Κατάληψη στο ΕΜΠ
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη λειτουργία των κυλικείων εν μέσω καταλήψεων

Μείωση του οφειλομένου μηνιαίου μισθώματος ακόμα και απαλλαγή από την καταβολή του προβλέπεται για τους μισθωτές των κυλικείων, που λειτουργούν σε Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατά το χρονικό διάστημα της κατάληψης των χώρων του από εκπροσώπους των φοιτητικών συλλόγων, μέχρι την λήξη της και την επαναλειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων.

Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,  μετά από ερώτημα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Δείτε εδώ αναλυτικά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

"Ερωτάται, εάν είναι δυνατή η μείωση του οφειλομένου μηνιαίου μισθώματος στους μισθωτές των κυλικείων, που λειτουργούν σε Σχολές του Ιδρύματος ή ακόμα και, απαλλαγή τους από τη σχετική υποχρέωση, κατά το χρονικό διάστημα της κατάληψης των χώρων αυτών από εκπροσώπους των οικείων φοιτητικών συλλόγων μέχρι την λήξη της και την επαναλειτουργία των υπ’ όψη ακαδημαϊκών μονάδων.-Ανωτέρα βία".

Ιστορικό

1. Με το από 30-10-2020 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και του ...εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (για συντομία Σ.Η.Μ.Μ.Υ.), για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τρία χρόνια, με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα...ευρώ αναπροσαρμοζόμενο, μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή προσαυξημένος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής σχέσης ορίστηκε η 2-10-2020.

2. Με το από 30-10-2020 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και της εταιρείας με την επωνυμία «...» εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (για συντομία Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τριών χρόνων, με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα ....ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίστηκε η 2-11-2020.

3. Με το από 4-11-2022 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και του ... εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Χημικών Μηχανικών για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τριών χρόνων με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα.... ευρώ αναπροσαρμοζόμενο, μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μισθώματος ορίστηκε η 21-11-2022.

4. Με το από 27-9-2023 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και της εταιρείας με την επωνυμία «....» εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τρία χρόνια με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα....ευρώ αναπροσαρμοζόμενο, μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίστηκε η 1-10-2013.

5. Με το από 9-1-2023 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και της εταιρείας με την επωνυμία «...» εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για τη λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τρία χρόνια, με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα.... ευρώ αναπροσαρμοζόμενο μετά τη λήξη του πρώτου έτους και κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίστηκε η 20-1-2023.

6. Με την από 9-2-2024 αίτησή τους απευθυνομένης προς το `Ιδρυμα οι ανωτέρω ζήτησαν (κατά την κύρια βάση τους) να απαλλαγούν από την σχετική υποχρέωση καταβολής μισθώματος από 11-1-2024, οπότε και άρχισε η κατάληψη των αντίστοιχων Σχολών από εκπροσώπους των φοιτητικών συλλόγων, μέχρι την λήξη αυτών και την επαναφορά των εκπαιδευτικών μονάδων στους συνήθεις ρυθμούς λειτουργίας τους, επικαλούμενοι ότι, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, αδυνατούσαν να έχουν πρόσβαση και να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, γιατί οι πόρτες των Σχολών ήσαν κλειστές και οποιαδήποτε απόπειρα εισόδου τους εγκυμονούσε κινδύνους αντιδράσεων από τους καταληψίες.

Παρόλα αυτά, οι ίδιοι υποχρεώνονταν να καταβάλλουν, πλήρως, τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολούσαν, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και τους σχετικούς λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, χωρίς, εν τούτοις, να έχουν αποκτήσει εισόδημα, κατάσταση η οποία τους έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

7. Η αναφερόμενη αίτηση των μισθωτών δημιούργησε τον προβληματισμό στην υπηρεσία του ΕΜΠ, εάν είναι νόμιμη η αίτηση στο σύνολό της (διατυπώνονται τρία αιτήματα), ιδιαίτερα ως προς την κύρια βάση της, δηλαδή της απαλλαγής αυτών από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων από την έναρξη των καταλήψεων στις αντίστοιχες Σχολές μέχρι την λήξη τους και την επαναλειτουργία των μονάδων.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα