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών εγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών, αναγνώρισης τίτλων του εξωτερικού και άλλων εφαρμογών λογισμικού .

Δείτε το έγγραφο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες 3
Πανελλαδικές 2023: Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων-Πανελλαδικών εξετάσεων 2023
Πανελλαδικές 2023: Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία