Thumbnail
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας θέτει υπόψιν του ΥΠΑΙΘ μια σειρά ζητήματα και συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης των βασικότερων θεμάτων που απασχολούν εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στη Βαυαρία

Την επίλυση μιας σειράς αιτημάτων που απασχολούν τους Ελληνες εκπαιδευτικούς της Βαυαρίας,  ζητά η τοπική ΕΛΜΕ με επιστολή που απέστειλε σήμερα προς το Υπουργείο Παιδείας.

Ανάμεσά τους, οι εγκαιρες αποσπάσεις ως το τέλος Απριλίου, η άμεση αποκατάσταση της αδικίας για τους ήδη υπηρετούντες σε οποιοδήποτε έτος απόσπασης εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν λάβει 4ο έτος επιμίσθιο, ο εξορθολογισμός του ύψους του επιμισθίου, η εξαίρεση των Λυκείων του Εξωτερικού από τη διαδικασία εξετάσεων με Τράπεζα Θεμάτων, κα.

Ολη η επιστολή της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας,

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ Παιδείας,

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας λαμβάνοντας υπόψιν τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και τις δύσκολές οικονομικές συνθήκες για τη διαβίωση των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό θέτει υπόψιν σας μια σειρά ζητήματα και συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης των βασικότερων θεμάτων που απασχολούν εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στη Βαυαρία. Παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα τα ακόλουθα ζητήματα:

ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ε.Λ.Μ.Ε. ΒΑΥΑΡΙΑΣ

 • Έγκαιρες αποσπάσεις ως το τέλος Απριλίου.

 • Κατάργηση της ΚΥΑ 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (ΦΕΚ1740/Β/ 15-6-2016) και επαναφορά της απόφασης Κουκοδήμου σχετικά με τα κριτήρια τοποθετήσεων.

 • Επαναθεσμοθέτηση και επαναλειτουργία του αντίστοιχου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το εξωτερικό με συμμετοχή 2 αιρετών του κλάδου για την περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου.

 • Χρόνος απόσπασης: 5ετής απόσπαση με επιμίσθιο και δυνατότητα για 2 επιπλέον έτη παράτασης για όλους τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

 • Άμεση αποκατάσταση της αδικίας για τους ήδη υπηρετούντες σε οποιοδήποτε έτος απόσπασης εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν λάβει 4ο έτος επιμίσθιο, και καταβολή του επιμισθίου σε αυτούς για όλο το διάστημα που το έλαβαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους.

 • Δυνατότητα παράτασης της απόσπασης των εκπαιδευτικών που τη ζητούν για οικογενειακούς λόγους.

 • Αντιμετώπιση του προβλήματος των υποστελεχωμένων συντονιστικών γραφείων και των γραφείων εκπαίδευσης με τοποθέτηση σε αυτά εκπαιδευτικών που ζητούν παράταση της απόσπασής τους λόγω γάμου, εφόσον δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία της πόλης που ζει η οικογένειά τους και εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

 • Επιπλέον μοριοδότηση δυσμενών συνθηκών μετάθεσης σε εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό.

 • Εξορθολογισμός του ύψους του επιμισθίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της διαβίωσης στη Βαυαρία. Έγκαιρη καταβολή επιμισθίου για τους ήδη αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Το επιμίσθιο να προκαταβάλλεται, όπως και ο μισθός.

 • Κατάργηση της διάταξης του νόμου για τη δυνατότητα προσαύξησης ωραρίου χωρίς οικονομική αποζημίωση.

 • Άρση της απαγόρευσης διεκδίκησης άλλων θέσεων στο εξωτερικό (θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού ή εκ νέου απόσπαση με επιμίσθιο) σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη αποσπαστεί στο εξωτερικό.

 • Εκλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών βάσει των κριτηρίων επιλογής στην Ελλάδα και από Συμβούλιο επιλογής. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών και μοριοδότησή της.

 • Δικαίωμα μετεγγραφής στους ομογενείς μαθητές που περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια.

 • Οι απόφοιτοι μαθητές των σχολείων του εξωτερικού να έχουν την ίδια ακριβώς δυνατότητα δήλωσης προτιμήσεων όλων των σχολών της Γ΄θμιας Εκπαίδευσης, όπως και οι ημεδαποί μαθητές.

