τηλεκπαίδευση
«Κάθε συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση στην περίπτωση που σε ένα σχολείο πραγματοποιείται αποχή των μαθητών από τα μαθήματα δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, οπότε οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμιά υποχρέωση να συμμετάσχουν σε αυτή», σημειώνει η ΕΛΜΕ Πάρου -αΝΤΙΠΆΡΟΥ

Την πρόσφατη σύσταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Κυκλάδων αναφορικά με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής, καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Πάρου - Αντιπάρου, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση αποχής μαθητών «οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμιά υποχρέωση να συμμετάσχουν» στη διαδικασία.

«Τασσόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και παιδιών μας, γιατί πολλοί από εμάς είμαστε και γονείς, και απαιτούμε από τους αρμόδιους να "εξορθολογίσουν" την εκπαιδευτική διαδικασία με κριτήρια παιδαγωγικά και δημοκρατικά και όχι λογιστικά», σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου:

Από την στιγμή που πρώτη φορά εφαρμόστηκε η τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα, με την εθελοντική αλλά πολύ μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτή, άρχισε να βρίσκει εφαρμογή σε ολοένα και περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης. Οι επιμορφώσεις έχουν σχεδόν σταματήσει δια ζώσης και γίνονται σχεδόν αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Τελευταία το υπουργείο έβγαλε μια εγκύκλιο με την οποία προσπαθεί να εφαρμόσει την τηλεκπαίδευση σε κάθε περίπτωση που δεν γίνεται δια ζώσης μάθημα. Έτσι έχουμε δει τραγελαφικά περιστατικά όπως να υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και ο Δήμος να δηλώνει ότι θα γίνει τηλεκπαίδευση, λες και οι υπολογιστές και το διαδίκτυο δεν χρειάζονται ηλεκτρισμό. Σε άλλη περίπτωση, πολύ πρόσφατη, ζητήθηκε να γίνει τηλεκπαίδευση την επομένη μεγάλων σεισμών και πλημμυρών, φανταζόμαστε από τις σκηνές στις οποίες κοιμούνταν τα παιδιά. Φυσικά το κύριο μέλημα των κυβερνώντων είναι να γίνεται τηλεκπαίδευση, όταν υπάρχουν καταλήψεις. Σε αυτή την περίπτωση η ΟΛΜΕ είναι ξεκάθαρη και δηλώνει ότι οι καθηγητές δεν κάνουν τηλεκπαίδευση σε περίπτωση καταλήψεων, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν στο σπίτι τους τον κατάλληλο εξοπλισμό (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο). Σε όλους τους εργασιακούς χώρους η παροχή των μέσων για την πραγματοποίηση της τηλεργασίας είναι υποχρέωση του εργοδότη. Να τονίσουμε ότι στους εκπαιδευτικούς δεν έχει παρασχεθεί κανένα μέσο.

Και φτάνουμε στα τελευταία γεγονότα, όπου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση δευτεροβάθμιας Κυκλάδων, δόθηκε εντολή να εφαρμόσουν οι διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων το εξής παράδοξο, να κάνουν τηλεκπαίδευση σε σχολεία που γίνεται αποχή των μαθητών. Ο νόμος είναι σαφής.

Αναλυτικά στο έγγραφο123458/ΓΔ4/30-9-2021 αναφέρεται ότι:

«Σας υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως παραδείγματος χάριν η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας καθώς και η αναστολή τμήματος/τμημάτων στην περίπτωση που τα θετικά κρούσματα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου των μαθητών/τριών του σχολικού τμήματος λόγω COVID-19, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αποχής δεν υπάρχει ούτε απρόβλεπτο γεγονός ούτε παρεμπόδιση από φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών στη σχολική μονάδα, αφού ούτε οι εκπαιδευτικοί ούτε οι γονείς παρεμποδίζουν τους μαθητές να εισέλθουν στο χώρο της σχολικής μονάδας και να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Πολύ δε περισσότερο αφού κάποιοι μαθητές κάνουν μάθημα, είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει μάθημα και στους μαθητές που είναι μέσα στις αίθουσες και στους μαθητές που απέχουν. Επίσης μαθητές οι οποίοι απέχουν από το δια ζώσης μάθημα είναι προφανές ότι θα απέχουν και από τα διαδικτυακά μαθήματα. Συνεπώς κάθε συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση στην περίπτωση που σε ένα σχολείο πραγματοποιείται αποχή των μαθητών από τα μαθήματα δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, οπότε οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμιά υποχρέωση να συμμετάσχουν σε αυτή.

Αν η διεύθυνση ή οποιοσδήποτε άλλος θεωρεί ότι κάποιο φυσικό πρόσωπο παρεμποδίζει την είσοδο των μαθητών στο σχολείο παρακαλούμε να μας το υποδείξει.    

Αν η διεύθυνση ή το υπουργείο επιμένουν, να μας αποστείλουν εγγράφως σε ποιο νόμο μπορεί να στηριχθεί η πραγματοποίηση της τηλεκπαίδευσης σε περιπτώσεις αποχής μαθητών.  

Η άσκηση της διοίκησης δεν μπορεί να γίνεται κατά κόρον με προφορικές εντολές. Σε ζητήματα που είναι σοβαρά όπως η ασφάλεια των μαθητών στην τάξη πρέπει να υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση (η οποία δεν υπάρχει ακόμη, παρόλο που έχει ζητηθεί από το γυμνάσιο Πάρου) ότι όλα γίνονται σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία.  Αν δεν μπορεί να το κάνει η διεύθυνση να το κάνει το Υπουργείο. Οι καθηγητές πάντως δεν είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν τέτοια ευθύνη.

Τέλος, τασσόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και παιδιών μας, γιατί πολλοί από εμάς είμαστε και γονείς, και απαιτούμε από τους αρμόδιους να «εξορθολογίσουν» την εκπαιδευτική διαδικασία με κριτήρια παιδαγωγικά και δημοκρατικά και όχι λογιστικά. 

1(Ματθαίος Δ’ 23, Θ’ 35 και Ι’ 1) Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

teacher
«Και οι δάσκαλοι τι χρειάζονται σε αυτούς τους μικρόψυχους καιρούς;»
Ομάδα Πειραματόζωων Εκπαιδευτικών: Τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και όχι ατομικοί φάκελοι επιδόσεων και αποδόσεων και μηχανές κέρδους
«Και οι δάσκαλοι τι χρειάζονται σε αυτούς τους μικρόψυχους καιρούς;»
trafmatismos-diadilotrias
Τραυματισμός διαδηλώτριας από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη - Καταγγελία & μηνυτήρια αναφορά
«Η επίθεση της αστυνομίας συνεχίστηκε και, φυσικά, αγνόησαν την απόλυτη αναγκαιότητα να κληθεί ασθενοφόρο για την διακομιδή της σοβαρά τραυματισμένης...
Τραυματισμός διαδηλώτριας από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη - Καταγγελία & μηνυτήρια αναφορά
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Σήμερα Πέμπτη πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ - Προπύλαια στις 12
Πανεπιστημιακή και φοιτητική κοινότητα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους απέναντι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα «μη κρατικά...
Σήμερα Πέμπτη πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ - Προπύλαια στις 12