Ιδιωτική εκπαίδευση: Εγκύκλιος Πιερρακάκη για ελέγχους σε περιπτώσεις διάκρισης παιδιών με αναπηρίες
Ζητά και εποπτεία των ιδιωτικών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων όσον αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, ιδίως στα διοριστήρια και τις μισθοδοτικές καταστάσεις

Εγκύκλιο μετά από επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με προβλήματα στη φοίτηση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία της ημεδαπής, εξέδωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας.

Να σημειωθεί ότι ανάλογες καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος μαθητών ΑμΕΑ είχε κάνει και η ΟΙΕΛΕ.

Με την εγκύκλιο το ΥΠΑΙΘΑ, επισημαίνει ότι:

α) οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες κατά δέσμια αρμοδιότητα για την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία στα σχολεία αρμοδιότητάς τους και

β) θα πρέπει να επανελεγχθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας όλων των ιδιωτικών και ξένων σχολείων της περιοχής ευθύνης σας, βάσει του αντιγράφου που φυλάσσεται στην υπηρεσία σας και να αναπεμφθούν σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ) και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΣΔΑΑ), έτσι ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις διάκρισης παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την ιδιωτική εκπαίδευση

 Ειδικά στους Δ/ντές Α/θμιας Εκπαίδευσης εφιστάται η προσοχή στην εποπτεία των ιδιωτικών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης τους, όσον αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, ιδίως στα διοριστήρια και τις μισθοδοτικές καταστάσεις αυτού.

Τέλος, αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

-Στη με αρ. πρωτ. 1131/Ν1/05-01-2022 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση για την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στις αποφάσεις άδειας ανατροφής και συνδικαλιστικής άδειας» ορίζεται ότι για την έκδοση της διοικητικής πράξης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου απαιτείται αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης άδειας ανατροφής (αφορά τις άδειες της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007).

-Στο άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και το άρθρο 29 του Ν. 5043/2023 (Α΄ 91) ορίζεται ότι:

«… Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. …» (αφορά την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου και την άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές που χορηγείται σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων)

Έχει παρατηρηθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης να εισέρχεται με καθυστέρηση στις αρμόδιες για την έκδοση της άδειας υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, (είτε γιατί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν την υπέβαλε έγκαιρα, είτε γιατί το ιδιωτικό σχολείο καθυστέρησε να τη διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε διότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά την επεξεργασία του φακέλου της αίτησης, διαπιστώνουν ελλείψεις ή λάθη και αναγκάζονται να ζητήσουν εκ νέου ορισμένα δικαιολογητικά), με αποτέλεσμα να δημιουργείται κώλυμα στην πληρωμή των αιτούντων άδεια ανατροφής τέκνου από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβολή της αίτησης π.χ. με την υποβολή της μέσω του gov.gr με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, ή με την άμεση πρωτοκόλλησή της ως εισερχομένου, με σφραγίδα (επάνω στην αίτηση) του ιδιωτικού σχολείου.

Σε περίπτωση που «συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα» (αφορά τις άδειες του άρθρου 53, παρ. 1 του ν. 3528/2007), θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να τους δικαιολογεί. 4. Σχετικά με την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού, σας υπενθυμίζουμε τη με αρ. πρωτ. 40128/Ν1/16-4-2024 σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με την οποία οι Δ/ντές των ιδιωτικών σχολείων θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των μαθητών στο ΠΣ Myschool και να ενημερώσουν τους γονείς και όσων έχουν την επιμέλεια των μαθητών για τον αριθμό μητρώου του μαθητή προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές ενδοσχολικής βίας στην εν λόγω πλατφόρμα. Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες και στα ξένα σχολεία αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα από όλους τους εμπλεκόμενους

Δείτε την εγκύκλιο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

diodia
Όταν είσαι με μοτοσυκλέτα στη Νέα Οδό πληρώνεις αντίτιμο διοδίων ως αυτοκίνητο και επιλέγεις τη Νομική Οδό
Το «λάθος» και η απάντηση της εταιρείας
Όταν είσαι με μοτοσυκλέτα στη Νέα Οδό πληρώνεις αντίτιμο διοδίων ως αυτοκίνητο και επιλέγεις τη Νομική Οδό
ηράκλειο αεροδρόμιο
Δυσεπίλυτος γρίφος η αξιοποίηση του «Νίκος Καζαντζάκης»: Τι θα γίνει όταν λειτουργήσει το Καστέλι; «Θολό» το τοπίο
Ραντεβού τον Σεπτέμβρη δίνει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Δυσεπίλυτος γρίφος η αξιοποίηση του «Νίκος Καζαντζάκης»: Τι θα γίνει όταν λειτουργήσει το Καστέλι; «Θολό» το τοπίο
ΕΚΑΒ τροχαίο
Ιωάννινα: Νεκρός 82χρονος σε τροχαίο-Στο νοσοκομείο 53χρονος και η 15χρονη κόρη του
Το τροχαίο σημειώθηκε ότια το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος, στο οποίο επέβαινε και η 15χρονη κόρη του συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ....
Ιωάννινα: Νεκρός 82χρονος σε τροχαίο-Στο νοσοκομείο 53χρονος και η 15χρονη κόρη του