Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Για αποσπασματικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούν να επιλύσουν τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων κάνει λόγο η ΠΟΣΔΕΠ αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας - Ναι στη φύλαξη, όχι στην διαρκή αστυνομική παρουσία μέσα στα ΑΕΙ

Ναι στην ενίσχυση της φύλαξης των πανεπιστημίων, όχι όμως στη διαρκή παρουσία αστυνομικής δύναμης μέσα στα ιδρύματα, τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού. 

Αναφερόμενη στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, η ΠΟΣΔΕΠ κάνει λόγο για αποσπασματικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να επιλύσουν τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων, ενώ καταλογίζει στο υπουργείο απουσία διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς. 

Φύλαξη όχι αστυνομία

Η Ομοσπονδία τάσσεται υπέρ της σύστασης ενός «ειδικού ανεξάρτητου σώματος φύλαξης με συγκεκριμένα προσόντα που θα έχει κατάλληλη εκπαίδευση από τους αρμόδιους φορείς», το οποίο θα λειτουργεί αποτρεπτικά και θα παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα, τονίζοντας όμως πως το σώμα αυτό θα πρέπει να εποπτεύεται από τον Πρύτανη και όχι από την ΕΛΑΣ

Επίσης τάσσεται υπέρ της πρόσβασης στις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις με την χρήση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, και για χρήση ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας σε ευαίσθητους χώρους, συμφωνεί με τον καθορισμό ανώτατης διάρκειας φοίτησης επισημαίνοντας «την πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος» και τέλος εκτιμά ότι η καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής κινείται στη σωστή κατεύθυνση σημειώνοντας πως παραβλέπονται ωστόσο οι «σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία των περιφερειακών πανεπιστημίων».

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ:

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ συζήτησε το νομοσχέδιο που το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 13-1-2021 («Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»).

Πρόκειται για αποσπασματικές ρυθμίσεις και όχι για συνολικό πλαίσιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση που είχε εξαγγείλει το υπουργείο, οι οποίες δεν μπορούν να επιλύσουν τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων.

Το νομοσχέδιο δεν είναι αποτέλεσμα διαλόγου - υπενθυμίζουμε ότι στην ενημερωτική συνάντηση της Υπουργού με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στις 9-12-2020 δεν είχαν τεθεί και συζητηθεί τα θέματα της «Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και οι «Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης». Επίσης, δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και της πανεπιστημιακής κοινότητας για σύσταση ενός σώματος φύλαξης που θα υπάγεται στον πρύτανη.

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ παραμένει στην απόφαση της Δ.Ε. της 10ης Δεκεμβρίου 2020 για την ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης των πανεπιστημίων και αντιτίθεται στη διαρκή παρουσία αστυνομικής δύναμης μέσα στα ιδρύματα.

Υπενθυμίζουμε  ότι η  ΔΕ ζήτησε «τη σύσταση ειδικού ανεξάρτητου σώματος φύλαξης με συγκεκριμένα προσόντα που θα έχει κατάλληλη εκπαίδευση από τους αρμόδιους φορείς. Το σώμα φύλαξης θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και θα παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα με βάση επιχειρησιακά σχέδια και κανόνες που θα εκπονηθούν σε συνεργασία των ΑΕΙ με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το ειδικό σώμα φύλαξης θα πρέπει να εποπτεύεται από τον Πρύτανη και όχι από την ΕΛΑΣ. Παράλληλα για την αντιμετώπιση αξιοποίνων πράξεων στους χώρους των ΑΕΙ ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται όμοια με το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αρμόδια για τις ρυθμίσεις είναι η εκτελεστική εξουσία και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εφαρμογή του είναι η ΕΛ.ΑΣ»

Μετά τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε για τους στόχους και τις επί μέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, επισημαίνουμε τα εξής:

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί με ρυθμίσεις για πρόσβαση στις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις με την χρήση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, και για χρήση ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας σε ευαίσθητους χώρους, που θα πρέπει να σέβεται τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση να αποφασίζει κάθε Ίδρυμα με βάση τις ιδιαιτερότητές του, το δε πρόσθετο προσωπικό φύλαξης δεν πρέπει να επιβαρύνει τους ΕΛΚΕ.

