Κυριάκος Πιερρακάκης
INTIME NEWS/ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως συντηρήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών (π.χ. ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και υποδομών, δικτύων, τηλεπικοινωνιών κλπ), καθώς και παρεμβάσεις για επισκευή

Πρόσκληση για την ανάπτυξη, αναβάθμιση,  εκσυγχρονισμός και συντήρηση των κτηρίων, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των λοιπών συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού καθώς και λοιπές παρεμβάσεις των Νοσοκομείων του ΥΠΑΙΘΑ (Αιγινήτειο και Αρεταίειο) υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 4.100.000,00.€ και κατανέμεται ανά άξονα προτεραιότητας, ως ακολούθως. Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει σε έναν Άξονα Προτεραιότητας. Αντικείμενο του έργου είναι:

Συντηρήσεις-επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών:

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως συντηρήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών (π.χ. ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και υποδομών, δικτύων, τηλεπικοινωνιών κλπ), καθώς και παρεμβάσεις για επισκευή όταν απαιτείται, εξαιρουμένων εκτεταμένων αναβαθμίσεων-αντικαταστάσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοτελή πράξη. Το ποσοστό των επισκευών-αντικαταστάσεων (που δεν αποτελούν συνήθεις συντηρήσεις) ή άλλων έκτακτων και απροβλέπτων συναφών δράσεων -δύναται να προταθεί ως διακριτό υποέργο- δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης προτεινόμενης πράξης και θα αφορά σε κατ’ εξοχήν έκτακτου-απρόβλεπτου χαρακτήρα (π.χ. βλάβες σε καυστήρες κλπ) δαπάνες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων, και που από τη φύση τους δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν διακριτή αυτοτελή πράξη.

Συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων χώρων Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης πρασίνου και εν γένει περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις-επισκευές-διαρρυθμίσεις-διαμορφώσεις χώρων:

Περιλαμβάνονται συνήθεις συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων χώρων πρασίνου και εν γένει περιβάλλοντα χώρου καθώς και μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις-επισκευές-διαρρυθμίσεις-διαμορφώσεις χώρων, εξαιρουμένων εκτεταμένων αναβαθμίσεων-αντικαταστάσεων- επισκευών-διαρρυθμίσεων-διαμορφώσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοτελή πράξη. Το ποσοστό των αναβαθμίσεων-αντικαταστάσεωνεπισκευών-διαρρυθμίσεων-διαμορφώσεων (που δεν αποτελούν συνήθεις συντηρήσεις) ή άλλων έκτακτων και απροβλέπτων συναφών δράσεων -δύναται να προταθεί ως διακριτό υποέργο- δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης προτεινόμενης πράξης και θα αφορά σε κατ’ εξοχήν έκτακτου-απρόβλεπτου χαρακτήρα (π.χ. βλάβες σε ανοίγματα, τοπικοί ελαιοχρωματισμοί, αποκαταστάσεις βανδαλισμών, μικρής κλίμακας διαμερισματοποιήσεις κλπ) δαπάνες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων, και που από τη φύση τους δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν διακριτή αυτοτελή πράξη.

Συντηρήσεις-επισκευές συμβατικού, επιστημονικού-ερευνητικού-ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως συντηρήσεις συμβατικού, επιστημονικού-ερευνητικού-ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και παρεμβάσεις για επισκευή όταν απαιτείται, εξαιρουμένων προγραμματισμένων εκτεταμένων αναβαθμίσεων-αντικαταστάσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοτελή πράξη. Το ποσοστό των επισκευών-αντικαταστάσεων (που δεν αποτελούν συνήθεις συντηρήσεις) ή άλλων έκτακτων και απροβλέπτων συναφών δράσεων -δύναται να προταθεί ως διακριτό υποέργο- δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης προτεινόμενης πράξης και θα αφορά σε κατ’ εξοχήν έκτακτου-απρόβλεπτου χαρακτήρα (π.χ. βλάβες) δαπάνες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων, και που από τη φύση τους δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν διακριτή αυτοτελή πράξη

Συντήρησης και υποστήριξης των κτηριακών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών υποδομών συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού (μικτή κατηγορία):

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως δράσεις συντήρησης και υποστήριξης των εγκαταστάσεων και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εργασιών μικρής κλίμακας, ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Αποτελεί αποκλειστικά μικτή πράξη στην οποία εμπεριέχονται δράσεις των ανωτέρω κατηγοριών (1.0-1.2), εφόσον ο δικαιούχος επιθυμεί την υλοποίηση του αντικειμένου αποκλειστικά σε ενιαία σύμβαση (κατά κανόνα πολυετής). Δύναται να περιλαμβάνεται και διακριτό υποέργο το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης προτεινόμενης πράξης και το οποίο θα αφορά αποκλειστικά σε κατ’ εξοχήν έκτακτου-απρόβλεπτου χαρακτήρα δαπάνες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων, και που από τη φύση τους δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν διακριτή αυτοτελή πράξη. Στην περίπτωση που επιλεγεί αυτή η κατηγορία δε θα πρέπει να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με πράξεις των ανωτέρω κατηγοριών

Δείτε την πρόσκληση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

nosokomeio
Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος: Bonus 1.000 ευρώ σε κάθε ιδιώτη γιατρό που θα εργαστεί στο ΕΣΥ
Ο Σύλλογος βέβαια αφήνει σοβαρές αιχμές κατά της Πολιτείας και του υπουργείου Υγείας και δηλώνει απογοητευμένος «για την επιστράτευση του κοινωνικού...
Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος: Bonus 1.000 ευρώ σε κάθε ιδιώτη γιατρό που θα εργαστεί στο ΕΣΥ
δημοτικο
Συνεδρίαση για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου
Συνεδρίαση της επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Συνεδρίαση για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου