Ενημερωτικό για μετατάξεις, του Αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ Γ. Ιακωβίδη

Θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ, στις 11/7/2018 ημέρα Τετάρτη και αφορούν Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών, υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων και  μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου.

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Μετατάξεις

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ. Εξετάσθηκαν και υπήρξε θετική γνωμοδότηση, όσον αφορά το συμβούλιο, για 49 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

 Αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών δημοσίου τομέα

Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, 2 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα και φορέων (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.) ν.4354/2015

 Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, 3 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Π.Δ. 69/2016)

Έγινε δεκτή 1 αίτηση, όσον αφορά το συμβούλιο,  για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης (μόνο κατά μέρος)

Έγινε δεκτή 1 αίτηση, όσον αφορά το συμβούλιο,  για μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Αναβλήθηκε η εξέταση 1 αίτησης για ανάκληση απόσπασης διοικητικού υπαλλήλου, ζητήθηκαν διευκρινήσεις.

Απορρίφθηκε 1 αίτηση, όσον αφορά το συμβούλιο,  για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για παρακολούθηση σπουδών διδακτορικού διπλώματος

 Απορρίφθηκαν, όσον αφορά το συμβούλιο, 2 αιτήσεις για απόσπαση Εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία.

Έγινε δεκτή 1 αίτηση, όσον αφορά το συμβούλιο,  για απόσπαση Εκπαιδευτικού στην Κεντρική Υπηρεσία.

Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ

Μετατάξεις:

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ. Εξετάσθηκαν και υπήρξε θετική γνωμοδότηση, όσον αφορά το συμβούλιο, για 3 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.

  Σας ενημερώνω ότι το συμβούλιο θα συνεδριάσει σύντομα για να εξετάσει και άλλα θέματα που αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

 του Αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ

Ιακωβίδη Γιάννη

(τηλ. 6932454700  –  janiak[email protected]gmail.com)

σχετικά άρθρα

Δικαστική προσφυγή των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των δώρων
Δικαστική προσφυγή των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των δώρων
Μαζικά οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την αίτηση με την οποία ζητούν πίσω τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
Δικαστική προσφυγή των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των δώρων