 • Να αποσυρθεί η ρύθμιση για την υποχρέωση μετάφρασης των αναρρωτικών αδειών των εκπαιδευτικών. Όπου κρίνεται απαραίτητη η μετάφραση, να δίνει πιστοποίηση το Συντονιστικό Γραφείο.

 • Έγκριση των νόμιμων αδειών χωρίς καμιά επιπλέον διαδικασία.

 • Να μη γίνεται περικοπή επιμισθίου σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί υπερβούν τις 60 μέρες αναρρωτικής άδειας για σοβαρούς λόγους υγείας κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους στο εξωτερικό.

 • Εξαίρεση των Λυκείων του Εξωτερικού από τη διαδικασία εξετάσεων με Τράπεζα Θεμάτων, καθώς αμιγώς ελληνικό προγραμμα ακολουθεί μόνο το Λύκειο.

 • Σύνταξη νέου ωρολογίου προγράμματος για το Λύκειο, στο οποίο θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών σε συγκεκριμένα μαθήματα ( κατά προτεραιότητα στα αρχαία ελληνικά και στα μαθηματικά) λόγω ειδικών συνθηκών, για να αντεπεξέλθουν οι μαθητές στις αυξημένες απαιτήσεις του αμιγώς ελληνικού Λυκείου, καθώς στην υποχρεωτική εκπαίδευση παρακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα, που έχει διαφορετική φιλοσοφία και προτεραιότητες.

 • Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα σχολεία του εξωτερικού είναι αυξημένων προσόντων και με διδακτική εμπειρία. Οι προσλήψεις συμβασιούχων ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν πληρούν αυτό το βασικό κριτήριο. Θα πρέπει, λοιπόν, η πρόσληψή τους να είναι η εντελώς τελευταία επιλογή. Όταν αναγκαστικά θα πρέπει να καταφύγει το Συντονιστικό Γραφείο σε αυτή τη λύση, να γίνονται οι προσλήψεις με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους ωρομισθίους στην Ελλάδα και με την ίδια διαδικασία. Για τα δίγλωσσα Γυμνάσια να ισχύει φυσικά και το κριτήριο της αυξημένης γλωσσομάθειας.

 • Χορήγηση του Corona Bonus στο σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ελληνικά σχολεία στη Βαυαρία και όχι επιλεκτικά μόνο στους συμβασιούχους. Αυτό ήταν βοήθημα που πήραν διάφορες κατηγορίες εργαζομένων και ζητούμε να δοθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

 • Παροχή έκτακτου επιδόματος σε όλους τους εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων λόγω ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης.

Με ειλικρινή διάθεσησυνεργασίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή,

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

damasi_tirnavou
Δαμάσι Τυρνάβου: Μόνο 5 από τις 180 οικογένειες πήραν αποζημίωση για τα σπίτια τους μετά τον σεισμό - Τρία χρόνια ζουν σε κοντέινερ
Η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ),
Δαμάσι Τυρνάβου: Μόνο 5 από τις 180 οικογένειες πήραν αποζημίωση για τα σπίτια τους μετά τον σεισμό - Τρία χρόνια ζουν σε κοντέινερ
ksenagos-akropoli.jpg
Σχολές Ξεναγών: Ημερομηνίες έναρξης και λήξης διδακτικού έτους και διεξαγωγής των εξετάσεων
Κατ’ εξαίρεση, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται έως την 15η Δεκεμβρίου 2023
Σχολές Ξεναγών: Ημερομηνίες έναρξης και λήξης διδακτικού έτους και διεξαγωγής των εξετάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ PISA.jpg
Ολα τα είχαμε, μας ήρθε και η ...PISA 2022 - Ελληνική πανωλεθρία στα Μαθηματικά...
Η Ελλάδα στο PISA 2022 κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών που σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ στα Μαθηματικά, την...
Ολα τα είχαμε, μας ήρθε και η ...PISA 2022 - Ελληνική πανωλεθρία στα Μαθηματικά...
astinomia
Σαλαμίνα: Η 43χρονη είχε καταγγείλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία - Της έστησε ενέδρα ο δράστης
Η άτυχη γυναίκα στις 2 Δεκεμβρίου είχε καταγγείλει το σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία
Σαλαμίνα: Η 43χρονη είχε καταγγείλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία - Της έστησε ενέδρα ο δράστης