Thumbnail
 Σύλλογος Διδασκόντων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Εύβοιας

Ως Σύλλογος Διδασκόντων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Εύβοιας εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για τη φιλοσοφία και το θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ και για τη δυνατότητα υλοποίησης και εφαρμογής της στο σχολείο μας, βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών και προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα η σχολική μας μονάδα, για αρκετά από τα οποία δεν έχει επιτευχθεί λύση από τις προϊστάμενες αρχές, που είναι και οι μόνες αρμόδιες.

Τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι επιφυλάξεις των συναδέλφων παρουσιάζονται ακολούθως:

Ως προς τα βασικά θέματα λειτουργίας του σχολείου που αφορούν στα μέσα, στους πόρους και στο ανθρώπινο δυναμικό:

-       Η σχολική μονάδα, η οποία είναι 5ετούς φοίτησης, προσφέρει δύο επαγγελματικές ειδικότητες: Η/Υ και Κεραμικής. Λειτουργεί με 11 τμήματα, στα  οποία φοιτούν 70 μαθητές από 12 έως 20 χρονών από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας και της Βοιωτίας. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2013 λειτουργούσε μόνο με τρεις μόνιμους εκπαιδευτικούς και την Δ/ντρια, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ώρες διδασκαλίας για όλα τα τμήματα.

-       Στις 7-10-2013 ανέλαβαν υπηρεσία 11 προσωρινοί αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ. Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει πρόσληψη καθηγητή Αγγλικών και Θεολόγου, με αποτέλεσμα οι μαθητές μας να μη διδάσκονται ξένη γλώσσα και Θρησκευτικά.

-       Οι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ δεν επιτρέπεται (σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που μας έγιναν από τη Δ/νση Β/θμιας) να απασχοληθούν σε Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων, με αποτέλεσμα το σχολείο να αδυνατεί να υλοποιήσει Προγράμματα για το σχολικό έτος 2013-14.

-       Στο σχολείο φοιτούν κωφοί μαθητές για τους οποίους δεν έχει γίνει πρόσληψη καθηγητή, είτε για τη διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας (που αποτελεί το νόμιμο δικαίωμα τους) είτε για διερμηνεία, και για τους οποίους δεν έχει αποσταλεί εκπαιδευτικό υλικό.

-       Η μεταφορά περίπου 25 μαθητών με μισθωμένα μέσα δεν πραγματοποιούνταν μέχρι και το μήνα Νοέμβριο, λόγω καθυστέρησης καταβολής των αποζημιώσεων των οδηγών, με αποτέλεσμα να μη φοιτούν για το διάστημα αυτό.

-       Το σχολείο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο το οποίο προοριζόταν για έκθεση αυτοκινήτων. Στο κτίριο έχει γίνει αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χώρου ώστε να διαμορφωθούν διδακτικές αίθουσες με γυψοσανίδες. Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για Γραφείο της Δ/νσης, αίθουσα εκδηλώσεων, σχολική βιβλιοθήκη, Γυμναστήριο, αίθουσα ξενόγλωσσης διδασκαλίας, β΄ εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικών επιστημών ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το σχολείο δεν μπορεί να διαθέσει χώρο εργασίας στις συναδέλφους  που στελέχωσαν προσφάτως το ΣΔΕΥ.

-       Στην Κοινωνική Υπηρεσία του σχολείου δεν έχει γίνει πρόσληψη Ψυχολόγου. Υπηρετεί μια Κοινωνική Λειτουργός με απόσπαση.

-       Επίσης, δεν υπάρχει Παιδοψυχίατρος ή Τμήμα Ψυχικής Υγείας Εφήβων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεργασία με τη σχολική μονάδα και κάλυψη των αναγκών των μαθητών της. Οι προσπάθειες μας για συνεργασία με Φορείς Ψυχικής Υγείας Εφήβων της Αττικής δεν απέδωσε, καθώς δεν προβλέπεται η μετακίνησή τους εκτός Αττικής.

-       Από τη δημοσίευση του Ν. 3699/2008, ο οποίος προέβλεπε την ίδρυση σχολικών μονάδων σαν τη δική μας, μέχρι και σήμερα, το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει σε διευκρινίσεις για τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να μένουν σε εκκρεμότητα θέματα που αφορούν στη φοίτηση των μαθητών και στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος.

Ως προς τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας στο σχολείο:

-       Η έλλειψη σαφώς ορισμένου πλαισίου λειτουργίας (ιδιαίτερα όσον αφορά στο αναλυτικό πρόγραμμα), εμποδίζει την ανάπτυξη κοινών διδακτικών πρακτικών μεταξύ των ειδικών σχολείων, παρ’ όλες τις προσπάθειες των συναδέλφων να στήσουν άτυπα δίκτυα επικοινωνίας και να διαμορφώσουν κοινές κατευθύνσεις.  

-       Από την ίδρυση του σχολείου μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, αξιολόγησης, διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη κοκ.

-       Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπει συνδιδασκαλία (με την έννοια των «δύο εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαζί στην ίδια τάξη»).

-       Το Υπουργείο δεν έχει εξασφαλίσει μέσω των θεσμών του κοινή επιστημονική γλώσσα και   κοινές πρακτικές, ιδιαίτερα στην Ειδική Εκπαίδευση (ακόμα και η  Διδακτική πρακτική άσκηση στη χώρα μας διαφέρει από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, το περιεχόμενο της εισαγωγικής επιμόρφωσης διαφέρει από ΠΕΚ σε ΠΕΚ, δεν έχει θεσμοθετηθεί η επιμόρφωση των ειδικοτήτων που συμμετέχουν σε διαδικασίες Διάγνωσης και Υποστήριξης κοκ).  

-       Ο θεσμός των ΣΔΕΥ, παρότι νέος, στήθηκε με εξαιρετική προχειρότητα, χωρίς συγκεκριμένους στόχους, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε.

Ως προς τη διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία:

-       Προτείνεται η «εφαρμογή έρευνας δράσης», δηλαδή η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υπάρχει στο ελληνικό σχολείο κανένα προηγούμενο εξοικείωσης με την εκπαιδευτική έρευνα σε οποιαδήποτε μορφή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχία για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσουν το στόχο τους (πχ: αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική), χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η «εγκυρότητα» τους.

-       Επίσης, βασική προϋπόθεση της έρευνας δράσης είναι η υλοποίηση των δράσεων από αυτούς που έκαναν την παρατήρηση. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί σε σχολεία όπως το δικό μας, το οποίο στελεχώνεται κυρίως από αναπληρωτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και αφού μελετήσαμε προσεκτικά το θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ, καταλήξαμε ότι δεν φαίνεται να εξασφαλίζει τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της μονάδας μας, με κάποιο τρόπο νέο ή διαφορετικό από τα μέσα που είχε εξαρχής στη διάθεση του το Υπουργείο Παιδείας, αλλά για λόγους που δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί, δεν αποφάσιζε να διαθέσει στη σχολική μας μονάδα (ενδεικτικά και πάλι αναφέρουμε τη διασάφηση του νομικού πλαισίου, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, τη συστηματική επιμόρφωση και διεπιστημονική εποπτεία, την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης, την προώθηση της συνδιδασκαλίας, τη δυνατότητα εφαρμογής «ανοικτού» αναλυτικού προγράμματος κοκ).

Επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα του διδακτικού έργου με όλες του τις παραμέτρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Με εκτίμηση προς όλους τους συναδέλφους που εργάζονται για το δημόσιο σχολείο.

Σύλλογος Διδασκόντων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Εύβοιας

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "τύρβη";

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 12 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 12/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα