Ανοιχτά σχολεία παρά την αναστολή;
Ανακοίνωση της Δ' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής

Πολλές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούν του Διευθυντές των σχολείων να ασκήσουν το διοικητικό έργο των σχολείων για τις ημέρες που  παραμένουν κλειστά για προληπτικούς λόγους , λόγω του Κορωνοϊού ! Με τη σειρά τους κάποιοι Διευθυντές σχολείων καλούν τους συναδέλφους να βρίσκονται εκ περιτροπής στα σχολεία για διοικητικές εργασίες….

Τη στιγμή που συνίσταται στους πολίτες να μην προσέρχονται στις  δημόσιες υπηρεσίες, παρά μόνο για πολύ  σοβαρό λόγο,  δίνονται εντολές στα ήδη  επιβαρυμένα, από τον συγχρωτισμό, σχολεία να παραμένουν  ανοιχτά για το κοινό,  μετατρέποντας  τον Διευθυντή  και τους καθηγητές σε διοικητικούς  υπαλλήλους.

Αυτή η  ερμηνεία της εγκυκλίου αναστολής λειτουργίας των σχολείων είναι υπερβολική και επικίνδυνη, καθώς   ακυρώνει  το νόημα και τον σκοπό για τον οποίο υπογράφτηκε και εκδόθηκε  η εγκύκλιος!

Η συνεχής παρουσία και  η επαφή των καθηγητών,  εγκυμονεί κίνδυνους περαιτέρω διασποράς του Ιού  και  εμφάνισης της νόσου,

δοθέντος μάλιστα ότι λογω και της μεγάλης  μέσης ηλικίας των,  (μέσος όρος τα 52 έτη),  υπάρχουν  ήδη  αρκετά προβλήματα  υγείας.

Θεωρούμε ότι είναι αρκετή η υποχρέωση δημοσιοποίησης από το κάθε σχολείο των ημερών και ωρών λειτουργίας για το κοινό, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που έχουν σοβαρό λόγο.

σχετικά άρθρα