ΚΚΕ: Νέα ερώτηση για τα προβλήματα στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας
Νέα Ερώτηση για τα επιτακτικά προβλήματα στην εκπαίδευση των προσφύγων και των υπόλοιπων μαθητών στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας, κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Χρήστος Κατσώτης.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση:

«Επανερχόμαστε στην 2218/05-10-2018 Ερώτησή μας, η οποία δεν έχει απαντηθεί, όπως άλλωστε και αντίστοιχες προηγούμενες ερωτήσεις (2747/19-01-2018 και 3063/05-11-2018), που επίσης παρέμειναν αναπάντητες σχετικά με το Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας.

Διακόσιοι (200) περίπου μαθητές έχουν εγγραφεί για τη σχολική χρονιά 2019 - 2020 (με μεγάλη ''κινητικότητα'', με 185 να φοιτούν, 30 να είναι σε αναζήτηση, ενώ 60 περσινοί μαθητές διέκοψαν). Η συντριπτική πλειοψηφία του εν λόγω σχολείου αποτελείται από προσφυγόπουλα, αρκετά ασυνόδευτα, που έχουν φύγει από τις χώρες τους διακόπτοντας τη φοίτηση για μεγάλα διαστήματα και με μία μη ομαλή και σταθερή σχέση με τη σχολική ζωή στις χώρες τους, λόγω παραγόντων όπως ο πόλεμος, οι πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές διώξεις, ο φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός, γιγάντια κοινωνικά προβλήματα, όπως η ακραία φτώχεια, η παιδική εργασία-σκλαβοπάζαρο, το εμπόριο οργάνων, το trafficking, κλπ.

Οι μέχρι τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες της ΝΔ και οι χειρισμοί του υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων, όχι μόνο δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ένταξη των παιδιών αυτών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και διαμορφώνουν όρους γκετοποίησης των διαπολιτισμικών σχολείων. Κλιμακώνεται η επίθεση, πατώντας στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, έστω και σε μειοψηφικό ποσοστό, παιδιά μεταναστών και παλιννοστούντων με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο.

Η κατάσταση στο συγκεκριμένο σχολείο είναι εκρηκτική. Συγκεκριμένα:

 • Υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνολικό έλλειμμα, πρώτα απ’ όλα επειδή δεν λειτουργούν οι τάξεις υποδοχής (πάνω από 70 ώρες έλλειμμα τη βδομάδα), ενώ υπάρχουν και κενά σε ειδικότητες που αγγίζουν τις 40 ώρες τη βδομάδα.

 • Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν, πέραν των μαθημάτων ειδικότητας, τις ανάγκες των μαθητών του σχολείου σε ζητήματα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, όπως προβλέπει ο Νόμος για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (άρθρο 23, Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016)). Επιπλέον, στον ιδρυτικό Νόμο για τις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα των διαπολιτισμικών σχολείων (ΦΕΚ 1789/1999) προβλέπεται, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, η λειτουργία τμημάτων που, πέρα από τη γλωσσική ενίσχυση στην ελληνική, προωθούν την προσαρμοσμένη διδασκαλία σε συγκεκριμένα μαθήματα, κάτι που δεν υλοποιείται. Αντ’ αυτού και αυτή η κυβέρνηση, προκρίνει τη λειτουργία τμημάτων υποδοχής, μέσω προγραμμάτων που ''τρέχουν'' στα ''κανονικά'' σχολεία (π.χ. τάξεις υποδοχής ΖΕΠ, που πρόπερσι στο διαπολιτισμικό λειτούργησαν το Γενάρη).

 • Δεν υπάρχουν κατάλληλα βιβλία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

 • Με δεδομένη την υποστελέχωση για τα δεδομένα των σχολείων αυτών (π.χ. μη πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που πέρσι επιχειρήθηκε να καταργηθούν, μη κάλυψη ανάγκης ύπαρξης δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη προκειμένου να στηριχθεί μια διαφοροποιημένη - εξατομικευμένη μάθηση), περιορίζεται στην πράξη δραματικά η απαραίτητη προσαρμογή του προγράμματος στις ειδικές ανάγκες των μαθητών. Ακόμη, περιορίζεται η δυνατότητα για δημιουργία τμημάτων προετοιμασίας.

 • Δεν αναγνωρίζονται στην αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών οι ανάγκες σε επιπλέον διαφοροποιημένα τμήματα που μονιμοποιούνται, κύρια γύρω από την εκμάθηση της γλώσσας. Έτσι, ενώ απαιτείται πολύωρη ενασχόληση σε τμήματα που διαφοροποιούνται από το συμβατικό αναλυτικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει ''αναγνώριση'' των τμημάτων αυτών στο "myschool", ούτε αύξηση των οργανικών θέσεων ούτε εξασφάλιση χώρων ούτε και η ανάλογη αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των επιπλέον πόρων που απαιτούνται.

 • Δεν παίρνονται μέτρα για την κατοχύρωση των προσφύγων μαθητών που είναι ασαφές το καθεστώς φοίτησής τους, όπως και εκείνων οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλη χώρα.

 • Δεν υπάρχει δωρεάν μετακίνηση των μαθητών.

 • Η βιβλιοθήκη του σχολείου δεν λειτουργεί με μόνιμο διοικητικό προσωπικό, αλλά οι εκπαιδευτικοί, παράλληλα με το μάθημα, αναλαμβάνουν και αυτή τη δραστηριότητα. Επιπλέον, δεν έχει εξοπλιστεί με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, όπως διαδραστικοί πίνακες, πολύγλωσσο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό. Θέμα εκσυγχρονισμού, συντήρησης και υποστήριξης υπάρχει και για τα εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής του σχολείου.

 • Απουσιάζει η γραμματειακή στήριξη από διοικητικό προσωπικό, όταν ο όγκος της γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης είναι πραγματικά τεράστιος, τον οποίο επωμίζονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

 • Ο προαύλιος χώρος είναι περιορισμένος (π.χ. υπάρχει μόνο ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ), ενώ δεν υπάρχουν μέσα, εξοπλισμός και χώροι διαμορφωμένοι για άθληση και ψυχαγωγία. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στερείται μιας σειράς στοιχειωδών μέσων (π.χ. δεν υπάρχει μόνιμη διαμόρφωσή της με οπτικοακουστικά συστήματα, Projector κλπ και αυτά μεταφέρονται από άλλους χώρους και από το εργαστήριο Πληροφορικής). Το σχολείο δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απλό αποθετήριο παιδιών.

 • Δεν υπάρχει μόνιμη φύλαξη στο σχολείο, ενώ η φύλακας που βρίσκεται μετά από αγώνες στο σχολείο είναι με οκτάμηνη σύμβαση που λήγει. Το σχολείο χρειάζεται μόνιμους φύλακες, ώστε οι πόρτες του να μην παραμένουν ανοιχτές, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και ώστε οι καθηγητές να μην αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα εις βάρος των άλλων καθηκόντων τους.

 • Δεν υπάρχουν μόνιμοι διερμηνείς σε καθημερινή βάση ούτε μόνιμοι ειδικοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, παρόλο που υπάρχουν έφηβοι με τραυματικά βιώματα, συχνά αδιανόητα για τον ανθρώπινο ψυχισμό. Ο γλωσσικός φραγμός συχνά είναι αξεπέραστο εμπόδιο στην ουσιαστική προσέγγιση των παιδιών, στην έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και, φυσικά, στην επίλυση διαφορών πριν την κλιμάκωσή τους σε ανεξέλεγκτα περιστατικά βίας.

 • Υπάρχουν επιπλέον σοβαρές ελλείψεις που δεν καλύπτονται χρηματοδοτικά από το κράτος και τη σχολική επιτροπή του Δήμου Αθήνας.

 • Δεν παρέχεται η αναγκαία στήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου (παιδαγωγικά, επιστημονικά, οικονομικά και εργασιακά π.χ. με την προβλεπόμενη μείωση ωραρίου).

 • Υπάρχει πρόβλημα με έλλειψη των αναγκαίων πιστοποιητικών υγείας για τους μαθητές, κάτι που δυσκολεύει τη συμμετοχή τους στο μάθημα της γυμναστικής και σε άλλες δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, εντείνονται οι παρεμβάσεις από ΜΚΟ στην εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί, τι μέτρα θα πάρουν, που θα αφορούν την:

 • Άμεση κάλυψη του σχολείου με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

 • Μείωση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Δημιουργία τμημάτων προετοιμασίας με προσαρμογή του ωρολόγιου προγράμματος και των διδασκόμενων μαθημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, όπως προβλέπεται για τα διαπολιτισμικά σχολεία, για όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και από την αρχή της χρονιάς.

 • Αναγνώριση του συνόλου των τμημάτων που λειτουργούν στο myschool με την αναγκαία προσμέτρηση των μόνιμων αναγκών (π.χ. σε τμήματα ένταξης) στις οργανικές θέσεις, με την εξασφάλιση χώρων και την ανάλογη αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των επιπλέον πόρων που απαιτούνται.

 • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και με τη δημιουργία τμημάτων ένταξης και υποδοχής στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής και ίδρυση νέων σχολείων (γυμνασίων και λυκείων) ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής των αλλόγλωσσων μαθητών σε αυτά και να μη δημιουργείται γκετοποίηση.

 • Να σαφηνιστεί και να αναγνωρίζεται η φοίτηση όλων των προσφύγων μαθητών στη χώρα που φοιτούν και στην όποια χώρα μετακίνησης τους.

 • Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο.

 • Άμεση αναπροσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών - έκδοση των κατάλληλων εγχειριδίων.

 • Πρόσληψη του απαιτούμενου μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

 • Πρόσληψη διερμηνέων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

 • Πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου και κατάλληλος εξοπλισμός και συντήρηση της βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων.

 • Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή στήριξη.

 • Διασφάλιση της συνέχειας στη σίτιση των μαθητών στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (δεκατιανό).

 • Τοποθέτηση μόνιμου σχολικού φύλακα για την προστασία των μαθητών.

 • Χορήγηση των απαιτούμενων κονδυλίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του σχολείου.

 • Στήριξη με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας παιδαγωγικά, επιστημονικά, εργασιακά και οικονομικά των εκπαιδευτικών.

 • Κάλυψη με κρατική ευθύνη της έκδοσης των πιστοποιητικών υγείας για όλους τους μαθητές.

 • Διασφάλιση των εκπαιδευτικών από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις των ΜΚΟ στη λειτουργία του σχολείου».

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ανακοίνωση για τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με φορείς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σ. Βαρδάκης: Η γ.γ του υπ. Παιδείας προτείνει τη λειτουργία αποθηκών ως σχολικές αίθουσες
Σ. Βαρδάκης: Η γ.γ του υπ. Παιδείας προτείνει τη λειτουργία αποθηκών ως σχολικές αίθουσες
Προβλήματα και καθυστερήσεις στην εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο δήμο Ηρακλείου καταγγέλλει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης...
Σ. Βαρδάκης: Η γ.γ του υπ. Παιδείας προτείνει τη λειτουργία αποθηκών ως σχολικές αίθουσες