«Σκάνδαλα στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από Διεύθυνση και ΠΥΣΔΕ Δ. Θεσσαλονίκης»
Ενημερωτικό συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ από τις Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης

Παρατυπίες και σκάνδαλα στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από Διεύθυνση και ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

Απαιτούμε διαφάνεια, αντικειμενικότητα  και ίσους όρους για όλους!

Παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 19/9, στις 2.00 μ.μ., στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

Σχετικά με τις τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις την περίοδο του καλοκαιριού

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει σειρά παρατυπιών του ΠΥΣΔΕ, αλλά και αυταρχικές πρακτικές στις διαδικασίες του οι οποίες δεν προοιωνίζονται τους καλύτερους όρους για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών στην έναρξη της φετεινής χρονιάς από τη Δ/ση Εκπ/σης και το ΠΥΣΔΕ. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν τις συνέπειες αλλεπάλληλων αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών πολιτικών όλων των Κυβερνήσεων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Επισημαίνουμε ότι στις τοποθετήσεις για οργανικές θέσεις που έγιναν την περίοδο του καλοκαιριού οι προτάσεις που καταθέσαμε δεν έγιναν αποδεκτές, αντίθετα συνεχίστηκαν οι παρατυπίες (αναλυτικά στα ενημερωτικά μας στις 18/7, 19/7, 25/7- 29/7).

 • Η πρότασή μας να μη γίνουν οι διαδικασίες μέσα στο κατακαλόκαιρο, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες, δεν έγινε αποδεκτή από το ΠΥΣΔΕ (4-1) με πρώτη συνέπεια τη μειωμένη συμμετοχή των συναδέλφων για άρση της υπεραριθμίας (38 έκαναν φέτος αίτηση από τους 390 που το ΠΥΣΔΕ χαρακτήρισε υπεράριθμους, ενώ πέρσι αίτηση έκαναν 93).
 • Καταψηφίσαμε τους πίνακες με τα κενά, τα πλεονάσματα και τους πλασματικά υπεράριθμούς γιατί δεν έγιναν με βάση τις πάγιες θέσεις του κλάδου (λιγότεροι μαθητές στο τμήμα, υπολογισμός στα κενά όσων συνταξιοδοτήθηκαν, όχι στους πλασματικά υπεράριθμους, κ.ά.).
 • Αρνηθήκαμε (4-1) τις αναγκαστικές τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις, γιατί οι συνάδελφοι που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ δεν είναι με δική τους υπαιτιότητα, αλλά με ευθύνη των κυβερνήσεων και των ΠΥΣΔΕ και άλλωστε τα κενά αυτά καλύπτονται στις επόμενες φάσεις των τοποθετήσεων. Πρόταση δική μας ήταν να ειδοποιηθούν οι 17 συνάδελφοι και να κάνουν αίτηση τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά αν το επιθυμούν.
 • Καταγγείλαμε τη στάση του αιρετού της ΔΑΚΕ που ασκεί συνδιοίκηση υπερασπιζόμενος τις αντιεπαιδευτικές επιλογές της κυβέρνησης. Έφτασε μέχρι του σημείου να μεθοδεύσει την απόσυρση συναδέλφου από τη διεκδίκηση της θέσης του προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων.  Αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσεων (31/7) όταν απορρίφτηκε η πρότασή του για εξαίρεση του συναδέλφου από τη διαδικασία, καθώς  μετά από έλεγχο αποδείχθηκε ότι η αίτηση του συναδέλφου κατατέθηκε κανονικά και όχι εκπρόθεσμα όπως ισχυριζότανε ο αιρετός της ΔΑΚΕ.

Σε αυτό το αρνητικότατο τοπίο για τα δικαιώματα των συναδέλφων που επικρατεί στο ΠΥΣΔΕ συνεχίζουμε να επιμένουμε να καταθέτουμε προτάσεις που στηρίζονται στις πάγιες θέσεις του κλάδου και των ΕΛΜΕ. Έγκαιρα και πριν το άνοιγμα των σχολείων (27/8) ανακοινώσαμε συνολική πρόταση (χρονοδιάγραμμα, δημοσιοποίηση των κενών για συμπλήρωση ωραρίου, καθιέρωση αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, δημιουργία ομάδων και όμορων ομάδων σχολείων, όχι μετακινήσεις  για 2 ώρες και σε περισσότερα από 2 σχολεία, όλα τα κενά για τους αναπληρωτές, αιτιολογημένες όλες οι αλλαγές που θα προκύπτουν στα κενά, κ.ά.).  Οι θέσεις αυτές καθιερώνουν ενιαία χαρακτηριστικά και κριτήρια αντικειμενικότητας σε όλες τις τοποθετήσεις (αρχικές και διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου) που γίνονται αυτή την περίοδο και αν γίνουν αποδεκτές θα μειώσουν τις συνέπειες ενός συστήματος που πριμοδοτεί τις αδιαφανείς διαδικασίες και τις εξυπηρετήσεις.

Η πρόταση αυτή των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων κατατέθηκε στα Δ.Σ. της  Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΕΛΜΕ (στα οποία έγινε και ενημέρωση του αιρετού των Παρεμβάσεων). Θεωρούμε ότι οι ΕΛΜΕ είναι στις υποχρεώσεις τους να παρεμβαίνουν και να αποκαλύπτουν στον κλάδο τις αυθαιρεσίες της πολιτικής ηγεσίας και των Διοικήσεων, να συγκρούονται με αυτές και να αγωνίζονται για να υπάρχουν κριτήρια διαφάνειας, αντικειμενικότητας, δικαιοκρισίας για όλους και για όλα.

Σχετικά με τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά και τις διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου που γίνονται αυτήν την περίοδο

Η δραστηριοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών μπορεί να αλλάξει την κατάσταση

Η πρότασή μας κατατέθηκε στη Δ/ση Β/θμιας Εκπ/σης σε παράσταση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων (28/8), στο ΠΥΣΔΕ από τον αιρετό των Παρεμβάσεων (29/8)  και στη Διεύθυνση από τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ (6/9). Ο Διευθυντής, παρόλο που δήλωσε ότι συμφωνεί με πολλές από τις θέσεις που προτείναμε, δεν συνέβαλε να προωθηθούν από το ΠΥΣΔΕ. Δεν έχει ακόμη γίνει οργανωμένη συζήτηση στο ίδιο το ΠΥΣΔΕ (καθορισμός χρονοδιαγράμματος, κριτήρια για τις διαθέσεις συμπλήρωσης ωραρίου, κ.ά.), ενώ έγιναν αποδεκτές κάποιες από αυτές τις προτάσεις με επιμονή μας και τη δραστηριοποίηση των ίδιων των συναδέλφων που τους αφορούν (αναπληρωτές). Έτσι:

 • Το ΠΥΣΔΕ αποφάσισε οι προσωρινές τοποθετήσεις των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ να γίνουν μετά από δημοσιοποίηση των κενών και με αίτησή τους, παρά την αρχική άρνηση του Δ/ντη και του αιρετού της ΔΑΚΕ.
 • Αποφάσισε να δοθούν όλα τα κενά για προσωρινές τοποθετήσεις στους αναπληρωτές γενικής παιδείας (διπλάσια από την αρχική πρόταση της Διεύθυνσης), παρά την αρχική άρνηση του Δ/ντη και του αιρετού της ΔΑΚΕ, ο οποίος στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ (9/9) συγκεκριμενοποίησης των κενών δεν συμμετείχε.
 • Αποφάσισε (5/9) να δοθούν όλα τα κενά στους αναπληρωτές ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης – ειδικά σχολεία), όπως προτάθηκαν από τα σχολεία, παρά την αρχική άρνηση του αιρετού της ΔΑΚΕ.
 • Ο Διευθυντής έκανε αποδεκτή την πρόταση των αναπληρωτών παράλληλης την ημέρα των τοποθετήσεων τους (10/9) να ξαναγίνει η τοποθέτησή τους.

Η Διεύθυνση και το ΠΥΣΔΕ παραβιάζουν δικαιώματα των εκπαιδευτικών

Βασικές θέσεις της συνολικής πρότασης που καταθέσαμε παραβιάζονται ασύστολα από τις διαδικασίες των τοποθετήσεων στα λειτουργικά κενά και δρομολογούνται διαδικασίες στη γνώριμη για τους συναδέλφους κατεύθυνση των ατέρμονων χρονοβόρων διαδικασιών χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, και ιδιαίτερα για τις διαθέσεις συμπλήρωσης ωραρίου, χωρίς να τηρούνται κριτήρια τα οποία να είναι γνωστά στους συναδέλφους και ενιαία για όλους. Το βεβαρυμμένο παρελθόν των εξυπηρετήσεων της Διεύθυνσης και του ΠΥΣΔΕ συνεχίζεται, ενώ ορισμένες αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ και του Διευθυντή αποκαλύπτουν μεθοδεύσεις στις τοποθετήσεις και αποτελούν σκάνδαλο.