Για την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η Ε.Γ θεωρεί ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και διαπιστώνει, όπως και το υπουργείο, ότι θα επιφέρει μείωση του αριθμού των εισακτέων.  Παραβλέπονται όμως οι σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία των περιφερειακών πανεπιστημίων και κυρίως εκείνων σε ακριτικές περιοχές, των οποίων η λειτουργία  συνδέεται με αναπτυξιακούς και εθνικούς στόχους. Σε σχέση με το θέμα αυτό υπενθυμίζουμε ότι ζητάμε σταδιακά να μειωθούν και να καταργηθούν οι μετεγγραφές.

Για μια σταδιακή μείωση των εισακτέων θα έπρεπε να προηγηθεί η ενίσχυση της επαγγελματικής και τεχνικής μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και η μείωση να προέλθει όχι από το σύστημα εισαγωγής που αποτυπώνει τις προτιμήσεις των υποψηφίων, αλλά από τα πορίσματα αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ και τις προτάσεις των πανεπιστημίων για τις εκπαιδευτικές δυνατότητές τους.

Επιπλέον, τα τμήματα και οι σχολές, εκτός από τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας που είναι θετική ρύθμιση, πρέπει να έχουν λόγο και για τα εξεταζόμενα μαθήματα που θα οδηγούν στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

Η Ε.Γ. συμφωνεί με τον καθορισμό ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ωστόσο επισημαίνει την πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος. Προτείνεται ως ανώτατο όριο το 2ν, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες όπως ο αριθμός των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει περάσει και η δυνατότητα διατήρησης και μεταφοράς των ECTS που έχει αποκτήσει. Μετά την υπέρβαση του ορίου κανονικής φοίτησης η περαιτέρω διαδικασία να καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Οι ρυθμίσεις του «Πειθαρχικού Δικαίου» θα έπρεπε να αποσυνδεθούν από το νομοσχέδιο για την φύλαξη των ΑΕΙ. Παράλληλα, η Ε.Γ. θεωρεί ότι, εκτός από ένα γενικό πλαίσιο που θα παρέχει τις νομικές εγγυήσεις για την πειθαρχική διαδικασία, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν και την ευθύνη της εφαρμογής τους.

Τέλος η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, και καλεί για ακόμη μια φορά την ηγεσία του Υπουργείου να συνεργαστεί με την ΠΟΣΔΕΠ σε ένα πλαίσιο σύγκλισης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση επ’ ωφελεία μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς θα πάρεις το άγνωστο Επίδομα 244,35 ευρώ με 3 δικαιολογητικά

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

sxoleia
Σχολεία: Κινητοποίηση γονέων και στην Ικαρία την Πέμπτη - Μόλις 40% προσέλευση την πρώτη εβδομάδα
Μόλις στο 40% η προσέλευση των μαθητών στα σχολεία της Ικαρίας την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας - Παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη από την Ένωση Γονέων
Σχολεία: Παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και στην Ικαρία την Πέμπτη
Εκπαιδευτικοί: Άδεια ανατροφής στους νεοδιόριστους όπως και στους μόνιμους
Αίτημα της ΕΛΜΕ Κέρκυρας για την άδεια ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών - Τι ζητά το σωματείο
Εκπαιδευτικοί: Άδεια ανατροφής στους νεοδιόριστους όπως και στους μόνιμους
argyroupoli
Αργυρούπολη: «Με χτυπούσε στο κεφάλι μέχρι να λιποθυμήσω» - Συγκλονίζει η πρώην σύντροφος του 46χρονου
Συγκλονίζει η πρώην σύντροφος του 46χρονου που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του στην Αργυρούπολη
Αργυρούπολη: «Με χτυπούσε στο κεφάλι μέχρι να λιποθυμήσω» - Συγκλονίζει η πρώην σύντροφος του 46χρονου