 • Αρνηθήκαμε και καταψηφίσαμε (4-1) τις μεθοδεύσεις στις υπεραριθμίες. Δόθηκαν κενά από το ΠΥΣΔΕ σε σχολεία πριν δύο μήνες (25/7)  και οι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν με οργανική σε αυτά πριν λίγες μέρες (23/8) τώρα  (12/9) βγαίνουν υπεράριθμοι με πολύ λιγότερες ώρες από 12: Γυμνάσιο Εγνατίας, ειδικότητα ΠΕ011: δόθηκε κενό 12 ωρών (25/7) – καλύφτηκε (23/8) – το ίδιο πρόσωπο που κάλυψε το κενό βγαίνει υπεράριθμο με 8 ώρες (12/9), 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου, ΠΕ78: κενό 15 ωρών (25/7) – καλύφτηκε (23/8) – υπεράριθμος με 6 ώρες (12/9), 3ο ΓΕΛ Εχεδώρου, ΠΕ011:  κενό 12 ωρών (25/7) – καλύφτηκε (23/8) – υπεράριθμος με 9 ώρες (12/9), 4ο ΓΕΛ Ευόσμου, ΠΕ78: κενό 33 ωρών – καλύφτηκε (23/8) – υπεράριθμος με 11 ώρες (12/9).
 • Το ΠΥΣΔΕ καθόρισε τους λειτουργικά υπεράριθμους χωρίς να ρωτηθούν οι συνάδελφοι στα σχολεία ποιος επιθυμεί  να είναι υπεράριθμος στην αντίστοιχη ειδικότητα (167 κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, οι 123 κρίθηκαν από την περίοδο του καλοκαιριού και οι 44 αυτή την περίοδο). Καταψηφίσαμε αυτή τη διαδικασία  (4-1) γιατί ούτε το καλοκαίρι, ούτε τώρα ρωτήθηκαν οι συνάδελφοι.
 • Το ΠΥΣΔΕ δεν τοποθέτησε αποσπασμένο Γυμναστή από άλλο ΠΥΣΔΕ γιατί δηλώθηκε από τον αιρετό της ΔΑΚΕ ότι έχει αλλάξει η απόσπασή του από τη Δυτική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί ανακλήσεις αποσπάσεων ή τροποποιήσεων από το ΚΥΣΔΕ μετά τις 30/9 δεν έχουν γίνει και ούτε το υπουργείο δικαιούται να τις κάνει χωρίς απόφαση του ΚΥΣΔΕ, πολύ περισσότερο δε μπορούν οι αιρετοί να παραπλανούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια!
 • Δε συμφωνήσαμε (4-1) οι τοποθετήσεις στα κενά του κλάδου ΠΕ04 να γίνονται με βάση τον κλάδο, αντί στην ειδικότητα, διαδικασία που ακολουθήσαμε στις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά.
 • Δε συμφωνήσαμε (4-1) στις αποσπάσεις μονίμων συναδέλφων στα τμήματα ένταξης πριν με νόμο καθορισθούν μια σειρά εκκρεμότητες που αφορούν: τη σύσταση οργανικών θέσεων σε αυτά, μεταθέσεις, κριτήρια μεταθέσεων, αλλαγή προϋποθέσεων που ήδη αμφισβητούνται (σεμινάρια, επιμορφώσεις, κ.ά.) ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών με ειδικά προβλήματα. Συμφωνήσαμε μόνο στις αποσπάσεις μονίμων συναδέλφων στα ειδικά σχολεία και στις δομές ειδικής αγωγής.
 • Δεν εγκρίναμε (4-1) τον προσδιορισμό των κενών  (πρόταση προς το υπουργείο) για την πρόσληψη αναπληρωτών γενικής παιδείας γιατί τα κενά δεν υπολογίζονται με λιγότερους μαθητές στα τμήματα και γιατί σε ορισμένες ειδικότητες ήταν λιγότερα σε αριθμό από τα περσινά κενά. Προσλήφθηκαν 64 αναπληρωτές γενικής παιδείας και με βάση την πρόταση του ΠΥΣΔΕ για να καλυφθούν όλα τα κενά απαιτούνται άλλοι 77. Την ίδια στάση κρατήσαμε και για τον προσδιορισμό των κενών στην ειδική αγωγή  - παράλληλη στήριξη, γιατί τα κενά που δόθηκαν δεν καλύπτουν όλους τους μαθητές και το σύνολο των ωρών που δικαιούνται να διδάσκονται. Απαιτούνται να γίνουν άλλες 30 νέες προσλήψεις για να καλυφθούν όλα τα κενά. Από τις 1.034 ώρες όλων των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών με ειδικές και μαθησιακές δυσκολίες καλύφτηκαν μόνο οι 495 ώρες. Ακόμη και αν γίνουν οι 33 συνάδελφοι της παράλληλης που ήδη προσλήφθηκαν πλήρους ωραρίου, θα καλυφτούν άλλες 231 ώρες και θα υπολείπονται ακόμη 308 ώρες. Αυτές αντιστοιχούν περίπου σε άλλες 16 νέες προσλήψεις πλήρους ωραρίου για όλες τις ειδικότητες. Για να καλυφθούν όμως όλες οι ανάγκες των μαθητών με ειδικά προβλήματα, θα πρέπει να εγκριθούν οι αιτήσεις άλλων 14 μαθητών που έχουν ήδη καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και άρα θα χρειαστεί η πρόσληψη και άλλων 14 αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04. Για τα τμήματα ένταξης και τα ειδικά σχολεία προσλήφθηκαν 76 αναπληρωτές και με βάση την πρόταση του ΠΥΣΔΕ για να καλυφθούν όλα τα κενά απαιτούνται άλλοι 76.
 • Την Παρασκευή 13-9 το μεσημέρι έγινε ανακοινοποίηση των κενών και των υπεραρίθμων στο σάιτ της Διεύθυνσης χωρίς αιτιολόγηση από τη Διεύθυνση για τα κενά που προστίθενται. Με ποιανού ευθύνη γίνεται η ανακοινοποίηση των πινάκων κενά, του Διευθυντή Εκπαίδευσης, του ΠΥΣΔΕ και των μελών του, των Διευθυντών των σχολείων, της Γραμματείας που συντάσσει τους πίνακες και επικοινωνεί με τα σχολεία των συναδέλφων; Από έλεγχο που κάναμε διαπιστώσαμε ότι προστέθηκαν: 8 κενά μαθημάτων γενικής παιδείας (1 ΠΕ011, τρία ΠΕ02, ένα ΠΕ03, δύο ΠΕ04, ένα ΠΕ80), 14 κενά μαθημάτων τεχνικών ειδικοτήτων (πέντε ΠΕ83, επτά ΠΕ87.02, δύο 87.04) και αφαιρέθηκε ένα κενό (ΠΕ81).

 Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις εκτιμούμε ότι οι αυθαιρεσίες στη διαδικασία τοποθετήσεων που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών δημιουργούν αισθήματα αδικίας, παραβιάζουν εργασιακά δικαιώματα και γιγαντώνουν την πελατειακή και ρουσφετολογική πρακτική παρατάξεων και των κομμάτων τους, λειτουργούν αποσυσπειρωτικά  για τα σωματεία και  δεν μπορεί να μένουν αναπάντητες από τον κλάδο. Καλούμε τους συναδέλφους να διεκδικούν την αποκατάσταση των αδικιών τους, να μας ενημερώνουν και να απαιτούν οι ΕΛΜΕ να σταματήσουν την αφωνία τους και να πάρουν αποφάσεις αγωνιστικών παραστάσεων και διαμαρτυριών.

Άμεσα διεκδικούμε:

 • Άμεσες προσλήψεις αναπληρωτών που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των μαθητών και όλα τα κενά
 • Να γίνουν όλοι οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου
 • Επανεξέταση οργανικών και υπεραριθμιών  που δεν έγιναν με τα ίδια κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για όλους
 • Σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (αιτήσεις – ενστάσεις – τελική τοποθέτηση) για όλες τις φάσεις των τοποθετήσεων που θα περιλαμβάνει και τις διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου
 • Δημοσιοποίηση των κενών για διαθέσεις συμπλήρωσης ωραρίου και αιτήσεις από όλους τους συναδέλφους, όχι επιλεκτική αποδοχή αιτήσεων από τη Διεύθυνση
 • Καθορισμό ομάδων και όμορων ομάδων σχολείων που θα είναι σε γνώση όλων των συναδέλφων για την τοποθέτησή τους που θα αποτελεί βασικό κριτήριο στις τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου  
 • Διαφάνεια σε όλες τις τοποθετήσεις, όλα δημόσια και αιτιολογημένα

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να οργανώσουν παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 19/9, στις 2.00 μ.μ. στη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης για  να σταματήσουν οι παρατυπίες και οι αυθαιρεσίες στις τοποθετήσεις

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση του Παν.Αιγαίου
Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση του Παν.Αιγαίου
Η κορυφαία μοριοδοτούμενη εξ αποστάσεως και ασύγχρονη επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ξεκίνησε στις 29...
Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση του Παν.Αιγαίου